Our family castles

Daniel and Lalou Holdt's ancestor ownership of :

Castles and manor houses 
in Sjælland, Denmark


80 castles at latest count. Photos and descriptions of each castle will later be added on the individual pages

Name Last owned by this ancestor of  Daniel and Lalou Family relationship
Allindemaglegaard 1575 Jens til Lyngsgård BILLE  12th great-grandfather
Assendrup 1552 Esge til Svanholm BILLE  13th great-grandfather
Aunsøgaard 1241 King Valdemar Sejr  21st great-grandfather
Basnæs 1460 Tyge til Basnæs LUNGE  15th great-grandfather
Bavelse 1483 Erik Aagesen THOTT  13th great-grandfather
Beldringe 1522 Joachim til Førslev BECK  12th great-grandfather
Billesborg 1580 Peder til Svanholm BILLE  12th great-grandfather
Bjergbygaard 1484 Holger Henriksen til Glimminge ULFSTAND  14th great-grandfather
Borreby 1392 Lave Nielsen til Hørby URNE  14th great-grandfather
Brattingsborg 1221 Berengaria Henriques, Princess of Portugal  21st great-grandmother
Bregentved 1620 Steen Ottesen til Knudstrup BRAHE  11th great-grandfather
Bækkesløv 1572 Joachim til Førslev BECH  12th great-grandfather
Cathrineberg 1622 Knud til Aarsmærke URNE  10th great-grandfather
Christiansborg 1167 Absalon  1st uncle 20 times removed
Davrup 1730

Troels Smith

 
Dragsholm 1644 forlenet til Jørgen til Gundestrup VIND  9th great-grandfather
Edelgave 1602 Steen Ottesen til Knudstrup BRAHE  11th great-grandfather
Egholm 1484 Niels til Hikkeberg HAK  13th great-grandfather
Ellinge 1404 Gertrud Pedersdatter GRUBBE  17th great-grandmother

