Jacob Holdt
 - kronikker, artikler og taler
 

Vores sorte koalition
Vi får de indvandrere, vi har fortjent, fordi vi vælger at skabe dem i vort eget billede. Danskernes negative tænkning om muslimerne er værre end tyskernes om jøderne i 1930'erne.

Stop volden
Politiets forsøg på at feje medansvaret for volden på Nørrebro ind under gulvtæppet inspirerede denne ikke-voldelige opfordring til politi og borgere.

Venstrefløjens klasseforræderi
Jeg begriber ikke at mine venstreorienterede venner ikke får kvalme over den kendsgerning at modstanden mod ØMU'en udelukkende kommer fra de allerrigeste lande i Europa - ja, i hele verden.

Apartheiden i vore hjerter kan overvindes
Vi skal åbne vore hjem for flygtningene.
Livet er en fest og kun gulvets bærekraft bør afgrænse antallet af udlændinge vi tager ind.

Kan vi løfte sløret for vore øjne?
Debatten om de muslimske indvandreres tørklæder rammer dybt ned i vores hjemlige racisme. Her prøver jeg at sammenligne med mine erfaringer fra det sorte USA.

Racisme - bjælken i øjet
Jeg har set så megen død og ødelæggelse blandt ofrene for min racisme – over 30 af mine egne venner har den myrdet - at jeg tvinges til at definere sygdommen ud fra dens dræbende effekt på ofrene og ikke på de pæne hensigter, der skrives af dens udøvere i højtidelige FN-konventioner.

Totalitært frisind
Bør indvandrere anerkendes som politiske kandidater når de kommer med bagstræveriske synspunkter fra den Tredje verden omkring dødsstraf og homoseksuelle?

Joh 8,7: Forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Når den værste kritik af HuT synes at komme fra gamle venstrefløjsfolk, kan man ikke undgå at mistænke disse for en vis portion selvhad, som så let slår over i afstandtagende hetz.

Yderligere et forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Dette er et beroligende svar på de indlæg, der udtrykte frygt for terrorisme efter mit første forsvar for Hizb-ut-Tahrir i Politiken.

Det fælles og det forskellige
Prædiken i Københavns Domkirke om vort forhold til muslimerne.

Alle i samme båd
Kronik imod bygningen af Storebæltsbroen.

Er vi mon så anti-amerikanske?
Er de venstreorienterede ikke i virkeligheden pro-amerikanske?

Ulandsarbejde og racisme
Der tales meget om ulandshjælpens hvide elefanter, men alle synes at overse at de virkelige hvide elefanter er dem vi udsender herhjemmefra.

Strøtanker efter Nepalrejse
Skal vi overhovedet bruge danskere i ulandsarbejde - bortset naturligvis fra mig selv?

Hvad kan vi gøre for at befri Tibet?
Tale til "Free Tibet koncert" i Cirkusbygningen 

Ulandenes kommende terroraktioner
Under energikrisen i 1979 blev denne kronik skrevet som en advarsel til dem, der ødsler jordens energiressourcer væk uden at ulandene har nået at blive industrialiserede. 

Bring jøderne til Danmark
Hvorfor vi bør invitere det tidligere Sovjets forfulgte jøder til Danmark.

En Salomonisk dom
Om jøders "pligt" til at sige fra overfor Israel og om deres enorme ukendte indsats for borgerrettighederne i især USA.

Hus en flygtning - eller 30
Debatten om indkvartering af flygtninge i containere fik mig til at skrive denne artikel om min egen indkvartering af flygtninge.

Racevold
Er sorte amerikanere mon så farlige?

Giv Bush en skideballe, Fogh
Forslag til hvad Danmarks statsminister under sit møde med USA's præsident burde fortælle Bush - at soldaternes tortur i Irak var uløseligt forbundet med den tortur, han selv praktiserer i USA's fængsler.

Fogh! Aflys mødet med Bush
Forslag i Berlingske Tidende om at Fogh burde bruge sine diplomatiske evner til at samle koalitionen i Irak ved at støtte John Kerry i valgkampen.

Raceoprør - den onde cirkel
Nogle betragtninger efter raceoprøret i Los Angeles hvordan vi er med til at give racismen et menneskeligt ansigt.

Om sort amerikansk musik
Radioprogram om 70'ernes mere politiske musik.

En falsk profet?
Med et totalitært vietnamesisk regime i dag, var det forkert af os at støtte vietnamesernes frihedskamp?

Om dødsstraf
Tale til demonstration foran USA's ambassade.

Selvopgør efter Vietnam-krigen
Det ville klæde Berlingske Tidende at tage et selvopgør her 25 år efter Vietnam-krigen ved at se på egne fortielser dengang frem for at angribe andres

Dansk tolerance på udsalg
Et eksempel på hvor undertrykkende det berømte danske frisind er overfor homoseksuelle.

Demokrati med undertrykkelse
Med udgangspunkt i Hal Kock's "Om demokrati" vises her hvor vigtigt det er at arbejde med vredens børn for at redde demokratiet. Eksempler fra Ku Klux Klan, nazister, massemordere etc.

