Hvorfor "vores" racisme er
farligere end Ku Klux KlansI den følgende billedbog i 56 afsnit vil jeg prøve at vise hvordan vi racister altid forsøger at lægge ansvaret fra os ved at finde eller opfinde nogen som er værre end os selv og udnævne dem som ”skurken”. I Danmark er det fx Dansk Folkeparti, der står for skud, eller vi underviser fx vore skolebørn i, at der findes nogle ”onde” mennesker i grupper som Ku Klux Klan.

Ofte
kontaktes jeg af 12-16 årige elever, der skal skrive projektopgaver om KKK. Det er ikke svært at fornemme, at de på forhånd har et billede af klanen som en flok onde og hadefulde mænd, der både forfølger og lyncher sorte. I virkelighedens verden eksisterer klanen stort set ikke og dens had er ikke væsensforskelligt fra vort eget. Vi svigter derfor opgaven med at bekæmpe vores racisme, hvis vi endnu engang skubber den fra os over på andre. Derved fastholder vi det onde frem for at lære empatisk tænkning. 

Som en lille gruppe magtesløse tabere er KKK naturligvis totalt ligegyldig at beskæftige sig med. At jeg blev aktiv i flere klangrupper var blot et forsøg på at bruge de samme metoder overfor deres medlemmer som jeg bruger i mine workshops på universiteterne. Hurtigt forstod jeg at de gennemsnitligt rummer færre dybe racistiske følelser end de fleste af mine universitetselever.  Og at vi ikke har meget at give dem efter i forhold til vores hjemlige debatniveau p.t.
Så prøv at følge mig på en lille rejse gennem klanens triste verden og udforsk derigennem DIN racisme – altså dit eget behov for at se fjendebilleder i andre.

 

 

 

 

 Det gængse billede af en Ku Klux Klan mand.

Med mine aktiviteter blandt de sorte frygtede jeg som vagabond Ku Klux Klan. Dette klanskilt ved Smithfield i North Carolina stod på metalstænger, da de sorte hyppigt brændte det ned.

1. Over hele verden bruger vi Ku Klux Klan som bekvem syndebuk og afledning for vores egen langt farligere racisme. Så hvis vi skal forstå vores egen racisme og komme vor egen negative tænkning om andre mennesker til livs, er det vigtigt at vi først lærer at tænke empatisk om klanen – dels for ikke selv at blive netop det vi beskylder KKK for at være, nemlig uempatiske – og dels for at indse at menneskene bag klanens uhyggelige facade dybest set ikke er forskellige fra os selv. Hvis vi kan lære indlevelse overfor ”skurken”, kan vi uden tvivl lære indføling og positiv tænkning overfor alle andre, vi ikke forstår. I det følgende vil jeg prøve at indføre dig/jer i en bevidstgørelse om din egen racisme.

  

Klanfolk klæder om inden et stævne i Gadsden, Alabama, 1978.

Den rituelle korsafbrænding til et klanmøde i Alabama.

2. Jo vidst har Ku Klux Klan lavet nogle frygtelige ting i fortiden, og den tids terror må ikke undskyldes. Men uden at forstå mennesket bagved kan vi ikke effektivt modarbejde en gentagelse. Mest kendt er mordene på borgerretsforkæmperne i 1964 fra filmen ”Mississippi Burning”, da USA’s nordstater forsøgte at tvinge integration ned over sydstaterne (Tænk et øjeblik på, hvad vi gør nu!). Så godt som alle i sydstaterne var imod dette – inklusive mange af mine venner som i dag er frisindede og ikke forstår, hvorfor de dengang kørte med på den almindelige hetz mod sorte. Ja, måske vil vi danskere om 40 år heller ikke kunne forstå, hvorfor vi i 2007 kørte med på hetzen mod muslimerne, mod moskeer, mod bederum, mod tørklæder, etc.

  

Typiske fattige hvide tilhørere til klanmøderne.

Billede taget af et klanmedlem, som jeg samlede op som blaffer. Han inviterede mig til KKK-møde og ville gøre alt for mig, da jeg under køreturen havde hjulpet ham med at bearbejde sine incestminder.

3. I dette hadske klima blev nogle fattige hvide (white trash), der både var fordrukne og afstumpede, opmuntret til at støtte modstandskampen gennem en mere voldelig KKK-modstand, – nøjagtig som vi dag ser tilsvarende tabere i Europa gøre det. Dog med den forskel at der er langt flere racistiske overgreb i Europa i dag end klanen stod for i 60’ernes USA. Som følge af den tids herskende holdning i Syden, blev næsten alle klanfolkene frikendt for deres forbrydelser. De handlede altså ”politisk korrekt.” Det var således ikke deres, men ”vores”, dvs. de hvides racistiske tænkning, den var gal med, den racisme, som giver sig udslag i den ”tone” vi anvender i et samfund, hvori vi alle tænker negativt, afstandtagende og bebrejdende om nogen, vi ikke ønsker at integrere i vores ”egen verden”.  

  

Min nu afdøde ekskone Annie Rush Holdt fra Philadelphia, Mississippi, hvor den værste klanterror fandt sted. Læs hendes beretning om barndommen med klanfolkene på mine hjemmesider.

Annies tidligere skolekammerater, KKK-morderne, under retssagen. Da de alle blev frikendt har jeg siden mødt dem under ophold hos min svigerfamilie.

4. Min sorte ekskone Annie legede i sin barndom med to af klanfolkene, der mange år efter blev dømt for mordene i Mississippi Burning: Jim Bailey og Dustin Wayne Posey. Som børn boede disse to som ”poor white trash” i de samme tarvelige shacks som hende selv. Gennem hendes indsigt og mit eget senere møde med andre af de dømte i hendes hjemby, Philadelphia i Mississippi, lærte jeg at se klanens voldsmønstre som mage til de sortes - fremkaldt af følelsen af at være udstødt og foragtet af samfundet. Ingen hvide med respekt for sig selv ville jo bo ”on the wrong side of the tracks.” Gennem de sidste 6 års arbejde med Ku Klux Klan har jeg lært at den tids ”smertens børn” ikke som mennesketype adskiller sig fra mine klanvenner i dag.

  

Den fungerende klanleder Peggy Berry har i lange interviews, når jeg bor hos hende, fortalt mig om den seksuelle mishandling hun blev udsat for som barn og ung inden hun kastede sig ud i et narkomisbrug.

Christie, datter af et klanmedlem i Alabama, blev hele barndommen misbrugt seksuelt af indtil flere familiemedlemmer og er endt som narkovrag og aktiv i den sorte bande, the Crips.

5. Gennem talrige interviews med medlemmerne har jeg fået bekræftet det billede, jeg dannede ved i årevis at samle blaffende klanmedlemmer op på mine turneer. Det viste sig, at de næsten alle har været udsat for voldsom mishandling som børn. Ofte incest, men hyppigere prygl af voldelige, fordrukne stedfædre.  For kvindernes vedkommende har de som klanlederens kone Peggy herover ofte været misbrugt seksuelt af en ”underlig stedfar,” som hun siger, og derefter er der blevet lagt låg over det i årevis. Uden at få hjælp til at bearbejde smerten, æder de sig tit ud af den og bliver ligesom mange jeg har haft i mine workshops kæmpefede. Peggy havde afreageret ved at være narkoman, hvad der førte hende ind i rockermiljøer, indtil hun til sidst fandt ”lidt selvværd i Ku Klux Klan”.

  

 

Robert Moore er Grand Dragon (klanens titel for guvernør) for staten North Carolina i the American Knights of the Ku Klux Klan. Her er han under rekonvalescens i klanens hovedkvarter i Indiana.

Robert Moore er fyldt med hadefulde tatoveringer, men var der noget had I manden?

6. Som klanfolk er de for stolte til at tale om denne indre skjulte smerte. ”Jeg ønsker ikke at folk skal have medlidenhed med mig” siger de for det meste. Kun gennem lang tids venskab med dem er de i enerum villige til at åbne op og tale om det, hvilket jo netop er et middel til at bearbejde smerten og derved bekæmpe racismen. Først gennem flere dages druk med min ven, North Carolinas Grand Dragon Robert Moore, åbnede han pludselig op for mig, da klangruppen ikke var til stede, og fortalte sin rystende historie. Den undrede mig ikke spor, for han er i alle bøger om KKK beskrevet som en af de mest hadske klanmedlemmer, der ofte har truet moddemonstranter med at ”vi vil opsøge jeres hjem og massakrere jeres børn.”  

