Kyndigste kritik af mine slægtssider

af Henrik P. Jensen

 

 

Nedenfor viderebringes den mest kvalificerede kritik jeg endnu har modtaget af min slægtsforskning sådan som jeg har præsenteret den her på Internettet. Meget af kritikken havde jeg for længst selv taget højde for i mit slægtsprogram på computeren, men det er en mere langsommelig proces også at få det ændret på hjemmesiderne. Andre steder er jeg uenig med Henrik. Jeg skylder imidlertid mine mere ukyndige besøgende på siderne at vide at der også er andre fortolkninger af historien og bringer derfor her Henrik Jensens kritik uden mine egne svar til ham. Jeg er nemlig fuld af beundring over hans evne til at kigge mig kritisk efter I sømmene. Prøv blot selv at se:


28/12 1999

Hej "fætter"

Jeg har været på besøg på din hjemmeside og ivrigt studeret dine spændende resultater, men jeg er ikke helt enig i alt, hvad du skriver.

Min kone og jeg stammer fra de danske konger Christoffer II, Valdemar d.Store, Knud d.Hellige og Oluf Haraldsen. Min kone nedstammer desuden fra den norske konge Håkon (IV). Derudover stammer jeg fra feltherren Johan Rantzau gennem begge mine forældre - gennem en datter og så også sønnen Henrik Rantzau. Både min kone og jeg stammer fra flere af de danske adelsslægter, som du har forbindelse til - herunder også marsk Stig. Jeg stammer ligeledes fra den svenske Bielke-slægt.

1. Christina von Halle

De navne, som du anfører på din hjemmeside, som hendes aner, har du formentlig fra Chr.Ditlev Reventlow's hjemmeside. Jeg har forsøgt at komme i kontakt med ham for længe siden 2 gange v.h.a. en E-mail, men han har ikke villet svare mig, hvorfra han har disse oplysninger. Kan du svare på det?

2. Krognos-Løvenbalk forbindelsen

Du skriver flere steder på din hjemmeside, bl.a. at du nedstammer fra Holger Gregersen Krognos og hustru Karen Eriksdatter Saltensee. Det gør min kone og jeg også, men det er ikke rigtigt, at HGK er en sønnesøn af Peder S.Krognos og Regitze C. Løvenbalk. I Danmarks Adels Årbog 1893, s.273 står ganske rigtigt, at Holger Krognos (g.Brahe) var d.a. faderens 2.ægteskab, men S.O.Brenner ("Nachkommen Gorms des Alten", s.281) skriver, at faderen var gift (1.) med KES og gift (2.) med Margrete Åkesdatter, hvor sidstnævnte var mor til Holger. DAA.1893, s.272 skriver, at Gregers P. Krognos var søn af Peder S. Krognos, men i DAA.1906, s.492 rettes denne oplysninger og skriver, at Gregers P. Krognos var en farbror til Peder S. Krognos (hvilket S.O.Brenner også holder sig til), hvilket rent tidsmæssigt og kronologisk i øvrigt også er mere sandsynligt. Rent tidsmæssigt holder den anden model slet ikke. Dermed bortfalder forbindelsen fra HGK's far til Løvenbalk slægten (og dermed også den anførte slægtsforbindelse, du der anfører til de amerikanske præsidenter).

Jeg har forsøgt gennem min database at søge efter en slægtsforbindelse mellem Steen Brahe (1547-1620) og Christoffer (II), men den angiver ingen. Derimod er der en forbindelse mellem Jens Sehested (Død 1685) til Jens Nielsen Løvenbalk, som er hans 4.tipoldefar. JNL er en oldesøn af Christoffer (II), d.v.s. du har stadig forbindelsen til de kongelige slægter.

3. Johanne Eberstein

Enkelte slægtsforskere nævner, at Niels Ovesen Panter var gift med en "Johanne Eberstein", men der er også slægtsforskere, som blankt afviser hendes eksistens (eksempelvis S.O.Brenner & J.R.Ugulen). Min kone nedstammer også fra dette ægtepar - i øvrigt også gennem sønnedatteren (den kendte) Johanne Andersdatter Panter (1400-1479). Hvilke kilder / hen-vis-ninger har du, som begrunder dette "led"? Du kalder i øvrigt hendes farmor for Marianne "Esbernsdatter" - hvor ved du fra, at hun var en datter af en "Esbern"?

4. Abel Sappi

Du skriver, at hans mor var Anastasia af Schwerin, som blev gift (2.) med grev Gerhard af Holsten. Hvor har du det fra? Iflg. DAA.1914, s.396 (og S.O.Brenner) var han en "naturlig søn", d.v.s. uægte - altså født uden for ægteskabet. Så kan han ikke være født i hertug Valdemar's andet ægteskab. Dermed må din forbindelse til kejser Frederik Barbarossa bort-falde.

5. Agnes af Brandenburg's mor

Jutta af Sachsen er ikke en datter af Helene af Braunschweig-Lüneburg, men en datter af Agnes von Thüringen (faderens 2.hustru). Christoffer (II) er født 1276 (moderen o.19 år), hans mor er født o.1257 (hendes ?mormor er da kun 26 år), hendes "mormor" Helene angives som født o.1231 - derfor må Jutta (mor til Agnes) være en datter af Agnes von Thüringen, som 1227 blev gift med Albrecht (I) af Sachsen og som døde før 1247 (jf. S.O.Brenner, Nachkommen Gorms des Alten, Nr.298, 303 & 494). Dermed falder forbindelsen helt væk til Henry (I) af England og hans dronning Eleanore, så disse forekommer som aner på slægts-tavlen og dermed bliver forbindelsen til de amerikanske præsindenter (og Disney) mere fjern. Du har formentlig oplysningerne fra en hjemmeside på internettet, som rummer en stor del af de europæiske konge- og fyrstehuse, men her tager den altså fejl.

