Hetshepsut Princess of Egypt

Ref. : 5186

FatherMother
Sesostris II Khakheperre King of EgyptNofret Queen of Egypt
MarriageChildren
- Iu of Egypt -

Hetshepsut Princess of Egypt
-
-
Sesostris II Khakheperre King of Egypt
-
-
Nofret Queen of Egypt
-
-
Amenemhat II Nubkaure King of Egypt
-
-


Keminnub Queen of Egypt
-
-Amenemhat II Nubkaure King of Egypt
-
-


Keminnub Queen of Egypt
-
-
Sesostris I Kheperkare King of Egypt
- - -
Nefrusheri Princess of Egypt
- - -


- - -

- - -

Sesostris I Kheperkare King of Egypt
- - -
Nefrusheri Princess of Egypt
- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003