  

Søndagsmiddag med Illinois’ grand dragon i klanens hovedkvarter i Indiana.

Traditionel amerikansk bordbøn skønt disse klanmedlemmer ikke er specielt religiøse.

7. Hvilket massakreret barn lå mon gemt i ham selv, tænkte jeg?  Hele barndommen igennem, fortalte Robert, fik både han og hans to søskende endeløse prygl af en fordrukken stedfar. Som 14-årig kunne han ikke klare det mere og snittede stedfarens mave op på kryds og tværs med en barberkniv og kom 5 år i fængsel. Hans søster forsøgte siden at snitte halsen over på stedfaren og blev tvangsfjernet fra familien. Og hans storebror, som jeg siden mødte, afreagerede ved livet igennem at ryge ind og ud af fængsler for at brænde (hvide) folks huse af – altså blot en anden måde at brænde kors - eller sin egen smerte af. 

  

Peggy passer klanlederens barnebarn Jennifer og skriver brev til ham i fængslet.

Peggy skriver brev til Jeff i fængslet. Hun fik lange håndskrevne breve fra ham hver eneste dag, så jeg.

8. Da jeg besøgte Jeff Berry, den nationale leder af Robert Moores klangruppe, i fængsel, fortalte han om endeløs vold som barn fra en hel række af stedfædre. Hans mor havde været narkoman og prostitueret og havde efterladt ham for lud og koldt vand i de første år. Da næsten alle moderens kunder var sorte, var hans første billede af sorte nogen som hele tiden kom og tog hans mor fra ham. Senere havde en alkoholisk voldelig stedfar hver uge banket både ham og hans mor så grusomt at intet møblement var intakt i deres skurvogn af en bolig. Som 12-årig tog han hævn under et sådant slagsmål, bandt stedfaderen til sengen, tæskede ham og flygtede derefter. I de næste 8 år levede han som hjemløs af småkriminalitet og biltyverier indtil han som 20-årig via rockerne kom ind i klanen.

  

Jeg hjalp Peggy med at rydde op i hendes soveværelse i det rod der er så typisk for selvhadende fattige i USA. Da vi ryddede op i medlemskartoteket morede vi os med at skrive mig ind som medlem.

Fattige hvide i den mest klanhærgede egn i Mississippi nær Meridian.

9. Tilsvarende voldsmønstre oplever jeg så tit i de sorte ghettoer at jeg ikke kan andet end føle mig hjemme hos klanen. Men hvordan er vi ”udenforstående” med til at forme disse maltrakterede børn? Det mærker jeg let i min egen reaktion på dem. For det mishandlede barn bliver næsten altid indadvendt, lukket, fjendtligt, aggressivt og uroligt og får en karakter, som vi ikke bryder os så meget om. Så uden egentlig at ønske det, udøver vi ubevidst ”undvigende racisme” overfor det.  Det barn som har fået endeløs kærlighed og nærvær bliver derimod typisk selv kærligt, nærværende og udadvendt, hvorfor vi giver det endnu mere kærlighed. ”Matthæuseffekten” om at ”til den som meget har, skal mere gives, og fra den som intet har, skal også dette tages” er alle undertrykkelsers onde cirkel. Da det kærlighedsløse barn ikke kan opnå vores kærlighed, forsøger det desperat i stedet at få vores opmærksomhed.

  

”Stop vold mod børn – et enkelt slag kan give skader”.

Fattig hvid med mishandlet barn i Florida.

10. Allerede i skolens første klasser oplever vi denne uophørlige opmærksomhedssøgen som uro fra den slagssmertens børn”. Lærere ved at de ikke bør diskriminere, men det er menneskeligt at diskriminere mod uro og utilpassethed. Så ubevidst sender vi barnet budskabet ”Du er ikke så god som de andre” hvilket blot øger dets lidelse. I 6-7. klasse viser denne indre smerte sig hyppigt i aggressiv, klodset opførsel med racistiske, homofobiske og sexistiske udbrud, hvorefter vi andre yderligere vender barnet ryggen: ”Sådan en led fyr vil vi ikke omgås.” Netop når de første nødråb og manifestationer på undertrykkelsen viser sig, svigter vi det sårede barn allermest og ghettoiserer det ind i dets smerte i stedet for at give det en kærlig omfavnelse gennem vort venskab. Undertrykkende forældre startede måske nok ulykken, men overalt i verden er det os andre, der får snebolden til at rulle og måske til sidst skabe en klanmand, nazist, seriemorder eller anden slags voldsmand.

  

Klanlederens kone samler som forhenværende Hells Angels medlem på Harley Davidson symboler og opdrager barnebarnet til at blive rocker.

Klanlederen Jeff med hans gamle rygmærker fra tiden som rocker.

11. Dette typiske udvikling jeg har set hos de fleste af mine klanvenner. I 14-årsalderen løber de væk fra brutale forældre, kommer ind i kriminalitet og narkobander med sorte venner og ryger ind og ud af fængsel. Senere kommer de ind i rockerbander. Igen kan det tolkes som et forsøg på at få vores opmærksomhed ved at drøne rundt på store motorcykler med rygmærker og tatoveringer for at skræmme os - den eneste magt de magtesløse har. Men det er en falsk magtfølelse vi giver dem med vores angst. Vi bør hele tiden have for øje at inderst inde er det vores kærlighed, de søger - den kærlighed de aldrig fik i barndommen. Nogle af rockerne har så opdaget at hvis de tager klandragter på og brænder et kors af ude i skoven giver det dem en følelse af styrke, som fanger vores opmærksomhed på langt mere effektiv måde. Når de ikke kan få vores kærlighed, accepterer de at få vores had!  Det er trods alt bedre end at være ”poor white trash” og fuldstændig glemt af verden.

  

Jeff Berry har lært sin hund at hyle som en klanmand.

Jeff Berry klædt i sin officielle dragt som Imperial Wizzard – klanens titel for præsident for nationen.

12. Pludselig føler de sig ikke længere glemte og ghettoiserede. Nu kommer fotografer som jeg og tv-stationer flyvende fra hele verden for at udstille det, som vi kalder for deres ”had.” Ved at hæfte den famøse ”Ku Klux Klan” etikette på sig selv, kan disse glemte hvide øjeblikkeligt opnå få minutters berømmelse på ”Jerry Springer Show” og ”Ricky Lake Show.” Mere seriøse amerikanske medier har (modsat de danske) for længst gennemskuet disse tabere og vælger (endnu engang) at ghettoisere og ignorere dem. Som klanlederen Jeff Berry herover grinende sagde til mig: ”Jeg kan ankomme i en by i en limousine i mit dyreste jakkesæt og holde tale uden at nogen gider høre på mig. Men i samme øjeblik jeg tager disse magiske historiske gevandter på, står jeg straks omringet af kameraer og moddemonstranter.”

  


 

Klanlederen under rejsen med mig i USA på besøg hos klansympatisør i Alabama og hans seksuelt mishandlede narkovrag af en datter.

Klanlederens bedste venner, Helen og Cliff, som ”deler hans synspunkter, men ikke kunne drømme om at tilslutte sig sådan noget skørt noget som Ku Klux Klan.”

13. Men hvis had er det egentlig Ku Klux Klan afslører? Da jeg holdt en racisme-workshop i Ohio Wesleyan University og under omtalen af fattige hvide kom ind på KKK, nægtede de mest frisindede elever at tro på min påstand om at der ikke er mere had i KKK end i dem selv. Jeg kendte ikke dengang KKK personligt, men kom pludselig i tanker om at klanens hovedkvarter var i nabostaten og spurgte eleverne om de havde lyst til at tage med og undersøge det. Jeg valgte to af de elever, der mest ihærdigt havde bekæmpet mit udsagn og tog uanmeldt til klanens hovedkvarter. Vi fik en hjertelig modtagelse af alle og venlige svar på selv vore mest fjendtlige spørgsmål. Under den lange tur hjem sad de to elever målløse og tavse i bilen, hvorefter den ene sagde til mig: ”Jeg vil sige dig tak for at have ændret mit liv. Jeg indser nu at det var mig som hadede og ikke dem.”

  

Efter 11. september blev klanen så rørt over Tv-appellerne om at stå sammen - sorte, hvide, røde, gule og brune amerikanere - at de lavede deres skilt om fra "White pride nationwide".