6. Sixten Nilsson Sparre

Du anfører ham som en søn af Martha Eriksdotter, som igen skal være datter af kong Erik (X) af Sverige (Død 1216) og Richisa af Danmark (Død 1220). Iflg. mine optegnelser blev de gift i 1210, d.v.s. Marta er født i tidsrummet 1210-16. Hvordan kan hun så være mor til en søn (Sixten), som du anfører som "b.Abt.1218 in Tofta"?

7. Ylva (Ingrid Sunesdotter)

Hun var gift med Magnus "Minneskold" (Folkunge), som jeg også nedstammer fra. Du skriver, at hun var datter af Sune Sverkerson (søn af Sverker (I) d.Ældre) og "Fru Sune Sik". Hvor har du det fra?

8. Ulfhild Bjørnsdotter

Du anfører Bengt Folkason (Folkunge) som gift med Ulfhild Bjørnsdotter. Jeg stammer fra en anden søn til ham og har også anført dette. Men jeg kunne godt tænkt mig at vide, hvilke kilder / henvisninger du har til denne hustru og hendes forslægt - min kilde sætter nemlig spørgsmålstegn ved den.

9. Harald (IV) Gille

Du angiver ham som søn af Magnus (III) Barfoed og Margrethe Fredkulla, som blev gift i 1101. Sidstnævnte var imidlertid ikke mor til HG, men derimod en af faderens friller, som ved hans død trådte frem på Sudeøerne til Hallkjell Huk og fortalte, at han var Magnus' søn (jf. Mogens Bugge).

10. Thora Ragnvaldsdatter

Hun var gift med den norske konge Olaf (III) Kyrre, men du anfører hende som en datter af Ragnvald (II), jarl på Orkney og prinsesse Felicia af Normandiet. Hvilke kilder / henvisninger har du til den forbindelse? Var Felicia en datter af en af de normandiske hertuger, f.eks. Richard (II)? Hvad bekræfter en sådan forbindelse?

11. Sverker (I) d.Gamle

Du angiver ham som søn af Erik (Kol) "Årsael". Hvilken kilde / henvisning har du til det?

12. Inge (I) Stenkilsson

Hans mor angiver du som en datter af Edmund "d.Gamle" og Astrid Njalsdotter. Jeg har noteret, at moderen var datter af (en bror til ham) Anund Jacob og Gundhild Svensdatter (jf.Mogens Bugge). Hvor har du dine oplysninger fra?

13. Andreas (I) af Ungarn

Du opgiver hans far til at være kong "Vladislav the Bald" af Ungarn, som igen var søn af kong Taxony af Ungarn. Iflg. mine oplysninger var Andreas søn af Vazul, som igen var søn af Michael, som igen var søn af Taxony. Hvor har du dine oplysninger fra?

14. Vladimir (II) Monomach

Du angiver hans mor til at hedde "Maria", iflg. mine kilder hed hun Theodora (Irene). Du angiver hende til at være en datter af Konstantin (IX) og kejserinde Zoë, men det kan ikke passe. For det første blev Theodora gift 1046 med Vsevold og for det andet blev Konstantin og Zoë først gift i 1042 (4 år før datteren). Dertil kommer, at kejserinde Zoë blev født o.980, d.v.s. hun 66 år gammel, da hun blev gift. Derfor skriver de fleste kilder også, at Theodora var fra faderens tidligere ægteskab. Dermed falder forbindelsen væk til Konstantin (VIII), som i øvrigt var en søn af kejser Romanos (II).

14. Ingegerd af Sverige

Hun var datter af Olaf Skotkonung, men du angiver hende også som datter af Estrid, som igen var datter af "prince" Mieceslas" af Obotriten (Død 999) (og Sophia), som igen var søn af Mistui (II) (Død 985). Hvor har du disse oplysninger fra?

15. Gunhild af Venden

Hun var gift med Hakon Eriksson (Jarl i Norge). Der er lidt uenighed om, hvem hendes far var. S.O.Brenner skriver fyrste Burislaw af Venden (-972-), og andre den polske konge Mieszko (I) (931-982). Iflg. Mogens Bugge datter af den vendiske fyrste Vortigern? Du er enig med sidstnævnte - hvorfra har du oplysningerne?

16. Halvdan Eysteinsson ("b.Abt.770")

Du skriver, at hans far hed "Eystein Fart Olavsson", men iflg. mine kilder hed han "Øystein Halvdanssøn", d.v.s. ikke en Olavsson men en Halvdansøn. Hvad siger du til det?

17. Finn "Skjalge" Eyvindsson

Du skriver, at han var søn af faderens ægteskab med Ingebjorg Haakonsdotter, men iflg. min oplysninger var han af første ægteskab med Sigrid Sigurdsdotter. Hvor har du dine oplys-ninger fra?

18. Yaroslav (Jaroslav) (I)

Du skriver, at han var født 980 og søn af Vladimir d.Store (Død 1015) og Rogneda af Polotsk (Død 1002). Tielemann skriver, at han var født 978, hvorimod Mogens Bugge skriver, at han var født o.984 og andre o.990. Fødselstidspunktet hersker der en del usikkerhed omkring - og netop dette gør, at der er forskellige opfattelser af, hvem hans mor er.

