Nubkhas Queen of Egypt

Ref. : 2633

FatherMother
Sobkdudu of Egypt
MarriageChildren
- Sobekemsaf Sekhemre-Shedtawi King of Egypt - - Inyotef V Nubkheperre King of Egypt
- - Inyotef VI Sekhemre Wepmaet King of Egypt
- - Sekhemre-Heruhirmat Inyotef VII King of Egypt

Nubkhas Queen of Egypt
-
-
Sobkdudu of Egypt
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003