Agathocleia Princess of Bactria

Ref. : 2479

FatherMother
Agathocles King of Bactria
MarriageChildren
- Menander Soter King of Mathura - - Apollodotos II King of Sindhu
- - Strato I King of Mathura
- - Apollodotus I Philopater King of Sindhu
- - Eucratides King of Suvarnnakudya
- - Euthydemus King of Taxila
- - Antialcidas I King of Pancada

Agathocleia Princess of Bactria
-
-
Agathocles King of Bactria
-
-

-
-
Demetrius I King of Bactria
-
-


Sundari Maurya Princess of Maurya Empire
-
-
-
--
-
Euthydemus I of Magnesia King of Bactria
- - -
Dght of Diodotus I Princess of Bactria
- - -

Brhadratha King of Maurya Empire
- - -
NN Queen of Maurya Empire
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003