Til trods for anførte fødselstidspunkt (o.984), skriver Mogens Bugge, at Jaroslav var af faderens ægteskab med prinsesse Anna af Byzanz, som han også angiver, at faderen blev gift med i 989 i Cherson på Krim. Derfor siger MB, at Jaroslav var en dattersøn af kejser Romanos (II) i Konstantinopel. Samme synspunkt fremføres også af C.M.Munthe. Jeg formoder, at forbindelsen til Byzanz denne vej er tvivlsom. Hvad siger du?

19. Kazimierz (I) af Polen

Du angiver ham som søn af Mieszko (II) af Polen (Død 1034) og Anna af Byzanz (o.962-1011), som du i bemærkningen skriver "Ægt. Sthtg. Vladimir den store af Kiev". Her er der vist sket et "kiks", for sidstnævnte har ikke været gift med den polske konge. Derimod var Mieszko gift med Richesa (Død 1063), som var en datterdatter af den tyske kejser Otto (II) (955-983), som var gift med prinsesse Theofanu af Konstantinopel (Død 991), som igen var en datter af kejser Romanos (II).

20. Dobronegra Mariya af Kiev

Hun var gift med Kazimierz (I) af Polen, men du angiver hendes mor til en datter af greve Kuno af Ohningen og Rechilde af Tyskland, d.v.s. Vladimir (I) d.Store skal også have været gift med hende. Hvor ved du det fra?

21. Leo (VI) af Byzanz

Vi er enige om hans forældres navne, men du angiver faderen (Basileos) som en søn af "Konstantinos", som du igen fører "langt" tilbage, men samtlige kilder, jeg har været i berøring med, skriver, at han var søn af en bonde i Adrianopel. Du angiver faderen "Kon-stan-tinos" som en søn af Hmayeaka Mamikonid i Adrianopel og en byzantinsk prinsesse, som skulle være datter af kejser Leo (V). Hvor har du disse oplysninger fra?

Iflg. mine oplysninger skulle moderen (Eudoxia) være en datter af kejser Theofilius - nogen siger dennes søn Michael (III), men det synes ikke at kunne passe rent tidsmæssigt. Theo-filius' hustru var Theodora (Død 867) angives som en søster til Bardas (født i Paphla-gonien) og søn af Marin, som tilhørte en derværende adelsfamilie. Sidstnævnte angives så som en søn af Artavazd Mamikonian ("b.Abt.720"), som du angiver som far til ovennævnte Hmayeaka Mamikonid. Hvad siger du til det?

22. Sahakanoysh, prinsesse af Armenien

Du skriver, at hun var datter af den armenske kong "St.Isaac I the Great" (S.Sahak Souren Pahlav), som igen var søn af den armenske kong "St.Narses I the Great" (S.Nerseh Souren Pahlav), hvor du angiver moderen til "Sandukt". Hvor ved du sidstnævnte fra?

23. Vagharsh (Chosroes I) af Armenien

Du skriver, at hans mor var en prinsesse af Iberia - hvor har du den oplysning fra?

  • Igennem denne prinsesse fører du linien tilbage til kong Aroandes (Orontes) (II) af Armenien, hvis mor du angiver til at være prinsesse Rodogune af Persien, datter af kong Artaxerxes (II) af Persien. Hvor har du det fra?

   Iflg. mine oplysninger er det gennem Vagharsh's fædreneslægt, at linien går tilbage til Artavasdes, som var gift med en datter af kong Antiochos (I) Theos af Kommagene, hvis mor var en datter af kong Antiochos (VIII) af Syrien, som nedstammer fra Seleukos (I) af Syrien, hvis hustru skal være en efterkommer af prinsesse Apama af Persien, som var datter af Artaxerxes (II). Hvad siger du til det?

  • Det er også gennem denne prinsesse, at du kommer tilbage til kong Mithridates (I) af Iberia, hvis mor skal have været en armensk prinsesse, som var datter af kong Tigranes (IV) af Armenien, som du angiver som søn af Alexander fra Judæa - søn af kong Herodes den Store. Hvor har du det fra?

   Alexander af Judæa's mor (Mariamme) var ud af den jødiske slægt Hasmonæerne (makka-bæerne), som kan føres tilbage til den jødiske præst Mattatias, hvis bedstefar hed Hasmon, og hvis historie skal være beskrevet i det apokryfiske bøger. Denne slægt skal være efter-kommere af Aron (Moses' bror), som igen var udaf Levi's slægt, d.v.s. efterkommere af patriarkerne Jakob, Isak, Abraham o.s.v.

  • Og som det tredje gennem denne prinsesse, så fører du hende tilbage til kong Artaxias (Arshak) (I) af Iberia, hvis mor angives til at være en prinsesse af Pontus, som igen går tilbage til kong Mithridates (III) af Pontus, hvis mor var prinsesse Laodike, datter af kong Antiochos (II) af Syrien - og dermed din forbindelse til kong Seleukos (I) af Syrien (se herover). Hvor har du disse oplysninger fra? Forbindelsen til Pontus får jeg i øvrigt gennem Antiochos (II)'s sønnesøn - Antiochos (III) - som var gift med en datter af Mitridates (II), som du angiver som far til Mithidates (III).

  • På en tavle, hvor du redegør for forbindelsen til Antonius Felix, skriver du, at denne prinsesses farfars mor var "Ghadana Queen af Iberia", men på tavlen, som viser Tiridat II's herkomst er det prinsessens mor som hedder "Ghadana Queen af Iberia". Var der 2 med dette navn? Eller hvad mener du?

