Phraates III Theos King of Parthia

DatePlaceSource
Born :-120 BC-
Died :-57 BC, ruled 70-57-

Ref. : 1874

FatherMother
Sanatruces I King of ParthiaIsboubarsa Princess of Parthia
MarriageChildren
- Piritana - - Orodes I King of Parthia
- - Mithradates III King of Parthia
- - NN2 Princess of Parthia

Phraates III Theos King of Parthia
-
-
Sanatruces I King of Parthia
-
-
Isboubarsa Princess of Parthia
-
-
Artabanus I King of Parthia
-
--
-Artabanus I King of Parthia
-
--
-
Priapatius King of Parthia
- - -

- - -


- - -

- - -

Priapatius King of Parthia
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003