Lever vi op til menneskerettighederne?
Tale på Rådhuspladsen om hvor svært det er at leve op til ånden i menneskerettighederne.

De radikale på hadets korstog?
Det hadske sprog blandt vore muslimske børn er en direkte afspejling af den tilsvarende indvendiggjorte racisme blandt sorte børn i USA, men i stedet for at søge løsninger hopper de Radikale med på hadets vogn og skaber fjendebilleder.

Boykot Shell, men hvor længe?
Hvorfor der er andre grunde til at boykotte Shell end miljøhensyn.

USA's mest progressive kirke
Om Glidekirken i San Francisco.

Jorden er en syndefuld sang
Hvordan skal vi forholde os til lande med anderledes frie seksuelle mønstre end vores?

Jacob Riis og den amerikanske drøm
Bliver Jacob Riis i USA brugt til at flygte fra et socialt ansvar?

Hvad sker der i det andet Amerika?
Min første artikel fra USA i 1972 om ungdomsoprøret - præget af den nyankomnes utrolige naivitet.

Indianeroprøret i Wounded Knee
En hårdrejsende og blodig beretning om min deltagelse i indianernes krig mod den amerikanske regering, som jeg skrev i Kristeligt Dagblad under pseudonymet Janus Holding af frygt for FBI.

Den gamle by i København
Fortidens forsyndelser mod København kunne gøres gode igen, hvis man benyttede havnearealerne til at genopføre nogle af de arkitektoniske værdifulde huse og miljøer, der bukkede under for åndløst nybyggeri.

Lad arkitekterne gå under jorden
Kronik om Københavns nyeste arkitektur.

Juletale i Eventyrernes Klub
Hvorfor er det så svært at leve op til julebudskabet?

Bevar Borgergades badeanstalt
Forsøg på at bevare badeanstalten i Borgergade.

Smid de ældre ud på Internettet!
Frem for at overflødiggøre de ældre, burde vi lade dem digitalisere arkivernes kirkebøger og håndskrifter.

Lidt om agenter
Redegørelse i Jyllandsposten for min tid som "KGB-agent." Men kan man nu også stole på agenter?

Storkonflikten og velfærdsstaten
Et forsøg på at fortælle amerikanerne om velfærdsstatens velsignelser og hvorfor danskerne kæmper for mere af samme slags.

Åbent brev til prins Joachim
Som et indlæg i racismedebatten sendte jeg fra Kosovo en lidt anderledes lykønskning i anledning af vor nye multi-etniske prins' fødsel.

CARE's kongelige køkkenhaveudflugt
Et rosende indlæg om CARE's protektor, prins Joachim, men en drillende beskrivelse af CARE's måde at bruge ham på. 

Den historiske Moses: det sorte Afrikas undertrykker?
I den nyeste ægyptologi begynder man at ane hvad Moses egentlig foretog sig i sin ungdom.

Den historiske Moses: hjalp han slaverne til magten i Ægypten?
Med de seneste års forskydninger af kronologien har ægyptologerne sat en revolution i gang i den bibelske eksegese. Den er værd at kigge på - også for ikke-bibelsk interesserede.

AIDS-hysteriet i USA og her
Jeg var på turné i USA, da jeg opdagede, at mine kirtler var hævede. Jeg blev bange - indtil jeg opdagede, at det, jeg led af, ikke var AIDS, men AIDS-hysteri.

Et forsvar for Christiania
i anledning af den genopblussede folketingsdebat i 1994 om at rydde fristaden.

Angst æder sjæle op
Om at overvinde sin angst ved at rejse og møde kriminelle og voldsmennesker med tillid.

B.T. skaber terrorisme
B.T.'s vedvarende had og hetz mod muslimerne får disse til at lukke sig......og muligvis enkelte til at udvikle et tilsvarende had mod danskerne.

Sankt Hansbåltale i Fåborg
Lidt snak om afbrændingen af hekse på min barndomsegn.

Tale til Jørgen Dragsdahls 50 års fødselsdag 
En tak til min læremester, som fik mig på vildveje. 

Tale til min fars 70 års fødselsdag
Et mildt faderopgør, som nok kunne have været holdt af de fleste præstebørn, ja, måske endda til de fleste fædre overhovedet.

Samt artikler skrevet som forsvar for mig selv om Amerikanske Billeder, KGB osv.

 

- andre emner herunder:

Mit arbejde for CARE - om bl. a. Boliviashowet.

Slægtsforskning - mine rødder 4000 år tilbage i tiden.

Andre skriverier om massemordere o.a. til venner i USA

Blafning - oversigt over de 206.000 km jeg har blaffet

Min familie

Min virtuelle kirkegård - mindested for afdøde venner

Min verdenshistorie - skrevet til min datter

Min samling af e-mail jokes

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES;

   

 

    Introduktion
Showet
Bogen
Fotogalleri
Anmeldelser
Bookning
Racisme
Kalender
Hjem