   Denne "Ghadana" anfører du som datter af kong Sanatroukes af Armenien (Død 110), hvis mor du angiver til prinsesse Awde af "Osrhoene". Hvor ved du det fra? Derudover skriver du, at kong Vonones (II) var søn af kong Orodes (III) af Partien og en datter af Alexander af Judæa - iflg. mine oplysninger var kong Vonones søn af prins Darch af Athropatene. Hvad siger du til det?

   På samme tavle (over Antonius Felix) anfører du en række sasanidiske herskere som efterslægt til kong Vologases (V) af Partien. Stammer du fra disse? Og hvordan? Af din tavle, som viser forbindelsen til Ashoka synes at fremgå, at forbindelse opnås gennem kong Aethelwulf af England.

  • Du skriver, at Vologases (V) var søn af kong Vologases (IV) af Partien. Iflg. mine oplysninger angives han som søn af kong Vologaises af Armenien (Død 137), som igen angives som søn af kong Sanatroukes af Armenien (Død 110). Hvad siger du til det?

 24. Aedh Find "the Fair", konge af Skotland

Du skriver, at han er søn af Eochaid (III) (Død 733), som igen var søn af Eochaid (II) (Død 697). Iflg. mine kilder var Aedh (Aodh) søn af Eochaid (II). Hvor har du dine oplysninger fra?

25. Rognvald (Ragnvald) Eysteinsson (Øysteinssøn) Mørejarl

Du skriver, at hans mor hed Ascrida (Aseda) Rognvaldsdatter af Oplland. Hvor har du det fra?

26. Styrbjørn d.Stærke (Sverige)

Du skriver, at hans mor hed Ingeberg Thrandsdatter. Hvor har du det fra? Var hun også mor til Gyrithe Olafsdatter, gift med Harald Blåtand?

27. Unruoch (III) di Friuli

Hvordan nedstammer du fra ham? Jeg nedstammer fra 2 søskende til ham, nemlig Judith af Friaul og kejser Berengar (I) af Italien.

28. Guelph (Welf) (I) af Bayern (kejser Ludvig (I)'s svigerfar)

Du skriver, at han var søn af hertug Ruthardus (Radvald) af "Fruili". Hvor har du det fra? Iflg. mine kilder var han søn greve Isenbrand af Altdorff og Irmentrud fra Schwaben.

29. Rotrude (gift med Karl Martel)

Du skriver, at hun var datter af biskop Leutwinus af Treves. Hvor har du det fra? Iflg. mine kilder var hun datter af erulerhøvding Rotari (I) og Adelheid.

30. Arnulf af Metz' farmor Berthe af Paris

Du skriver, at hun var "Queen of Kent", d.v.s. identisk med den af samme navn, som blev gift med kong Aethelberg af Kent, som var datter af Charibert (I) og Ingoberga. Iflg. Mogens Bugge var Arnulf's farmor imidlertid en søster til Charibert. Hvor har du dine oplysninger fra?

31. Farabert af Franken

Du skriver, at hans mor var prinsesse Hafilda af Rugij (b.Abt.106). Derudover skriver du, at hans farmor var Athildus "of Brittany" og knytter gennem hende forbindelsen til de romerske kejsere; samt du skriver, at Farabert's oldefars mor hed Ascyla "of the Franks". Hvor har du alle disse oplysninger fra?

32. Francus af Franken

Du skriver, at frankernes første konge (Francus) var en søn af kong Antharius af "Sicamber" og følger slægten tilbage til kong Antenor af Troja (Død 440 f.Kr.). Hvor har du disse oplysninger fra?

33. Marius af Britain (Brittany)

På tavlen over "Ancestors of Marius King of Brittany" skriver du, at han var søn af kong Aviragus og Genissa, men på tavlen med forbindelsen til Cynfelyn, skriver du, at han var søn af kong Gweirydd og Genvissa. Hvad er rigtigt? Er det én og samme personer?

34. Genissa (Gevissa)

Hun angives som datter af kejser Claudius (I) og Julia Agrippa (Agrippina d.Yngre) og skal selv være død i 50 e.Kr. Forældrene blev først gift i 50 e.Kr., hvordan kan de så være forældre til Genissa? Eller er det kun den ene af dem, som i et tidligere ægteskab fik hende? Eller er det en skrivefejl med "d: in 50 A.C." og du i stedet mener "b: in 50 A.C."?

35. Laodike

Hun var gift med kong Mithridates (II) af Pontus, men du angiver hende som datter af kong Antiochos (II) af Syrien og Laodike (I). Iflg. mine oplysninger Mithridates' hustru en søster til Andromachos, som var far til Laodike (II), gift med Seleukos (II) af Syrien (Søn af Antiochos (II) og Laodike (I)) - men jeg har ingen oplysninger om, at Andromachos og M's hustru skulle være søskende til Seleukos (II) og dermed børn af Antiochos (II) og Laodike (I). Laodike (I) var iøvrigt en datter af Achaios, som igen var en søn af Seleukos (I).

Du angiver i øvrigt Seleukos (I)'s mor til at hedde "Laodice" (Laodike). Hvor ved du det fra?

