Piritana

Ref. : 1875

MarriageChildren
- Phraates III Theos King of Parthia - - Orodes I King of Parthia
- - Mithradates III King of Parthia
- - NN2 Princess of Parthia

Piritana
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003