Klanen elsker at blive taget med humor. Mens klanlederen var i fængsel friede jeg til hans kone for at blive medlem af gruppen. Jeg fik ja og har siden boet hos dem på mine turneer i USA.

14. Jeg besluttede at flytte ind hos denne klangruppe, som af FBI, SPLC og Klanwatch betegnes som ”den farligste og mest hadefulde i Amerika.” Jeg lavede endeløse interviews med medlemmerne om deres syn på sorte, jøder, muslimer og homoseksuelle, men fandt intet som adskilte dem fra alle andre hvide med deres typiske svar som ”my best friend is black” og ”Muslims are good God fearing people”. Kun overfor homoseksuelle havde nogle tydelige fordomme, men når jeg vendte spørgsmålet om for at se hvad de rummede i deres hjerter: ”Hvad ville du gøre hvis dit eget barn var homoseksuelt?” svarede de typisk ”Så ville jeg da elske det lige så meget som mine andre børn.” Mange republikanere i USA vil derimod fornægte deres eget homoseksuelle barn. Også dødsstraf har klanen et mere venstreorienteret syn på end flertallet - sandsynligvis fordi de fleste har siddet i fængsel for kriminalitet.

  

Klanlederens søn Travis under optagelser af deres radioprogram. Travis er tit havnet i fængsel sammen med sine sorte venner for vold. Til sidst dræbte han næsten faderen, da denne ville opløse klanen.

Den lidt bælgøjede klanleder Jeff Berry med racismeforskeren Melanie Schikore dagen efter den omtalte store klanfest, hvortil der kom mange sorte og mexicanske venner.

15. Jeg opdagede at klanlederens egen stedfar er sort. ”Jeg elsker ham. Han reddede min mor ud af narkoprostitution”. Hans kones bedste veninde livet igennem var sort, men ”jeg mistede min veninde, da hun fandt ud af at jeg var i klanen. Det gjorde utrolig ondt at miste min bedste ven.” Klanlederens "hadefulde" søn, Travis, som producerer klanens ugentlige radioprogram, spiller i en rapgruppe sammen med kun sorte ”som jeg elsker overalt”. Jeg fortæller hyppigt folk om disse opdagelser, men en kvinde med en ph.d. i racismeforskning nægtede at tro mig. ”Så kør med og besøg dem!” sagde jeg. Vi ankom uanmeldt en søndag morgen, og da klanlederen så min bil, kom han løbende ud og omfavnede mig med ordene: ”Jacob, hvor er jeg glad for at se dig. Men hvorfor kom du dog ikke i går? Vi havde en kæmpefest og netop du ville have elsket den med alle de sorte og mexicanere, der var med.”  Allerede inden vi havde sagt goddag i klanhovedkvarteret, gik det således op for racismeforskeren at hun havde misforstået visse ting om klanens racisme!!!

  

Da jeg bragte min sorte veninde Rikke Marrott med i klanens hovedkvarter blev hun straks slyngveninde med Peggy. De ser billeder af Peggys mand, som sad i fængsel på det tidspunkt.

Peggy viser Rikke Marrott rundt i klanens kirke. Sammen tog vi på en lang rejse for at besøge Jeff i fængslet. Efter besøget græd Peggy ved Rikkes skuldre over tanken om sin lange adskillelse fra Jeff.

16. Siden har jeg inviteret mange andre venner, med på besøg hos mine klanvenner, bl.a. sorte som Rikke Marrott her. Samstemmende påpeger de at de aldrig i det private hører klanen tale i den form for hadsk, afstandtagende sprog, man ustandseligt hører blandt mange danskere – ikke mindst hos danske politikere og i medierne, der atter og atter forsøger at finde fejl hos ”de andre.” Kun to af mine klanvenner har jeg hørt bruge ordet ”nigger” om sorte, mens jeg ustandseligt hører danskerne tale nedgørende om ”perkere” og om fromhedssymboler såsom tørklæder. Klanen er på ingen måde engle, men et den slags hadsk sprog bruges simpelthen ikke længere i dag i USA, hvorfor det heller ikke er naturligt for klanen. De er ”politisk korrekte” nøjagtig som de var det i forhold til dengang i 60’ernes sydstater. For 50 år siden forsøgte USA’s politikere ligesom de danske i dag at ”out-nigger” hinanden for at få den hvide racismes stemmer, dvs. at føre valgkamp ved højrøstet at anklage de sorte for alle mulige fejl og umoralsk og udemokratisk adfærd. Men når tonen ændres hos magthaverne, forplanter den sig altså ned til selv de mest magtesløse såsom Ku Klux Klan.

  

David er stolt over at være livvagt for Illinois’ grand dragon, dvs. for sin egen kone, men fuld af foragt for sin egen voldelige stedfar som var en ”nigger.” 

Jeff Berrys voldelige hvide stedfar var en "nigger", hvilket han ikke siger om hans mors nuværende mand, der er sort og som reddede hans mor ud af narkoprostitution og gjorde hende til ”en lady.”

17. Men man er jo ikke KKK uden netop at låne og genbruge fortidens forhadte symboler. Derfor har den postuleret mest ”hadske” klanleder i USA, min ven Jeff Berry her, opfundet en mere politisk korrekt vending, som han bruger igen og igen på tv for at vise at han er en rigtig klanmand: ”En nigger er en, der tager fra samfundet og ikke giver noget tilbage. Der er langt flere ”hvide niggere”.
Den sætning kører på republikanernes politik om at der har været for meget positive særbehandling for de sorte, men den siger meget om klanens selvhad og underlegenhedsfølelse, og jeg har haft megen morskab af at efterprøve om klanens racisme virkelig er farveblind. Da livvagten for Illinois’s Grand Dragon, David herover, fortalte mig om de endeløse prygl han fik i barndommen af sin fordrukne og dovne stedfar, udbrød jeg pludselig: ”Så din far var altså en nigger?”
”Ja, den værste jeg har kendt!” udbrød han uden spor betænkning.

  


 

Peggy og Jennifer med klanens talende papegøjer.

På rejse med USA's værste klanleder til borgerretskampens monument i Alabama for ofrene for bl. a. klanens terror og Jeff's idol, Martin Luther King.

18. Udtrykket ”white power” skurede slemt i ørerne indtil jeg flyttede ind hos klanen og sov under klanlederens papegøjer, der natten igennem skreg ”white power” ind i mine ører fordi de altid har stået ved klanens telefonsvarer. Men da jeg boede der i klanlederens fugtigtriste fattigdom med det usigelige rod, der karakteriser mange fattige i USA, hørte jeg snart dette nødråb som ”poor white trash power” – et råb om hjælp fra den gruppe fattige hvide, der aldrig har fået nogen andel i den hvide magtstruktur. Klanlederens politiske program er stort set som republikanernes: ”Lige rettigheder for alle. Ingen positiv særbehandling for nogen.” Men hvis jeg foreslår særbehandling for alle fattige og ikke kun sorte, ændrer han med al den inkonsekvens, der er karakteristisk for disse uuddannede klanfolk, straks standpunkt. Som stor beundrer af Martin Luther King ønsker han at være ”for mit folk hvad King var for de sorte.”  

  

 

En fattig analfabet i Alabama, som sympatiserer med klanen …..og dog løber ind og ud hos sine sorte naboer i det fattige kvarter, de bor i.

Klanlederen Jeff Berry på besøg hos Virginia Pate, en af mine sorte venner fra min bog´.

19. Hvis der intet rigtigt had er i Ku Klux Klan, hvorfra får de så deres ry? Jeg prøvede at tage en 17-årig dansk gymnasieelev med til klanmøde for at se hendes reaktion. Hun havde forinden, da vi boede hos klanfolkene, konstateret at der ”intet had er i de mennesker – i al fald ikke så meget som i mine gymnasiekammerater i Danmark.”  Derfor blev hun så rystet over at høre talerne til et større klanmøde ude i en øde skov at hun brød sammen i gråd af angst over at høre ”alt det had.” Jeg morede mig indvendigt, da jeg jo vidste, hvad der sker ved sådanne møder, men sagde så: ”Hvorfor græder du? Du konkluderede jo tidligere at der intet had er i de folk. Du må lære at lytte til smerte og sådan lyder smerte!” At det ikke var had, men afgrundsdybt selvhad hun havde hørt, oplevede hun næste dag, da klanmedlemmerne gik på jagt med deres sorte venner i den samme skov, hvor de lige havde stået og skrålet i toner, der lød hadefulde.