36. Artaxerxes (I) af Persien

Du angiver hans mor som Ester, men iflg mine kilder hed hans mor Ame-stris. I øvrigt fortæller Esters bog i Bibelen, at kong Xerxes omkring hans 3.reg.år (d.v.s. o.483 f.Kr.) forskød sin hustru, som der kaldes Vastji (Vashti). I hans 7.reg.år (d.v.s. o.459 f.Kr.) blev Ester bragt til kongen, som så blev forelsket og gjorde hende til dronning. Du skriver, at de persiske kilder kalder Xerxes' hustru for Huatosa (Atossa) - ligesom Xerxes mor. Iflg. mine oplysninger blev Artaxerxes født o.500 f.Kr., d.v.s. 40 år før Ester kom på banen, så hun kan umuligt være moderen.

37. Kyros (Cyrus) (II) den Store af Persien

Du angiver hans mor til at hedde "Mandane", hvilket er nyt for mig - hvor har du det fra? Derimod kan jeg oplyse, at Alyattes' datter hed Aryenis.

38. Necho (I) af Ægypten

Du angiver hans far til at være "Iribre Nakauba", som igen var søn af Wahkare Bakenranef. Iflg. mine oplysninger skulle Necho (I) være søn af Tefnakht (II), som igen var søn af Baken-ranef. Hvor har du dit fra?

39. Tefnakht (I) af Ægypten

Du angiver hans farfar til at være Pimay, som må være identisk med prins Pami af Heracleao-polis (?). For iflg. mine oplysninger skulle Tefnakhts farfar være en bror til Pami. Hvor har du dine oplysninger fra?

40. Karoma (I)

Hun var gift med Osorkin (II), men du angiver hende som en datter af ypperstepræsten Harsiese, men iflg. mine kilder var hun en søster. Det var derimod Osorkin (II)'s 2.hustru Istemkheb, som var datter af Harsiese, og igennem dette ægteskab var Osorkin (II) far til Djedbastesankh, gift med ypperstepræsten Takelot. Hvad siger du til det?

41. Maatkare

Gift med Osorkin (I) angiver du som datter af ypperstepræst Pinudjem (II), men iflg. mine kilder var hun datter af farao Psuennes (Psibkhanno) (II), som igen var søn af Pinudjem (II). Hvad siger du til det?

42. Psibkhanno (Psibkha'emne) (I)

Du angiver ham som søn af kong "Hedjkheperre Setepenre" og prinsesse Henuttawy - iflg. mine oplysninger var han søn af farao Pinudjem (I) og prinsesse Henttaoui (Henuttawy). Hvad siger du til det?

43. Ramses (IX)

Du angiver ham som søn af Ramses (VIII), som du igen skriver er søn af Ramses (III). Iflg. mine oplysninger var Ramses (IX) søn af prins Montouhirkhopshef, som igen var søn af Ramses (III). Hvad siger du til det?

44. Seknakht

Du angiver ham som søn af Ramses (II), men iflg. mine kilder var hans hustru (Tiye-Merenese) en datter af farao Merenptah, som igen var en søn af Ramses (II) og hustruen Isit-nophret. De 15 navngivne sønner, som jeg kender til af Ramses (II) har ingen Seknakht imellem sig. Hvor har du denne oplysning fra? Derudover skriver du, at han skulle være en søn af Ramses ægteskab med hittitterprinsessen. Hvor ved du det fra?

45. Sitre

Hun var gift med Ramses (I), men du angiver hendes mor som en prinsesse af Ægypten, som skal have været datter af Aknaton (Amenhotep IV) og Kiya, d.v.s. en helsøster til den berømte farao Tut-ank-amon. Hvor har du denne oplysning fra?

46. Hatshepsut-Merytr

Jeg har ikke arbejdet særlig indgående med det 18.dynasti, fordi jeg ikke betragtede det som mine forfædre, men har alligevel gjort mig nogle notater.

Du skriver om hende (HM), at hun var datter af Thutmosis (I) og Ahmose, men iflg. mine notater var hun datter af Thutmosis (II) og den berømte dronning Hatshepesut, d.v.s. hendes mand (Thutmosis III) var hendes halvbror.

Dronning Hatsheput var igen datter af farao Thutmosis (I) og Aakhmes (Akmet), hvor Thut-mosis (I) var søn af farao Amenhotep (I) og Seniseneb. Farao Amenhotep (I) var søn af Ahmose (I) og Ahmes-Nefertari.

Du skriver, at Thutmosis (I)'s hustru (Ahmose = ? Aakhmes) var datter af Ahmose og hustru, men er det ikke mere sandsynligt, at han har giftet sig med en søster fremfor en faster - men det forudsætter naturligvis, at du er enig i, at Thutmosis (I) var søn af Amenhotep (I). Hvad siger du? Du skriver i øvrigt også, at Thutmosis også var gift med Mutnefert - en søster til "Ahnmose", med hvilket jeg formoder, at du mener farao Ahmose (I).

47. Deiokes

Den mediske høvding (konge) skriver du var søn af Phraortes. Hvor ved du det fra? Du skriver, at Herodot angiver ham som grundlæggeren af det mediske imperium. Mon ikke det er en forveksling med Deiokes' søn?

48. Muhammed

Du angiver prinsesse Theresa (o.1070-1130) (gift med hertug Henrik af Burgund) som datter af kong Alfonso (VI) af Leon og Castilien, og "prinsesse Zaida (Isabella) af Denia". Iflg. mine oplysninger var hun datter af Alfonso's 1.ægteskab med Jimena Nuniez de Guzman, som straks blev forskudt. Alfonso (VI) skal have været gift 6.gange og som 5.hustru nævnes Isabel af Este - er det hende, som du mener er identisk med Zaida af Denia? Sidstnævnte fører du så tilbage til profeten Muhammed - hvilke kilder fortæller det?

49. Mette Grubbe

Hendes farfar var Laurids Grubbe (1561-1639) til Gammelgaard var ikke en efterkommer af Laurids Grubbe (Død 1516) til Alslev, men derimode en brodersøn til Eiler Grubbe (1532-1585) til Lystrup (se DAA.1895, s.159ff).

50. Forbindelsen Everstein-Wittelsbach

Der findes flere varianter af, hvordan greverne af Everstein er forbundet til Wittelsbach. Iflg. Mogens Bugge var Agnes (-1218-) datter af greve Otto (IX / IV / III) Minor (Død 1189) og Benedicta af Donaus-wörth, hvilket også du skriver, men iflg. en hjemmeside på internettet havde han ingen børn. Samme skriver, at hun datter af greve Otto (V / IV) af Wittelsbach (Død 1156) og Heilika af Burg-Lengenfeld. Sidstnævnte ægtepar var jf. Mogens Bugge forældre til ovennævnte Otto (Død 1189), men du skriver, at han var søn af greve Otto (II) af Scheyern og Richkart af Weimar. Iflg. Mogens Bugge var Otto (Død 1156) søn af Eckhard (I) (Død før 1091) og Richgard af Weimar, hvor Eckhard var søn af Otto (II) af Scheyern og Haziga, hvor Otto (II) igen var søn af Otto (I) af Scheyern. Så inden forvirringen bliver total må jeg spørge dig, hvor du har dine oplysninger fra?

51. Otto (I) af Scheyern

Iflg. en hjemmeside på internettet var han søn af Heinrich (I) af Pegnitz og det samme skriver du. Hvor har du dine oplysninger fra?

52. Gerberga af Kitzinggau

På tavlen over forbindelsen til Gregors af Tour skriver du, at hun var datter af grev Heribert (I) af Gleiberg og Ermentrud af Geldern. Iflg. mine oplysninger var hun datter af grev Heribert (I) af Kitzinggau og Ermentrud - det er vist de samme personer, vi taler om, men skelsættende er, at du angiver Heribert som søn af grev Eudes (Odo) af Wetterau (Død 949) og en datter af hertug Heribert (I) af Vermandois. Iflg. mine kilder var Heribert en søn af Konrad (I) af Elsass (Død 982) og Judith von Ohningen, hvor Konrad var søn af Gebhard "im Ufgau" (Død o.948) og Adele af Vermandois - datter af Heribert (I) (jf. førnævnte hjemmeside), imens Mogens Bugge siger, at Konrad var søn af Udo (II) af Wetterau (Død 949) og en datter af Heribert (I). Hvad siger du? Og hvad er dine kilder?

53. Bertha

På tavlen over forbindelsen til Gregors af Tour skriver du, at kong Pipin var gift med hende, og at hun var sønnedatter af Karl Martel. Hvor har du det fra?

54. Tove Andersdatter Hvide

Du skriver at hun var datter af Anders Offesen (Hvide) til Torup og Johanne Jensdatter Lunge, men iflg. DAA.1901, s.562-563 angives hun som datter af Anders Offesen (Hvide) til Bjørnholm og hans 1.hustru, hvis navn ikke kendes og som døde senest 1396. Denne AO var søn af Offe Stigsen (Hvide) (Død 1359) og Maren Jensdatter (Munk), hvor OS var søn af Stig Andersen (Hvide) (Død 1369) og Tove Andersdatter, hvor SA var søn af Anders Stigsen (Hvide) (-1304-1318-) og Margrethe Nielsdatter Lændi (Kaas). Både min kone og jeg nedstammer fra Anders Offesen (Hvide), men i hans 2.ægteskab med Else Krognos.

I øvrigt antages det, at Anders Stigsen (Hvide) var en dattersøn af drosten Offe Nielsen og derfor ikke af faderens ægteskab med Osa Nielsdatter.

55. Niels Ebbesen

Jeg stammer også fra Bild-slægten, men omkring Niels Ebbesen synes der at herske en del usikkerhed. Iflg. DAA.1888 var Niels Ebbesen en bror til min ane Strange Ebbsen (Bild). Prøv at se Dansk Biografisk Leksikon under "Niels Ebbesen".

I øvrigt er Bild-slægten blevet nybehandlet i én af de nyere årgange i Personalhistorisk Tids-skrift, hvor netop Strange får en helt anden forslægt end angivet i DAA., som gør, at slægten kan føres tilbage til modkonge Oluf Haraldsen. I samme artikel nævnes Niels Ebbesen som bror til Strange Ebbsen. Desværre kan jeg i skrivende stund ikke finde årgangen på PT., men har kun fået noteret sidehenvisningerne s.29, 33 & 36, men det var én fra 1990'erne.

56. Regnar Lodbrok

Du skriver, at den svenske konge Emund (Amund) Eriksson (-820-859-) var gift med en datter af Regnar Lodbrog. Hvor ved du det fra?

Derudover opgiver du forældrene til såvel Sigurd Favnesbane og hans elskerinde Brynhild Budlesdatter. Hvor har du de oplysninger fra?

Regnar Lodbroks mor angiver du til Alfhild Gandolfsdatter. Hvor har du den oplysning fra?

Og du angiver jarl Hundasteinar i England's hustru, Aaluf Lodbroksdatter, som en datter af Regnar Lodbrok. Hvor ved du det fra?

57. Sigrid Storråde

Du skriver, at hun var datter af hertug Mieszko (I) af Polen og Dubravka af Bøhmen. Hvor ved du det fra? Iflg. mine oplysninger skulle hun være datter af den svenske vikingehøvding Skogar-Toste.

58. Eadric Ealdorman

Du fører ham tilbage til kong Aethelwulf af England, men hvem var hans efterslægt?

59. Fra Eoppa til Cuthwine

Forbindelsen imellem disse 2 personer mangler i din oversigt, men jeg går udfra at vi er enige om 4 led, som ligger derimellem.

60. Gorm d.Gamle (o.910-958)

De fleste er enige om, at han var søn af Hardeknud, men den seneste forskning mener, at sidst-nævnte var identisk med den "Hardeknud (Hardegon) Svens søn, som kom fra Nortmannia", og som berøvede magten i Danmark fra Sigtrygg (Sigerich), og i 934 nævnes som konge i Danmark ("Chnut" eller "Chnuba"). Forskerne er enige om, at med "Northmannia" peger meget i retning af, at der var tale om England, hvor der i slutningen af 800-tallet herskede indtil flere danske konger med tilsvarende navne: Gudred, Gutrum, Guthorm. Man antager derfor, at alle disse personer har været af samme slægt og efterkommere af Gudred den Store, som levede i begyndelsen af 800-tallet.

Mogens Bugge skriver, at nogen anfører Hardeknud som søn af Sigurd Snogøje (Orm-i-øje) (Død 803), men det passer næppe.

61. Thyra Danebod

Du skriver, at Thyra Danebod var datter af kong Edvard (I) af England og Edgina, og dermed gør du Gorm den Gamle til svoger til 2 af de største herskere i Europa, nemlig kejser Otto (I) den Store og den franske konge Karl d.Enfoldige. Iflg. Saxo var hun datter af kong Æthelreth (Aethelred), men det synes tidsmæssigt usandsynligt. Langt de fleste forskere tør ikke udtale noget sikkert om hendes herkomst. Hvor har du dine oplysninger fra? Noget helt andet er, at teorierne om hendes herkomst fra England meget vel kan være en sammenblanding med Gorm's mulige herkomst fra England.

62. Willemoes

På falderebet lige et spørgsmål til tavlen over forbindelsen med Peter Willemoes. I 1791 antog min 4-tip-oldemor (Anna Dorothea Trolle) "hr.Kammerråd og amtsforvalter Willemoes her i Byen" (Assens) som sin laugværge ved sin mands skifte, d.v.s. Peter Willemoes' far, Christen Christen-sen Willemoes (1736-1818). Jeg antager, at dette enten skyldes et slægtsskab med ham eller hustruen (Christiane Dreyer), men jeg har hidtil ikke rigtigt kunne finde nogen oplysninger, som enten kunne bekræfte eller afkræfte teorien. Findes der noget trykt litteratur, som be-handler Willemoes eller Dreyer-slægterne?

63. Iberia-Armenien-Pontus

Ved nærmere studier af dine tavler over kongerne af Iberia's afstamning fra kong Tigranes (II) af Armenien og Mithridates (VI) Eupator, så dukkede der lige et par spørgsmål op.

  • Rent tidsmæssigt kan jeg ikke få det til at passe, at Tigranes (II) skal være søn af Tigranes (I). Hvis jeg antager, at de begge var voksne, da de blev konger, så betyder det, at Tigranes (I) er født o.190/180 f.Kr., d.v.s. Tigranes (II) kan være født o.165/150 f.Kr., d.v.s. han har været o.55/70 år gammel, da han blev konge og o.95/110 år, da han afsluttede sin tid som konge, hvilket næppe er sandsynligt på det tidspunkt. Alt i alt er det som om, at der mangler en generation mellem Tigranes (I) og Tigranes (II). Løsningen kan naturligvis også være, at Tigranes (I) i en meget høj alder er blevet far, d.v.s. 20-25 år senere mod slut-ningen af sin regeringsperiode.

  • Også det tidsmæssige gør det vanskeligt, at tro, at Tigranes (II) (og hustru) var far til kong Artaxias (I) af Iberia, hvis regeringsperiode afsluttedes 66 f.Kr., d.v.s. 10 år før faderen, og hvis søn (Artaces I) kun regerede 2 år, inden han blev afløst af sin søn (Pharnabazus), d.v.s. Tigranes (II) har oplevet sin oldesøn blive konge 8 år før han selv stoppede. Er det ikke lidt usandsynligt? Navnemæssigt kunne der være en slægtsmæssig sammenhæng til kongerne af Armenien, fordi navnet Artaxis bruges begge steder, hvilket kunne betyde, at Artaxias (I) af Iberia var en sønnesøn af Artaxias (I) af Armenien, hvis vi igen skal begrunde det udfra tidsmæssige betragtninger. Pharnabuzus (I) kunne være født o.95/90 f.Kr. (alder: 60-65 år), hans fader Artaces (I) o.125/105 f.Kr. (alder: 40-60 år), hans farfader Artaxias (I) o.155/130 f.Kr. (alder: 65-90 år), d.v.s. han er født i Tigranes (I)'s regeringstid og derfor er han næppe søn af Tigranes (II), men enten en bror eller fætter til samme.

  • Udfra disse betragtninger har jeg meget svært ved at fastholde det realistiske i forbindelsen til Pontus-kongerne ad den vej. Det er et historisk faktum, at Tigranes (II) var svigersøn til Mithradetes (VI) Eupator, men kongerne fra Iberia synes ikke gennem mandslinien at stamme fra Tigranes (II). Hvad siger du?