Eriksholms 

1580 Forlenet til Peder til Svanholm BILLE  12th great-grandfather
Eskildstrup 1583 Herluf til Eskilstrup SKAVE  15th great-grandfather
Falkensteen 1430 Laurids den yngre af Ormstrup HVASS  16th great-grandfather
Fodbygård 1200 Oluf LUNGE  18th great-grandfather
Frederiksborg 1381 Jens Andersen til Essendrup BROK  17th great-grandfather
Fuglebjerggaard 1483 Axel til Glorup VALKENDORFF  13th great-grandfather
Førslevgård 1501 Joachim til Førslev BECH  12th great-grandfather
Gammel Lellingegaard 1580 Peder til Svanholm BILLE  12th great-grandfather
Gavnø 1544 Joachim til Førslev BECH  12th great-grandfather
Gisselfeld 1506 Eskild til Krenkerup GØYE  16th great-grandfather
Gjeddesdal 1672 Holger til Harrestedsgård VIND  9th great-grandfather
Gjorslev 1294 Rane Jonsen til Gjorslev RANI  20th great-grandfather
Gunderslevholm 1544 Mogens til Krenkerup og Skjærsø GØYE  14th great-grandfather
Gyldenholm 1425 Poul Stigsen til Vilsted HVIDE  15th great-grandfather
Harrested 1638 Holger til Harrestedsgård VIND  9th great-grandfather
Herlufsholm 1135 Peder til Eggeslev Bodilsen  22nd great-grandfather
Holbæk Slots Ladegaard 1504 Jørgen til Vedby RUD  13th great-grandfather
Holmegaard 1505 Oluf til Raunstrup DAA  16th great-grandfather
Højstrup 1502 Tyge Axelsen til Tosterup BRAHE  14th great-grandfather
Hørbygaard 1659 Frederik til Tygestrup REEDTZ  13th great-grandfather
Jomfruens Egede 1456 Sidsel Ovesdatter til Nielstrup LUNGE  14th great-grandmother
Juellinge 1387 Jakob Olufsen til Højstrup LUNGE  16th great-grandfather
Jungshoved 1593 Mourids til Kjørup PODEBUSK  12th great-grandfather
Knabstrup 1541 Jakob (Joakim) til Lillø TROLLE  13th great-grandfather
Kongsdal 1659 Frederik til Tygestrup REEDTZ    13th great-grandfather
Kragerup 1566 Claus Eggertsen Væbner ULFELDT  12th great-grandfather
Kaalund kloster  1673 Gabriel til Kalundborg Ladegaard MARSELIS  10th great-grandfather
Lekkende 1507 Laurids Nielsen GRUBBE  Only uncle
Lerchenborg 1673 Gabriel til Kalundborg Ladegaard MARSELIS  10th great-grandfather
Lystrup 1514 Sivert Nielsen til Lystrup GRUBBE  12th great-grandfather
Løvegård 1241 King Valdemar Sejr  21st great-grandfather
Løvenborg 1432 Anne Pedersdatter  JERNSKJÆG  16th great-grandmother
Mørup 1607 lensmand Peder til Tygestrup REEDTZ  11th great-grandfather
Næsbyholm 1571 Otto Tygesen til Knudstrup BRAHE  12th great-grandfather
Nørager 1554 Knud til Vedby RUD   12th great-grandfather
Ottestrup 1614 Børge til Ørup ROSENKRANTZ  12th great-grandfather
Ravnstrup 1600 Oluf til Ravnstrup DAA  13th great-grandfather
Rosendal 1545 Ide Mogensdatter MUNK  13th great-grandmother
Rosengaard 1412 Tetz ROSENGAARD  16th great-grandfather
Ryegaard 1520 Birgitte Olufsdatter THOTT  14th great-grandmother
Rønnebæksholm 1321 Jens Tuesen DUE  15th great-grandfather
Skjoldenæsholm 1429 Jørgen til Skjoldenæs RUD  15th great-grandfather
Solbjerggaard 1456 Erik til Solbjerg BILLE  15th great-grandfather
Sorø Store Ladegaard 1182 King Valdemar den Store  22nd great-grandfather
Sparresholm 1528 Claus til Raunstrup DAA  14th great-grandfather
Svanholm 1454 Torben til Allinde og Svanholm BILLE  14th great-grandfather
Sæbygård 1552 I pant til Knud Pedersen GYLDENSTIERNE  12th great-grandfather
Søholm 1612 Frantz til Rantzau RANTZAU  11th great-grandfather
Sørup 1494 Christoffer Jensen af Vetterslev BASSE  14th great-grandfather
Tersløsegaard 1620 Steen Ottesen BRAHE  11th great-grandfather
Toftholm 1510 Gregers Jepsen til Toftlund  ULFSTAND  12th great-grandfather
Torbenfeldt 1589 Anne Ottesdatter ROSENKRANTZ  
Tryggevælde 1585 Eiler til Lystrup GRUBBE  13th great-grandfather
Turebyholm 1539 Mads Eriksen til Tersløse BØLLE  13th great-grandfather
Tybjerggaard 1525 Jakob Andersen til Voergård BJØRN  15th great-grandfather
Vallø 1580 Peder til Svanholm BILLE  12th great-grandfather
Vedbygaard 1554 Knud til Vedby RUD  12th great-grandfather
Vemmetofte 1390 Jens Andersen til Essendrup BROK  17th great-grandfather
Vesterbygaard 1673 Gabriel til Kalundborg Ladegaard MARSELIS  10th great-grandfather
Vibygaard 1660 Ove til Tommerup GIEDDE  11th great-grandfather
Vognserup 1432 Anne Pedersdatter JERNSKÆG  16th great-grandmother

Swith to castles in: Jutland (Jylland) | Fuen (Fyn) | Lolland-Falster | Skåne, Halland and Blekinge

Back to Jacob Holdt's genealogy page | Tilbage til slægtside på dansk
Back to Jacob Holdt's home page | Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside