Gettoen i vore hjerter - en udstilling om undertrykkelse af Jacob Holdt

Klik på billeder for forstørrelser og baggrundshistorier

Previous Kosovo - de kristnes racisme  Next


Kosovo – kristnes forsøg på nyt holocaust


Albanere og serbere har lige fra Illyriens tid levet i tålt sameksistens i Kosovo uden helt så mange blande ægteskaber som f.eks. blandt serbere og muslimer i Bosnien. Efter at Kosovo blev erobret af Serbien i 1912 opfattede det albanske flertal forståeligt nok serberne som undertrykkere og var enten skeptiske eller negative over for dem. Under Tito levede de to befolkninger i voksende harmoni, men efter kommunismens fald kom et nationalistisk parti a la Dansk Folkeparti til magten i Beograd og indførte et apartheidregime, der fratog albanerne alle sociale rettigheder, adgang til universiteter, arbejde osv. Modsat DF førte de ikke kun etnisk udrensning i ord, men til sidst også i dåd gennem en kalkuleret fordrivelse af albanerne vha. massakrer og nedbrændinger. Tusindvis af familier blev jaget ud af deres hjem af serbiske militsstyrker. De blev ofte interneret i koncentrationslejre eller kørt ud på et øde sted og henrettet. Ligesom Bosnien overfor muslimer, Rwanda overfor tutsier, Tyskland overfor jøderne og USA overfor japanere tjener Kosovo som et skræmmende eksempel på hvor kort vej der er fra en retorik som Dansk Folkepartis til reel etnisk udrensning i et tilsyneladende civiliseret samfund.
Jeg havde ikke personligt nogen tilgang til Kosovo, men fik en vis indsigt i de ti års apartheidstyre under Milosevic gennem de foredrag jeg holdt i konfliktløs-ningsgrupper for sammenbragte kosovoalbanere og -serbere i Norge. CARE inviterede mig i dagene efter NATO’s befrielse til at følge de angstfyldte fordrevne tilbage til deres nedbrændte hjem med deres uvished om hvad der var sket med deres efterladte kære. Ikke alene var deres hjem forsvundet, men gang på gang blev jeg vidne til den fortvivlelse der opstod, når de genfandt ægte-fæller, børn eller forældre: Alle var de myrdet af deres serbiske naboer, som de før i tiden havde spillet kort med eller endog været i familie med ……indtil pludselig en nationalistisk galskab blev antændt i disse af Milosevics ”vi og dem” retorik - ikke ulig den, vi selv har giftet os med i dagens Danmark.

 
kosovo-001 kosovo-004 kosovo-007 kosovo-017
kosovo-001 kosovo-004 kosovo-007 kosovo-017
kosovo-022 kosovo-024 kosovo-031 kosovo-032
kosovo-022 kosovo-024 kosovo-031 kosovo-032
kosovo-034 kosovo-037 kosovo-050 kosovo-059
kosovo-034 kosovo-037 kosovo-050 kosovo-059
kosovo-062 kosovo-063 kosovo-071 kosovo-074
kosovo-062 kosovo-063 kosovo-071 kosovo-074
kosovo-080 kosovo-082 kosovo-087 kosovo-089
kosovo-080 kosovo-082 kosovo-087 kosovo-089
kosovo-094 kosovo-095 kosovo-100 kosovo-103
kosovo-094 kosovo-095 kosovo-100 kosovo-103
kosovo-106 kosovo-110 kosovo-113 kosovo-135
kosovo-106 kosovo-110 kosovo-113 kosovo-135
kosovo-139 kosovo-144    
kosovo-139 kosovo-144    
       
Fortsæt med muslimsk racisme mod Kosovos romaer
       

Oversigtskort      Udstillingsplan 1      Udstillingsplan2      Jacob Holdts større fotogalleri

To purchase photo, please contact Jacob Holdt, Copenhagen, Denmark