  

Jeff Berry sammen med Travis Harris, som jeg i årevis har lavet racisme-workshops sammen med i universiteterne og som tilbød fængslet samme kur for Jeff i et forsøg på at få ham ud.

Klanlederen med lokal veninde.

20. Spørger man de sorte om hvorfor de går på jagt med klanfolk, svarer de som sandt er, ”Hvad er forskellen på dem og alle andre hvide heromkring?” Hvad det hele derfor handler om, lagde vi også mærke til. Jeg havde filmet de ”hadske” taler med mit lille turistvideokamera. Efter en time løb båndet ud og jeg gik til bilen langt derfra for at hente et nyt bånd, men tog mig god tid fordi jeg havde hørt nok af den slags taler. Da jeg langt om længe kom tilbage, sagde min danske veninde: ”Er du klar over at klanlederen og alle andre straks standsede talerne og blot stod og hyggede sig mens du var væk?” For hvorfor skulle de stå og hyle som grise om noget de inderst inde ikke tror en døjt på når verdensmedierne ikke var til stede? Gang på gang har jeg således gennemskuet, hvordan klanen udelukkende lever og ånder for at tilfredsstille omverdenens – dvs. VORES behov for at hade og fordømme dem! Altså igen et forsøg på at kompensere for den kærlighed de aldrig fik.

  

 

 

Det skal fejres at de to klanmedlemmer til højre lige er blevet løsladt efter 5 års fængsel for narkosalg.

Der drikkes mælkejunger fulde af øl i klanhovedkvarteret. Jeff Berry, som ikke selv drikker, beklager sig over at klanmedlemmerne altid hellere vil drikke end lave klanaktiviteter.

21. Danske politikere har i dag overhalet klanens ”hadske” taler højre om. Det er karakteristisk at stort set alle klangrupper i dag kun bruger eufemismer, når de omtaler sorte. Typisk råber de at ”vi må beskytte vore børn fra narkotika og kriminalitet.” Så ved alle jo at de taler om de sorte. Ironien er at næsten alle klanmedlemmerne selv har været i fængsel for narkotika og kriminalitet, og at de netop i denne kriminelle underverden får mange af deres sorte venner. De unge klanfolk på billedet var lige kommet ud af 5 års fængsel for narkosalg i en sort/hvid bande. Nutidens klantaler bærer derfor præg af både selvhad og skyldfølelse over direkte at stemple sorte. Derimod ynder danske politikere at komme med direkte hadske udfald mod muslimer for at være "kriminelle", "tabere" o. lign. og bruger endog folketingets magt til at udråbe langt værre ting om deres medmennesker (såsom "pestbylder") end Ku Klux Klan skriger i afmagt og smerte i fjerne skove, hvor de ikke skader nogen. Vore politikere både ses og høres og gør sig derved til legitime modeller.

  

Illinois' Grand Dragon Janet er aktiv i klanen for at "beskytte vore børn mod narko og kriminalitet".....
 

.....men må privat bruge al sin tid på at passe sine egne børnebørn, idet begge hendes sønner og deres koner sidder i fængsel for narkokriminalitet.

22. Hvor dygtigt disse få tabere manipulerer med vores behov for at hade, oplevede jeg da mine hjemmesider gik ned. Da jeg er en af de få med ”menneskelige” billeder af klanen, kom der så mange millioner kliks, at serveren brød sammen. Undersøger jeg de besøgende, ser jeg at det typisk er 16-årige skoledrenge over hele verden. De har spillet for mange computerspil i barndommen, hvori det handler om at udslette de ”onde” og tror nu naivt at der findes ”onde” mennesker. Jeg selv har aldrig mødt et eneste ondt menneske, hvis indre menneskelighed man ikke kan kommunikere med og få til at blomstre, men jeg har mødt masser af skadede mennesker. Som teenagere begynder disse drenge så at dyrke det onde ved at finde frække ting på KKK’s hjemmesider uden at vide at de fleste er lavet af drenge som dem selv, men med et lidt større behov for at ”blive set”. ”Be a man. Join the klan” genlyder af de sortes gamle nødråb ”I am a man!”

  

Alt i klanen handler om at få opmærksomhed ved at tage sig skræmmende ud.

Klanmøde i Alabama

23. Hvor lidt klanen selv tror på det ævl på deres hjemmesider, som de forsøger at få vores opmærksomhed (og had) med, gik op for mig da den klangruppe, som eksperterne kaldte den ”største og mest hadefulde” lod mig – en kendt anti-racist – være deres webmaster. Til min egen forbavselse fandt jeg intet på deres website, som jeg var nødt til at fjerne fordi det var for racistisk. Klanens lånte symboler fra fortiden er selvfølgelig stødende for sorte ligesom tilsvarende undertrykte gruppers brug af hagekorset er det for jøderne.
Men anti-racistisk aktivisme handler netop om gennem sit venskab med disse udstødte grupper at skaffe sig så meget indflydelse at sorte, jøder og andre typiske målgrupper ikke kommer under direkte angreb. Samt gennem sit kærlige nærvær at hjælpe racisten med at bearbejde sin indre smerte. De fleste klanfolk og nazister, jeg har mødt, er kun medlemmer i 2-3 år – og finder så typisk lidt menneskelig omsorg og varme hos en kæreste, i en menighed eller i en alkoholiker- eller narkoafvænningsgruppe.

  

Brian med datteren Jennifer

Brian gør en dyd ud af at spille hadsk og de andre klanmedlemmer tager afstand fra hans ”had”.

24. Netop derfor er det naivt at tro at nogle mennesker er født ”onde.” Den eneste i klanen som mine medbragte besøgende syntes virkede ”hadsk” - og som alle i klanen selv advarede mig imod for hans ”hadskhed” - var Brian. Jo, han kunne også på mig virke skræmmende i sin ydre fremtoning og retorik. Så hvilket menneske gemte sig bag ”hadet”? Under lange samtaler med ham stykkede jeg langsomt hans historie sammen. Hans barndom ville han ikke udtale sig om, men som ung i New York havde han været lykkeligt gift og haft en datter på 4 år, som han elskede overalt. Men en dag under bilkørslen blev både konen og hans datter dræbt for øjnene af ham af strejfkugler fra sortes bandeskyderi. I smerte og raseri gik han derefter ind i nazistpartiet og lirede nu racistiske og antisemitiske floskler af som et skjold imod ethvert ydre forsøg på at nå hans indre menneskelighed. Men var han helt uden for medmenneskelig rækkevidde?

  

Brian opdrager Jennifer med sin heil-hilsen, men i årene siden har jeg ikke set noget hadsk barn komme ud af al den overstrømmende kærlighed, han giver hende.

Brian kone, klanlederens datter Tara, arbejder på den lokale tankstation.

25. På Jerry Springers Tv-show havde Brian en dag set klanlederen Jeff Berry optræde med sin datter. Brian forelskede sig straks i Tara og kørte til et klanmøde helt i North Carolina for at fri til hende. De blev gift og derfor havde klanlederen nu fået dette ”nazi rak” som svigersøn, som han og alle i gruppen foragtede, men ikke kunne afskrive pga. Tara. De fik en datter og Brian elskede sin nye datter og var så bange for at miste hende som sin første datter at han nægtede at arbejde for at kunne passe Jennifer døgnet rundt. Her i hjemmet så jeg ham på den ene side lære hende at hilse ”heil Hitler” og på den anden side passe og nusse hende i et væk. Allerede dengang sagde jeg til min sorte veninde, Rikke Marrott, som Brian ikke lod komme inden døre under vores uanmeldte besøg, at ”det barn bliver ikke hadsk, for kun skadede børn uden kærlighed bliver hadefulde.”

  

Jennifer svøbt i rebelflaget.

Brian læser børnebøger for Jennifer dagen lang.

26. Her ses Jennifer svøbt i sydstaternes rebelflag, som overalt i verden bruges som hadsymbol. Men Jennifer bliver svøbt i kærlighed når klanlederens kone, Peggy, passer Jennifer. Hun er overstrømmende i sin kærlighed overfor Jennifer og pinligt berørt over at den ”hadske Brian” har lært hende Heil-hilsenen. Men ligeså meget kærlighed så jeg Jennifer få når jeg dagen lang så Brian læse børnebøger for hende derhjemme.

  

Brian på klanens radiostation, hvor ofte meget racistiske lyttere ringer ind. Denne aktivitet havde jeg problemer med, da sorte jo kan lytte med og ikke i æteren så let kan gennemskue deres magtesløshed.

Brian lægger datteren i seng. Udtrykket ”White pride” er faktisk et vi hyppigt anvender i racisme-workshops for at give selvhadende hvide en følelse af stolthed.

27. Siden skete følgende. Mens klanlederen var i fængsel, overtog Brian klanens radiostation sammen med Tara og brugte den til at sende sine retoriske ”hadske” budskaber ud i æteren. Jeff Berry blev rasende over at Brian ”misbrugte klanen til had” og fik programmet standset af frygt for at Brian helt ville overtage klanen. I lang tid ville Brian derfor ikke lade Peggy passe Jennifer og til sidst tilspidsede skænderierne så meget at Brian og Tara meldte sig ud af klanen og brændte deres klandragter i protest.

  

Lidt hygge med Tara, som kommer sent hjem om aftenen efter at have arbejdet hele dagen.

Kærligheden, som til sidst vandt over racismen.

28. I længere tid mens de bekrigede hinanden, var jeg bindeleddet imellem dem og fulgte Brian gennem hele udviklingen. For mig var det tydeligt at han nu i Tara og sin elskede datter havde fundet den kærlighed som havde brug for til at komme ud af sin smerte. Han havde ikke behov for længere at udtrykke smerten gennem klanens og nazismens floskler og nærmest søgte en konfrontation som undskyldning for at bryde ud.
Når jeg presser ham i dag kan han godt ind imellem bruge enkelte af de gamle vendinger, men i det store og hele har han løsnet op, kan smile naturligt og er igen begyndt at blande sig med andre mennesker og at arbejde. Og som de fleste andre frafaldne klanmedlemmer tager han aktiv del i det lokale kirkesamfund. Så Brian er et af mine mange eksempler fra mange års racismearbejde på at …….kun kærlighed kan kurere racisme!

  

Efter tre års fængsel bliver Jeff løsladt før tid for god opførsel og gensynsglæden overfor hans elskede Peggy er stor.

Peggy på besøg hos Jeff i fængslet med børnebørnene.

29. Klanlederen Jeff Berry og Peggy var på en tilsvarende lang rejse ud af smertens styrende greb. Da jeg ved et tilfælde opdagede at han var fængslet uskyldigt (for at undgå at hans søn kom i fængsel for voldstrusler) gik jeg og Rikke Marrott aktivt ind i hans forsvar bl.a. med mit forsvarsskrift ”Romeo og Julie i klankutter” på Internettet. Vi havde snakket med Peggy om at lave klanen om til en helingsgruppe for både skadede hvide og sorte. Hun syntes det var en god ide, men Jeff savnede det skud adrenalin han altid fik ved som eneste klanleder i USA at have mod til at marchere ind i selv de største byer og blive angrebet af en tusindtallig skare: ”Vi havde 16.000 hyldende tilbedere i New York” sagde han stolt om sit sejrsindtog med 13 fattige klanfolk i denne sorte og jødiske by. Det sårede barn i ham krævede stadig en sådan opmærksomhed, som Peggy og jeg arbejdede på at han i stedet kunne få ved at tale sammen med mig på universiteterne.  

  

Jeff besøger min veninde Virginia helt fra 1972 og hendes mand Honore. Han var fængselsbetjent i Angolafængslet og var vant til at omgås hvide hadgrupper, men døde af hjerteslag kort efter besøget.

Jeff og Honore råhyggede sig med hinanden en hel aftenen. De havde samme syn på næsten alt, f.eks. modstand mod blandede ægteskaber, abort, dødsstraf og homoseksualitet.

30. Efter fængslet fablede Jeff om at fortsætte klanen, men vaklede da han nu havde fundet sit livs kærlighed i Peggy. For at se hvor han egentlig stod, inviterede jeg ham ud på en lang rejse for at besøge alle mine sorte venner sammen med dansk tv. Privat havde jeg aldrig set had i ham, men foran tv havde han altid spillet den store stygge ulv for at leve op til vores behov for at dyrke disse fattige tabere i klovnedragter. Han svingede da også klart bedre med de sorte end jeg selv - formet som de begge var af vores ghettoisering – men tv tvang ham til at falde tilbage i klanidentiteten. Så vores rejse endte i et stort skænderi. Dog var hans modstand af samme art som den jeg kender fra mine racisme-workshops. Lige før de ”racister”, som ender med at ”rykke sig” mest og er på vej ind i en ny måde at tænke på, gør de mest ihærdigt modstand.

  

Med den stadig aktive klanleder i 2005.

Med den nu blinde og lamme Jeff i 2007 efter overfaldet af andre klanmedlemmer, da han opløste og forlod klangruppen.

31. Kort efter denne tur besluttede Jeff da også at opløse klanen. Der var adskillige mennesker med til at påvirke beslutningen. Vigtigst var den kærlighed han nu havde fundet i Peggy, som ikke ønskede at fortsætte klanen. Men beslutningen kom til at koste Jeff dyrt. Til klanens årlige barbecue blev han overfaldet af andre klanfolk, deriblandt sin egen voldelige søn, som Jeff tidligere var gået mange år i fængsel for at redde fra en fængselsdom. Så grundigt bankede de Jeff at han i en måned lå i koma med kun 50% chance for at overleve.
I dag er han både lam og blind, som det ses på dette billede, taget da jeg sidst boede hos ham og Peggy. Alligevel er de i dag begge aktive i deres lokale kirke med at sprede det kristne kærlighedsbudskab. Thi deri er Jeff og jeg i dag enige: ”Kun kærlighed kan kurere racisme!”

  

Klanlederen Virgil Griffin holder tale for medlemmer i North Carolinas skove.

Den berygtede klanleder, Virgil Griffin, som stod bag massakren på nogle af mine sorte venner i Greensboro og fik sine tankstationer beslaglagt for at brænde sorte kirker ned.

32.  Når man gennem mange år har set hvor let det faktisk er at hjælpe folk ud af racistisk tænkning overfor "de andre", bliver det en ren sport at forsøge med selv de mest håbløse tilfælde. For nogle år siden skulle jeg møde Virgil Griffin – en af de mest berygtede klanledere – som jeg selv havde frygtelige fordomme overfor. Han var nemlig klanlederen, som i 1979 stod bag massakren på en anti-klan-demonstration, hvori 5 mennesker blev dræbt. En af mine gamle veninder, Willena Cannon, blev beskudt, men min medarbejder Travis Harris tidligere kæreste, Sandy Smith, som jeg også kendte fra min tid med dem i Lee College i Greensboro, var blandt de myrdede. Travis, som var på turne med Am. Billeder i Norge, blev så rystet over at se den myrdede ekskæreste i tv-nyhederne fra hans hjemby at vi måtte flyve ham hjem. Så, jo, ikke alle klanfolk er de rene engle :-)

  

Virgil Griffin taler.

Typiske klanmedlemmer fra de fattigste grupper i samfundet.

33. Da jeg skulle møde den nu gamle Griffin til et stort klanmøde, besluttede jeg mig derfor til ikke på nogen måde at lade ham mærke disse, mine indre negative tanker om ham. Da jeg kom lige fra besøg hos Travis Harris i Atlanta ønskede jeg dog at spørge ham om, hvorfor han begik Greensboro-massakren. Han gav det samme svar, som fik ham totalt frikendt under retssagen: ”Vi skød kommunister i Vietnam dengang. Hvorfor skulle vi ikke bekæmpe dem herhjemme?”  
Nuvel, demonstrationen havde været arrangeret af det kommunistiske tekstilarbejderforbund, så jeg måtte medgive at han havde handlet ”politisk korrekt” i denne reaktionære sydstat, som vi nu igen stod i :-) 
Da Griffin vidste at jeg var antiracist og altså havde lige så store fordomme over for mig, ville jeg ingen vegne komme gennem fortsat mundhuggeri og besluttede at lade fortid være fortid. I stedet ville jeg forsøge, som vi gør det i racisme-workshops, at kommunikere med hans indre menneskelighed……dersom han havde en sådan J

  

Forknyt indelukket fyr med store kontaktproblemer. Men han blomstrede op når man henvendte sig til ham.

Klankvinde med barn.

34.  Jeg forsøgte derfor at mande mig op ved resten af dagen at sende ham alle mine kærligste tanker. Det er det som også kaldes ikke-voldelig kommunikation eller girafsprog.  Det er af selviske grunde også ret fornuftigt når man står ene mand blandt 50 ”bindegale” klanfolk ude i en øde skov :-)  Med ”bindegale” mener jeg netop ”smertens børn”, som hele deres liv har været ”bundet” af vores negative, afstandtagende eller direkte hadske tanker overfor dem og aldrig fået vores kærlighed. Jeg ved jo fra ghettoerne, hvordan de slet og ret hungrer efter vores kærlighed og at det aldrig er for sent at vise dem lidt ”menneskelighed”.  Men en klanleder er i sagens natur nødt til at "spille hård” overfor medlemmerne, så i lang tid undgik han mig eller talte retorisk til mig, hvis de stod i nærheden. Den tid brugte jeg på at skaffe mig ”allierede” blandt medlemmerne såsom ovenstående ”hårde negl”, der naturligvis var ligeså ”blød” indvendig som de sorte gangstere, jeg har arbejdet med i mange år.

  

Klanmedlemmernes bøn, som virker mere som en formsag, da ingen af dem virker specielt religiøse. Alligevel ser jeg dem typisk tilslutte sig kirkesamfund når de efter et par år i klanen forlader denne.

Klanmedlemmernes under deres bøn.

35. Som dagen gik, blev Griffin tydeligt mere og mere påvirket af mine ”kærlige” tanker (thi ægte kærlighed er jo noget langt mere). Først begyndte han næsten flirtende at smile tilbage, men sent på dagen, spurgte han pludselig om ikke jeg ville gå en tur alene med ham ud i skoven. Her var det vigtigt for ham at forsikre at det ikke var ham, der havde nedbrændt de sortes kirker, som han var blevet dømt for fordi man hos en af de skyldige havde fundet et gammelt medlemskort fra Griffins klangruppe. ”Du må tro mig, Jacob, jeg er et dybt religiøst menneske og kunne aldrig drømme om at brænde en kirke ned.” Så vigtigt var det for ham at netop jeg troede ham, kunne jeg se, at jeg endte med at gøre det idet han jo derved indirekte viste at han søgte mit venskab. Nu fortalte han, hvordan han havde været i klanen hele sit liv, men på det sidste haft tre by-pass-operationer og ”Jeg ved jeg snart skal dø. Men i februar fylder jeg 70 år, og det vil betyde utrolig meget for mig hvis du kommer til min fødselsdag. Vil du ikke godt love det?” Det lovede jeg at gøre et forsøg på.

  

Angel C, klanlederens faste talerør, holder flammende tale. Men kun to år efter var også hun ude af klanen.

Efter min fortrolige skovtur med Virgil Griffin

36.  Da dagen sluttede, tog jeg afsked med mine nye venner: ”Så ses vi snart igen til Virgils fødselsdag,” sagde jeg. ”Hvad?” spurgte de forundrede, og det gik op for mig at ikke én af dem var inviteret til hans fødselsdag. Med al den selvforagt, som præger klanens medlemmer, var Griffen nemlig ikke interesseret i at få sin egen slags med. Smertens børn hungrer efter er at få kærlighed fra os med overskud - os uden for deres mentale ghetto. Menneskelig varme finder de ikke inde i klanen, hvis følelsesafstumpede medlemmer jeg altid ser stå ensomme til møderne.
Mit lille eksperiment i ikke-voldelig kommunikation var derimod lykkedes med Griffin, hvilket igen overbeviste mig om, hvor let ”vi andre” gennem et mere langvarigt venskab kan hjælpe selv de mest voldelige racister ud af deres lidelsesmønstre. Kun et par måneder efter forlod Griffin faktisk ”The Cleveland Knights of the KKK”, som han havde styret det meste af sit liv, hvorefter gruppen faldt fra hinanden.

  

En af de næsten 10.000 lynchninger, der fandt sted i fortidens USA, i reglen begået af frustrerede sammenstimlende fattige hvide, der hev en sort mand ud af den lokale arrest inden hans domfældelse.

Michael Donald efter hans lynchning i Mobile, Alabama.

 

37.  Nutidens klan præges ikke af udadvendt vold, men tiltrækker naturligvis voldstyper med en voldelig opvækst. Som Jeff Berry fortalte mig: ”80% af dem som søger medlemskab kan jeg ikke bruge. De er voldstumper.” Da klanen er infiltreret af FBI ønsker ingen klanleder at få sådanne typer ind. Alligevel siger man i USA altid om racistiske overfald at ”KKK stod bag”. Og klanen har intet imod det, da de jo lever af deres dårlige ry og derfor griner ad naive skolebørn ”som tror at vi klynger sorte op i træerne.” Dette har klanen faktisk aldrig har gjort. De fleste af fortidens 10.000 lynchninger blev begået af sammenstimlende hvide af samme fattige type som klanfolk. Michael Donald her - lynchet i 1981 af en klanleders mishandlede søn – er undtagelsen som bekræfter reglen. Selv har jeg gennem 6 års arbejde i KKK kun oplevet selvhadende klanfolk myrde andre klanfolk!

  

 Kærlighed forklædt som had.
Eksempel 1:

  

I seng med klanen? Jovist, men sjældent har jeg oplevet mere gæstfrie mennesker, der i den grad lever op til Jesu opfordring om at elske og opvarte vore fjender. Her fortæller Angel mig at hun er dobbeltmorder.

Angel og Dustin iklæder sig klandragterne i deres dobbelthusvogn

38. Et eksempel på klanens deprimerende interne vold oplevede jeg i mordforsøget på min bedste klanveninde, Angel C. Hun havde læst mine hjemmesider om Ku Klux Klan og inviterede mig hjem ”idet jeg har en universitetsgrad i sociologi og har studeret medlemmerne i vores gruppe og kom til samme konklusion som dig om deres mishandling som børn.” Da hun serverede mig morgenkaffe på sengen en dag fortalte hun mig pludselig om sine egne to fængselsdomme.
Skønt kun 20 år gammel havde hun myrdet to mennesker. Som 14-årig løb hun væk fra en voldelig racistisk far, blev antiracistisk skinhead og boede i Los Angeles i en garage hos nogle mexicanske piger, da hun i selvforsvar dræbte en mexicansk narkogangster. Efter to års fængsel skød hun som 17-årig en hvid anti-racist - "også i selvforsvar". Men "gode kristne klanfolk" havde derpå fået hende til at indse at det handlede om at være god mod andre mennesker frem for at slå dem ihjel.

  

Angel med sin store bogsamling, der især er domineret af feministisk litteratur. Ud af alle de klanmedlemmer, jeg har mødt, er hendes hjem det eneste, hvori jeg har fundet andre bøger end Biblen.

Angel i sit arbejdsværelse. Hun er en kendt skribent på Internettet i sit forsvar for KKK’s, kvinders og homoseksuelles rettigheder.

39. Først sendte de hende et halvt år på missionsarbejde i Afrika og derefter fik de hende ind i klanen, hvor hun gjorde lynkarriere og nu satsede på at blive USA’s første kvindelige klanleder. Hun var klanlederen Griffins taleskribent og hjerne og er det eneste belæste klanmedlem, jeg har mødt. Hun er overbevist feminist og pro-homoseksuel aktivist idet ”der er for meget homofobi i klanen” (nøjagtig som i de andre hvide i Syden, kunne jeg tilføje).  Men da jeg spurgte hende om jeg måtte lægge mine billeder fra gruppens klanmøde på mine hjemmesider, bad hun mig vente skønt klanfolk normalt elsker når jeg udstiller dem og giver dem opmærksomheden som hele deres KKK-medlemskab jo handler om. Hun var nemlig ved at søge sit livs drømmejob som psykologisk rådgiver for sorte kriminelle i det lokale statsfængsel, men man må ikke arbejde for staten hvis man er i Ku Klux Klan.

  

Klanfolk morer sig altid over at iklæde deres ”antiracistiske fjende” egne symboler. Hyppigt har de som Angel her selv tidligere tilhørt antiracistiske grupper – eller gør det efter en kort tid i Ku Klux Klan.

Dustin, som voksede op hos en næsten analfabetisk fattig enlig mor, er pærestolt over at have en kone, som kan læse og tilmed har en toårig universitetsuddannelse fra et ”hillDustin-universitet”.

