Our family castles

Daniel and Lalou Holdt's ancestor ownership of :

Castles and manor houses 
in Fyn, Denmark

62 castles at latest count. Photos and descriptions of each castle will later be added on the individual pages

Name Last owned by this ancestor of  Daniel and Lalou Family relationship
Arreskov 1696 Jørgen til Broholm SKEEL  9th great-grandfather
Brahetrolleborg 1598 Henrik til Breitenburg og Melbeck RANTZAU  12th great-grandfather
Brobygaard 1657 Anders til Arreskov BILLE  10th great-grandfather
Broholm 1697 Jørgen til Broholm SKEEL  9th great-grandfather
Dalum kloster 1630 forlenet til Jakob til Kogsbølle ULFELDT  Only uncle
Dallund 1408 Berneke SKINKEL 16th great-grandfather
Damsbo 1657 Anders til Damsbo BILLE 10th great-grandfather
Egebjerggaard 1625

Sophie Nielsdatter ULFSTAND

 11th great-grandmother
Egeskov 1575 Hilleborg Lauridsdatter TINHUS (SKINKEL)  12th great-grandmother
Elvedgaard 1669

Henrik til Vosborg GYLDENSTIERNE

 10th great-grandfather
Erholm 1599

Hedvig Jakobsdatter til Arreskov HARDENBERG

 12th great-grandmother
Fjellebro 1489 Kirsten Johansdatter SKINKEL  14th great-grandmother
Flenstofte 1657 Anders til Damsbo BILLE  10th great-grandfather
Fraugdegård 1575 Dorthe Henriksdatter FRIIS  11th great-grandmother
Faarevejle 1609 Anne Eilersdatter RØNNOW  14th great-grandmother
Grøftebjerg 1773

Christian Haman Dreyer, pantsatte den 1773

 6th great-grandfather
Gyldensteen 1494

Hilleborg til Iversnæs SKINKEL

 14th great-grandmother
Hagenskov 1604 Erik HARDENBERG  12th great-grandfather
Harritslevgaard  1408

Pantsat til Berneke SKINKEL

 16th great-grandfather
Hellerup 1443 Jens Frost til Frøslevgård BILD  16th great-grandfather
Hesselagergaard 1610 Niels til Ørbæklunde FRIIS  12th great-grandfather
Hindemae 1605 Frantz til Rantzau RANTZAU  11th great-grandfather
Hindsgavl  

Forlenet til Henneke HUMMERSBŰTTEL

 20th great-grandfather
Holchenhavn 1593 Jakob Absolonsen til Veddinge ULFELDT  17th great-grandfather
Hollufgård 1460 Joachim Bjørnson BJØRN  15th great-grandfather
Holstenshuus 1471 Anders Jensen af Borreby PASSAU  14th great-grandfather
Hvedholm 1542 Jacob til Hvedholm HARDENBERG  13th great-grandfather
Hverringe 1450 Palle til Hverringe SCHWERIN  15th great-grandfather
Hvidkilde 1592 Karen Eilersdatter RØNNOW  12th great-grandmother
Jerstrup 1353

Niels Eriksen Rød til Jerstrup BANNER

 18th great-grandfather
Juulskov 1481 Laurids til Egeskov (TINHUUS) SKINKEL  13th great-grandfather
Kjørup 1625

Sophie Nielsdatter ULFSTAND

 11th great-grandmother
Klarskov 1400 Bjørn Olufsen BJØRN  16th great-grandfather
Kærsgaard 1508

Peder til Svanholm BILLE

 12th great-grandfather
Langesø 1449 Otto SKINKEL  15th great-grandfather
Lundsgård 1500 Palle Andersen til Lundsgård ULFELDT  13th great-grandfather
Løgismose 1657 Anders til Damsbo BILLE  10th great-grandfather
Margaard 1778 Christian SCHØLLER   5th great-grandfather
Mullerup 1657 Mogens til Holmgaard SEHESTED  9th great-grandfather
Nakkebølle 1463 Mads Andersen til Nakkebølle BØLLE  15th great-grandfather
Nielstrup 1430 Henning til Tostrup KABEL  17th great-grandfather
Nyborg 1535 Johan til Breitenburg RANTZAU  13th great-grandfather
Odense Castle 1565 Forlenet til lensmand Otto RUD  13th great-grandfather
Oregaard 1501

Ebbe Andersen til Kogsbølle ULFELDT

 Only uncle
Ravnholt 1400 Jakob Ottesen til Ravnholt BILD  15th great-grandfather
Rugaard 1667 forlenet til Anders til Damsbo BILLE  10th great-grandfather
Rønningsøgård 1370 Tove of Rügen, Queen of Denmark  18th great-grandmother
Rødkilde 1314 Tyge Lauridsen til Rødkilde ABILDGAARD  18th great-grandfather
Rørbæk 1472 Arild Madsen QVITZOW  17th great-grandfather
Sanderumgård 1580 Hans Jørgensen til Gundestrup SKOVGÅRD  11th great-grandfather
Sandholt 1542 Jacob HARDENBERG og Sofie LYKKE  13th great-grandfather
Scheelenborg 1300 Eskild Krage FALK  22nd great-grandfather
Skjoldemose 1630 Axel til Glimminge ROSENKRANTZ  11th great-grandfather
Skovgaarde 1605 Christen til Endrupholm VIND  12th great-grandfather
Skovsbo 1565 Erik til Vedtofte og Skovsbo HARDENBERG  12th great-grandfather
Steensgaard 1400 Albert Andersen til Tovskov EBERSTEIN  19th great-grandfather
Søbo 1657 Anders til Damsbo BILLE  10th great-grandfather
Søbygård 1543 Axel til Søgård og Aarsmærke URNE  11th great-grandfather
Tranekær 1375 King Valdemar Atterdag  19th great-grandfather
Valdemars Slot 1616 Jacob til Arreskov ROSENKRANTZ  11th great-grandfather
Wedellsborg  1562

Christopher til Iversnæs GYLDENSTIERNE

 13th great-grandfather
Østruplund 1504 Jørgen FRIIS  

Swith to castles in: Jutland (Jylland) | Sealand (Sjælland) | Lolland-Falster | Skåne, Halland and Blekinge

Back to Jacob Holdt's genealogy page | Tilbage til slægtside på dansk
Back to Jacob Holdt's home page | Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside