Dinak Empress of Sasanian Persia

Ref. : 3831

MarriageChildren
- Yazdagird II Emperor of Sasanian Persia - - Peroz (Firuz) Emperor of Sasanian Persia

Dinak Empress of Sasanian Persia
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003