40. Men hvad lå bag hendes ønske om at "være god ved" de sorte? En barndomsskade som hun har til fælles med utroligt mange andre klanfolk. Hun var som fattig hvid vokset op "på den forkerte side af jernbanen" blandt ghettoens sorte og havde kun haft sorte kammerater. Alligevel fik hun aldrig lov til at tage legekammeraterne med hjem for sin hadske far, hvilket han begrundede med at "de er jo alle kriminelle og narkomaner." Ghettobørn er jo i sagens natur ikke engle. Lige siden denne traumatiske barndom havde hun derfor drømt om at hjælpe sine tidligere kammerater med at blive "bedre mennesker" idet hun i Afrika havde oplevet at sorte kunne være helt anderledes. Dette fik hun efter en kort uddannelse nu chancen til i fængslet. For når de sorte bliver "gode mennesker", er det jo ikke længere nødvendigt at have Ku Klux Klan til at "beskytte den hvide race mod deres kriminalitet og narkotika", som hun ræsonnerede – ganske logisk og, ja, kærligt.

  

Scott Belk, som stod bag mordforsøget og voldtægten på Angel, der næsten kostede hende livet. Her har Angel sat ham på klanens talerliste.

Angel som funktionær i fængslet, hvor de sorte indsatte elsker hende og ikke ville af med hende skønt de var klar over at hun var aktivt Ku Klux Klan medlem.

41. Kort efter ringede hun mig glad op i Danmark: ”Jacob, jeg fik stillingen. Læg bare billederne ud på Internettet.”
Et halvt år senere så jeg pludselig på Internettet ”the brutal rape and murder of Angel C.” Da jeg rystet ringede til hendes mand, tog hun selv telefonen og fortalte hvordan hun kun efter mange blodtransfusioner havde overlevet mordforsøget og voldtægten af David Laceter  og Scot Belk, som jeg tidligere havde fotograferet som aktivt klanmedlem i en af de få perioder hvor han var ude af fængsel for narkokriminalitet. Ved retssagen fik David fængsel for at være den som ”gennemhullede Angel med kugler”, men blev kort tid efter selv myrdet i fængslet.

  

Angel fremviser sin enorme våbensamling. Hun elsker våben og jeg mener ikke at det var helt tilfældigt at hun i en alder af kun 17 år allerede var blevet dobbeltmorder.

Efter mordforsøget på hende har Angel samlet sig endnu flere våben. Når jeg ankommer sent om natten, sover jeg klogelig i min bil for ikke at blive forvekslet med en indbrudsmand.

42. Under det lange hospitalsophold og retssagen kunne Angel ikke længere skjule overfor fængslet at hun var aktiv i Ku Klux Klan og blev fyret. Men nu gjorde alle de sorte fanger oprør for at få hende genansat. Hun var nemlig deres mest populære socialrådgiver. Var de da ikke klar over at hun var i KKK, spurgte fængslet? Jo, det havde de sorte da vidst hele tiden. I fængslerne har man nemlig ”gang awareness training” for at hjælpe de sorte med at holde sig ude af bander, når de løslades. Men i Sydens fængsler regnes Ku Klux Klan blot som en fattig hvid bande, hvilket jo netop er hvad den er. Derfor havde fangerne en dag skulle se en video med billeder af den lokale klangruppe i Morganton, hvori de straks havde genkendt Angels fyldige skikkelse. Dette havde kun gjort hende endnu mere populær blandt de sorte……at hun var et bandemedlem ligesom dem selv!

  

Det nyforelskede klanpar i 2003 inden deres bryllup, som jeg ikke kom med til fordi Angel lige forinden blev skudt.

Det stadig forelskede par som nu er trådt ud af Ku Klux Klan.

43. At nogen i klanen havde forsøgt at myrde Angel, mente hun selv skyldtes anklager om at hun var stikker. Folk i klanen havde intet imod hendes opofrende arbejde for de sorte, men de mest uoplyste påstod at det kun kunne lade sig gøre hvis hun var angiver for staten. Hun fortsatte sit idealistiske arbejde med at ”forbedre de sorte” trods sin viden om at hun med disse ondsindede rygter nu satte livet på spil for de sortes skyld. Dette er hvad jeg kalder kærlighed forklædt som had. Omvendt er det racisme når mange danskere udtrykker ”had forklædt som omsorg” overfor f.eks. ”undertrykte” muslimske kvinder med tørklæde ….uden at gøre sig til venner med disse og få kendskab til deres motiver og kultur.
I dag har Angel og hendes mand Dustin forladt KKK for i stedet at udtrykke deres kærlighed gennem den lokale Betlehemskirke, hvori Dustin er ved at uddanne sig til præst.

 Kærlighed forklædt som had.
Eksempel 2:

  

Robert Moore som han optræder i bøger om Ku Klux Klan, 1995.

Robert Moore under hans rekonvalescens i klanens hovedkvarter. Bemærk klanens rebelsymboler bagved, som de har foræret mig ikke så få af som anerkendelse for vores venskab.

44.  Robert Moore regnes som en af de farligste Grand Dragons i USA. Han er en af de få klanfolk, der konsekvent omtaler sorte som ”niggere”. Men er der had i ham? Lad os se hvad han rummet i hjertet. Da han som 19-årig havde afsonet sin dom på 5 års fængsel for mordforsøget på den brutale stedfar mødte han straks sin første af 4 koner, Natalie på billedet herunder. De blev gift, men var så fattige at de måtte dele den voldelige stedfars et-rums-shack. ”Robert var vild,” siger hun, men de var begge narkomaner og havde næsten kun sorte venner. Begge deres sønner blev tvangsfjernet. Natalie hørte ham aldrig sige et ondt ord om sorte og er totalt imod hans klan-aktivitet i dag: ”Jeg kommer godt ud af det med alle.” Hun har sidenhen kun haft sorte og mexicanske kærester og har nu sammen med sin mexicanske kæreste adopteret de to fortabte sønner tilbage.

  

Den hjemløse grand dragon i sofaen, som han sover i hos en mexicaner.

Robert med hans første af fire ekskoner i hendes fattige, uopvarmede hjem i Lexington, North Carolina.

45.  Det var først i andet ægteskab at Robert kom ind i Ku Klux Klan, som ”rettede mit liv op”, hvorfor han lagde afstand til narkotika, kriminalitet…..og sorte. Han afreagerede her sin vrede og barndomssmerte gennem en ligeså vild aktivitet i Jeff Berrys klangruppe, der som den eneste klan holdt stævner hver eneste uge overalt i landet. I alle disse år var han langturschauffør og så intet til sine to faderløse sønner. Som chauffør blev han tykkere og tykkere og pludselig som 41-årig ”sprang hjertet”. Efter flere operationer forbød lægerne ham nogensinde at arbejde igen ”eller du vil dø!” Jeg mødte ham først under hans rekonvalescens i klanhovedkvarteret, men som ludfattig invalidepensionst er han efter fire forliste ægteskaber nu flyttet ind hos den lige så fattige Natalie, hvor ”jeg sover i denne sofa mens min ekskone boller med en mexicaner inde ved siden af.”

  

Robert med sønnen Jonathan, som lige var kommet ud af fængsel.

Robert er en af de få klansmænd, som kalder sorte for ”niggere”, men han elsker at se Tv-serier med sorte og satte livet på spil for at redde de sorte.

46.  Da hans vigtigste klanfloskel lyder “I stand up for my race” driller jeg ham for at lægge sig for en mexicaner idet nutidens klan minder om Dansk Folkeparti ved mest at være imod indvandrere, især mexicanere. Som de fleste klanfolk elsker han mine drillerier da de jo ikke selv tror på deres egne floskler. Tager man en klanmand med humor har man fået sig en ven for livet. Han indrømmer da også at denne mexicanske ”wetback has been better to my kids than me.”  Det siger heller ikke så meget, idet den ældste søn Thomas sidder i fængsel for at bombe et hus mens Jonathan på billedet lige er løsladt efter et års fængsel for røverier og indbrud sammen med sine sorte venner. ”Han skulle være blevet meget længere i fængsel,” siger Robert om sin småtbegavede søn. Som fattige hvide bor de nemlig ”på den forkerte side af jernbanelinien i Lexington, NC, hvorfor Jonathan var eneste hvid i en hel sort skole – altså med en barndom som de fleste klanfolks. Klanmandens søn har aldrig haft en hvid kammerat!

  

Robert ved den røde sofa, som hans ekskone tidligere var for tyk til at kunne sidde i.

Robert Moore.

