Digitalisering af Amerikanske Billeder

af Thomas Engell

Indledning:

I snart 26 år og over 5000 gange har Jacob Holdt fremvist sit diasshow Amerikanske Billeder for et betaget internationalt publikum i Europa, USA og Canada. Også herhjemme Herudover har han afholdt et utal af workshops om racisme og undertrykkelse for folkeskoler, efterskoler og universiteter.

Temaet om racisme og undertrykkelse synes uudtømmeligt og i konstant udvikling.

Amerikanske Billeder er derfor i sig selv ikke en konstant størrelse, nye strømninger og temaer er igennem tiden blevet fanget ind i lyset, og Jacob Holdt viser os på godt og ondt hvad det menneskelige sind rummer hvis vi stikker dybt nok.

Det er dette projekts formål er først at sikre at Amerikanske Billeder i sin form kan bevares for eftertiden igennem en digitalisering og en redigering på DVD. Herefter er det tanken, at udvikle interaktive workshops moduler, som gør at Amerikanske Billeder fremover kan bruges i undervisning - også uden Jacob Holdts tilstedeværelse.

Teknisk Projekt Strategi:

Amerikanske Billeder består af over 3000 18X24 diaspositiver, som hver især skal tages ud af rammerne, renses og scannes. Herefter skal billederne på en computer renses og farvekorigeres for til sidst at blive lagt op i et videoredigeringsprogram.

Lydsiden til showet skal genindspilles på ny. Den består af en mængde interviews, som skal renses samt af musik og en speak som skal genindspilles.

Til sidst redigeres showet og lægges på DVD & multimedia præsentations software.

Original materialet:

De originale 18x24 halvformat dias er begyndt at vise tydelige tegn på ældning.

På trods af forsigtig behandling finder vi idag fedtaflejringer fra fingeraftryk fra dem som i tidernes morgen satte diaspositiverne på plads. Disse resulterer nu i ætsninger i emulsionen.

Gennemlysning fra projektorerne har falmet farverne betydeligt og der er en del ridser fra i og påsætning.

Imacon Flextight 848 scannerScanning og oprensning af dias:

Vi har efter test scanninger af udvalgte dias valgt at scanne i 16bit 4K.

Denne beslutning er taget for at bibeholde en naturlig høj farvedybde, så billederne kan overføres til på diaspositiv, filmnegativ eller bruges til tryk.

16 bit har 65,536 gråtone trin pr. farve til sammenligning med 8 bit, som har 256 gråtone trin pr. farve.

Oprensning af materialet kræver også bedst mulig opløsning for at fungere tilfredsstillende.

Lyd:

For at forbedre lydsiden til Amerikanske Billeder i kvalitet og tidssvarende sprog, vil alle auditive elementer blive evalueret.

Vi vil derefter tage stilling til, hvad der skal restaureres og hvad der skal genskabes fra grunden.

Det færdige lydmix vil blive i Dolby AC3.

Redigering:

Amerikanske Billeder er i sin form afviklet på 2 lærreder fra karruseller.

Redigeringen af en digital version vil derfor benytte billederne i deres bedste opløsning men formindsket i størrelse således at 2 billeder kan vises i et alsidigt 1:1.66 format.

Det færdigt redigerede projekt vil kunne eksporteres direkte til alle tænkelige formater fra 35mm til DVD/MPEG2 eller VHS for den sags skyld.

Et vigtigt element er også muligheden for at eksportere selve projektfilen til RMC format. (Realtime Multimedia Composer) for 2 skærms digital projektion,

DVD Premastering:

Optimal udnyttelse af DVD mediet kræver et fornuftig pladsforbrug.

Vi benytter "Multi-Pass" Variable Bit Rate MPEG2 kodningsalgoritmer.

Det er pladsbesparende og giver et væsentlig højere kvalitetsniveau.

Det interaktive undervisningsmateriale

Med støtte fra Det Danske Filminstitut og i samarbejde med professor Peter Gundelach fra Københavns Universitet, adjunkt Mie Buhl fra Danmarks Pædagogiske Universitet og souschef Poul Erik Christoffersen fra Statens Pædagogiske Forsøgscenter har vi udviklet en ramme for en række interaktive undervisningsmoduler. Disse lægges sammen med lysbilledserien Amerikanske Billeder på DVD-Rom og tilbydes som undervisningsmateriale i undertrykkelse og undertrykkelsesmekanismer for folkeskolens ældste klasser, de gymnasiale uddannelser, universiteterne samt seminarier m.v.

Denne ansøgning omfatter dog kun digitaliseringen af Amerikanske Billeder, som vil danne grundlag for udviklingen af det interaktive undervisningsmateriale, men som også, fuldstændig som Jacob Holdt gør det i dag, vil kunne bruges alene til fremvisning i større eller mindre fora.

Budget og finansiering for digitalisering

Medsendte budget for digitalisering af dias, lydefterarbejde, redigering og pålægning på DVD udgør kr. 955.356, som vi hermed ansøger støtte til.

Udvikling og produktion af den interaktive undervisningsdel udgør ca. 2 millioner, som vi vil ansøge gennem Det Danske Filminstitut, Undervisningsministeriet samt private fonde.

Tidsplan

Da de originale dias til Amerikanske Billeder synligt er ved at gå til forestiller vi os at begynde så snart midlerne er tilvejebragt. Arbejdet med digitaliseringen vil tage 16 uger, redigering pålægning på DVD 7 uger.

4. Konsulentudtalelser om projektet

5. Budget for digitaliseringen

6. Den senere Interaktive DVD til undervisningsbrug


Tilbage til introduktionen