Alketas King of Macedonia

Ref. : 2171

FatherMother
Aeropos King of Macedonia
MarriageChildren
? - - Amyntas I King of Macedonia

Alketas King of Macedonia
-
-
Aeropos King of Macedonia
-
-

-
-
Philippos I King of Macedonia
-
--
-
-
--
-
Argaios King of Macedonia
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003