Dgt. of Khushnewaz Princess of the Ephtalites

Ref. : 3827

FatherMother
Khushnewaz King of the Ephthalites
MarriageChildren
- Kavadh I (Kobad) Emperor of Sasanian Persia - - Chrosroe I Emperor of Sasanian Persia

Dgt. of Khushnewaz Princess of the Ephtalites
-
-
Khushnewaz King of the Ephthalites
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003