64. Antiochis af Syrien

Xerxes (I) af Armenien, konge 228-212, opgives som gift med Antiochis af Syrien. Var hun en datter af kong Seleukos (II) af Syrien og Laodike (II)?

Til sidst lige et par afsluttende spørgsmål, hvis svar ikke fremgår af dine tavler. På nogle af dine hjemmesider påbegynder du dine børns slægtskrønike og indholdsfortegnelse og nævner en række personer som aner til dine børn:

  • Ptah-em-heb, ypperstepræst for guden Ptah i Memphis, f. ca. 2170 f. Kr. (150.tipoldefar)

  • Amenemhat I. Sehetepibre, født ca. 2030 f. Kr., farao 1991-1962 f. Kr. og dronning Nefrutotenen (137 tipoldeforældre).

  • Sesostris I. Kheperkare, farao 1962-1928 f. Kr. og dronning Nefrusheri (Sesostris' halvsøster) (137 tipoldeforældre).

  • Sesostris III. Khakheperre (133 tipolde...).

  • Amenemhat III. Nima'atre (132 tipolde...).

  • Sobekhotep IV. Khaneferre (128 tipolde...).

  • Me-herew-her (124 tipolde....).

  • Ashur-nasir-pal II i Assyrien (93 tipolde...).

  • Tiglath-pileser III (88 tipolde...).

  • Eriba-Marduk i Babylon (90 tipolde...).

  • Nebuchadnezzar II (83 tipolde...).

  • jødernes kong David (115 tipolde...).

  • jødernes kong Salomon (114 tipolde...).

  • kong Rehoboam af Juda (113 tipolde...).

  • Perdikkas i Makedonien (83 tipolde...).

  • Philip (II) af Makedonien (73.tipolde...).

  • Alexander (III) d.Store (72.tipolde...).

  • Antiochos (VIII) Philometer (68.tipolde...).

  • Ptolemæus (I) Soter af Ægypten (72.tipolde...).

  • Chandragupta Maurya i Indien (68.tipolde...).

  • Ashoka i Indien (66.tipolde...).

  • Demetrius (I) i Aghanistan (61.tipolde...).

  • Phaates (IV) af Parthien (62.tipolde...).

  • Hormazd (IV) - sassanidisk hersker (45.tipolde...).

  • Huna Mar (I) - sassanidisk hersker (43.tipolde...).

  • Menon (IV) af Pharsalus og Grækenland.

Det, som især fanger min interesse er forbindelsen til de jødiske konger (David og Salomon) og så naturligvis det, at du mener, at ypperstepræsten Ptah-em-heb var dine børns 150.tipoldefar.

Jeg er klar over, at der er noget, der tyder på, at du ønske at holde "kortene tæt til kroppen", men jeg må gå udfra, at når du overhovedet gør dig den ulejlighed at lave en hjemmeside, som fortæller så meget, som den gør, så er det også, fordi du gerne vil i dialog med andre, som arbejder med samme slægter og også gerne vil udveksle informationer.

Jeg er også klar over, at du tydeligvis er meget tændt på at skulle skrive en ny "verdenshistorie" og vidt-favnende slægtskrønike for dine børn (og til dels for alle os andre), og det skal jeg på ingen måder for-hindre dig i. Jeg har dyrket slægtsforskningen med stor interesse i over 20 år og har natur-ligvis også til mål at skulle udgive en slægtsbog af én eller anden slags engang i fremtiden, men den tid, den sår. Jeg er langt fra blevet enig med mig selv om, hvordan jeg vil håndtere min royale herkomst og herunder den relative nye viden, jeg har kendt til i et par år, at slægten nu også går langt tilbage før Kristi fødsel. Du skal på ingen måder betragte mig som en konkurrent og jeg gør i øvrigt et meget stort nummer ud af i mine notater altid at nævne, hvem jeg har oplysningerne fra - såvel litteratur som slægtsforskere, som har sendt mig oplysningerne.

Den nærmeste "udgivelse", som ligger lige om hjørnet er et foredrag, jeg skal holde til en familie-kom-sammen, vi skal have i juni måned næste år, hvor omkring 100 familie-medlemmer skal mødes. Det gør vi hvert andet år og denne gang skal jeg altså redegøre lidt for familiens historie og herkomst og det ville derfor være fint, om jeg kunne få afstemt nogle af hovedlinierne i tiden før Kristi fødsel med dig.

Jeg håber derfor, at du vil gøre dig den ulejlighed at studere de ovennævnte punkter, besvare mine spørgsmål og sende mig nogle oplysninger, som redegør for de øvrige forbindelser. Og har du spørgsmål til mig, vil jeg i den udstrækning, som det er mig muligt, forsøge at besvare dem.

Jeg har bestilt en bog hjem fra biblioteket, skrevet af en franskmand, som skal omhandle en masse teorier om de antikke slægter. Det er rimeligt frimodigt af mig, for det franske ligger mig meget fjernt, om end jeg har haft lidt i gymnasiet. Mig bekendt skulle han være "hovedarkitekten" til nogle af de teorier, som i øjeblikket florerer og som bl.a. gør det muligt for os at føre linier tilbage til Ramses (II).

Med venlig hilsen

Henrik P. Jensen

 

Some possible problems in my family tree (in Danish)

Back to my English genealogy page            Tilbage til min danske slægtsside