47.  Men for første gang har Jonathan nu fået en hvid far – den “store hjemvendte klanmand”, som han beundrer og har savnet hele sit liv. Robert fortæller ham historier fra sine drabelige slag som korsridder og Jonathan drømmer derfor om selv at blive en stor klanmand og overgår i den grad faderen i nigger-snak og klanfloskler at det gør Robert forlegen idet han erkender at den naive søn rent faktisk tager flosklerne alvorligt. Så Robert siger klogt at han skal vente nogle år med at tilslutte sig klanen. Jonathan går nemlig rundt og praler med sin klanfar og øver sig i sin nigger-snak blandt kammeraterne, og da disse alle er sorte er han begyndt langsomt at blive frændeløs.

  

Natalie efter at hun tabte 400 pund.

Klanmodstanderen, klanmanden og klanaspiranten i skøn forening.

48. Robert selv er også i venteposition idet han skal igennem en ny hjerte- og bypassoperation for at bevare livet. Og da Natalie altid sidder og venter på sin troløse mexicanske kæreste ”som kun tog dig med dine 600 pund for at få det grønne kort,” griner de, har de tre for første gang fundet sammen i et reelt familieliv efter at narko, fængsler, klanaktivitet og opløste familier i så mange år adskilte dem. I denne nye lykke har Natalie faktisk tabt sig 400 pund og kan nu komme ned i den røde sofa, svarer hun kærligt og stolt tilbage. De har ikke råd til petroleum til ovnen på gulvet, men varmer sig om vinteren i overfrakker og i den kærlighed, der nu flyder imellem dem – mest udtrykt i drillerier om Natalies sexliv med mexicaneren, som Robert ikke helt vil tilstå at han selv elsker. ”Salige er de enfoldige…” får klanfolk mig altid til at tænke på. Ingen af disse tre havde nogensinde bare hørt ordet ”Denmark”.  

  

Den eneste af klanmanden Robert Moores tatoveringer, som stemmer overens med hans indre.

Natalie, Robert og Jonathan.

49.  Man er ikke sammen med Robert længe uden at føle kærligheden under den mishandlede knudemands skræmmende hadske tatoveringer. Sjældent oplevede jeg det så stærkt som da han under en flerdages drukfest i klanhovedkvarteret i Indiana spurgte mig om han kunne køre med mig ned til Louisiana. Jeg undrede mig, da han boede i North Carolina og end ikke havde råd til en busbillet hjem. Uden for de andre klanfolks hørevidde fortalte han derpå at da orkanen Jennifer ødelagde tusinder af hjem i Louisiana blev han så bevæget, at han lånte penge af venner til en busbillet dertil. Der havde han i to måneder hjulpet de sorte med at genopbygge deres huse, fælde nedfaldne træer osv. Nu ville han ned for at hente sine ejendele, bl.a. klandragten for at vise den til sin søn. Trods lægernes advarsler om at Robert ville dø, hvis han nogensinde arbejdede igen, havde klanmanden altså sat sit liv på spil for at redde de sorte! Dette er i sandhed kærlighed forklædt som had.

 

 

Racismeforskeren Melanie Schikore blev fuldstændig forelsket i Robert Moore.

Husk altid at give din lokale DF’er et knus!

50.  Når jeg oplever det had overfor Ku Klux Klan - frem for indlevelse og forståelse - som elever indoktrineres med af danske skolelærere og medier, betvivler jeg tit på afstand af klanen min egen sunde dømmekraft. Derfor inviterer jeg altid ”sunde” udenforstående med på mine ture for at låne af deres observationer. Dette er hvad racismeforskeren Melanie Schikore på billedet skrev om mødet med den klanmand, som i alle bøger om KKK betegnes som en af de værste i USA, Robert Moore.
”My maternal instinct really wanted for me to just hug and hold and console him, like his own mother maybe never did because she was with a man who was so bad to him.  I found him candid about his past, logical, caring, and just having found himself in a bad situation and reacting how so very many of us would if we just couldn't take the abuse anymore.  For having committed a violent crime and having served jail time for it, he seemed to see the whole picture.  His step-father saying he was sorry before he died must have given him a lot of validation. 

  

Integreret skole i Washington, North Carolina. Det betyder i USA normalt blot at sorte er integreret med de fattigste hvide.

Fattige hvide i North Carolina tæt ved stedet hvor Robert Moore voksede op i en tilsvarende fattigdom.

51. I saw him as victimized by a system that looks at a single act instead of the whole picture.  I saw him as one of the too many kids in the US who fall through the cracks until it is too late.  How many adults might have been able to help him solve his problems in a socially acceptable and non-violent way... his mom, his teachers, his neighbors... yet no one came through for him.  I felt he was basically good, as we all are, but found himself in a bad situation.  This same man went down to Louisiana to help black people out after the hurricane.  How many people can say that? I felt he had a very, very good heart.”
 

Derfor er ”vores” racisme langt

farligere end Ku Klux Klans

  

 

Hvide forældre forsøger aktivt at spærre af for at forhindre at sorte børn bliver integreret i deres skoler – og tvinger dermed disse ind i ghettoer og den selvdestruktive psykologi af ”forhadt og uønsket”.

Sorte børn må i frisindets by, Boston, beskyttes af politiet mod hvide forældre, når de forsøger at bryde ud af deres påtvungne ghettoisering ved hjælp af buskørsel (”bussing”).

52. Inden jeg ansættes i amerikanske universiteter bliver jeg tit bedt om at definere racisme. Der sidder tit nogle sorte i høje stillinger, som af gode grunde er mistroiske når hvide såkaldte antiracister som jeg kommer for at holde foredrag om den racisme, de dagligt oplever hos eleverne. Ofrene for racisme har ingen brug for at høre om ligegyldige landsbyidioter med brændende kors ude i en skov. Hvis min definition ikke er i orden, ansætter sorte universitetsfolk mig derfor ikke. For den racisme, som sorte lider under i USA er nemlig den der har magt til at diskriminere. Vi har alle fordomme overfor andre, men meget forskellige muligheder for at udnytte disse fordomme til at skade andre. Racisme skal derfor ikke måles på hvilke sociale tabere, der – i smerte og raseri – råber højest, men på hvem der bruger deres sociale magtpositioner til at skade andre, diskriminere mod dem i jobansættelse, lige adgang boliger, uddannelse, sundhed osv.   

   

Hvide forældre i New York forsøger med vold at spærre de sorte børn inde i ghettoer og mindreværd.

Hvide forældre i Louisville, Kentucky, forsøger aktivt at spærre sorte inde i ghettoer.

53. Millioner af sorte flygtede i sidste århundrede fra undertrykkelse og racisme i USA's sydstater ligesom millioner af EU’s indvandrere flygtede fra undertrykkelse og islamisme i syd. De havde hørt at der oppe i det kolde nord fandtes retfærdige mennesker, der troede på frihed, lighed, broderskab og demokrati. Men overalt hvor de sorte og indvandrerne flyttede ind i de nordlige storbyer blev de mødt med først menneskelig kulde og afvisning og derpå åbenlys diskrimination. I hver eneste by så de straks de hvide begynde at flytte ud når de flyttede ind – og at flygte i hobetal når mere end 20% var ankommet i et kvarter. De så de hvide tage deres børn ud af skolerne når de farvede børn ankom – og tilmed at bruge store pengebeløb på at flygte ved at sætte deres børn i privatskoler når mere end 20% af en skoleklasse var blevet ”fejlfarvet”.

  

Hvid flugt fra Valby betyder ghettoisering og isolation af "de andre."

Denne statistik fra New York Times viser de hvides voksende og i dag næsten dobbelt så høje middelindtægt. Men i økonomiske aktiver og ejendomme har de hvide i dag mere 8 gange så meget som de sorte.

54. Det virkelige symbol på racisme er ikke et brændende kors, men et hus sat til salg, når ”vore uønskede” begynder at flytte ind. Det brændende magtesløse kors i skoven skader ingen, men vort eget ”til salg” skilt gør vore uønskede fattigere og fattigere. Når vi hvide alle begynder at sælge vore huse, stiger ejendomsværdierne nemlig i de kvarterer vi flygter til, mens de falder i de kvarterer vi flygter fra. Da de fleste mennesker kun ejer de mursten, de bor i, gør vi racister os selv rigere og rigere mens vi gør de sorte i USA og indvandrerne i Europa fattigere og fattigere. Da jeg kom til USA i 1970 havde hver amerikansk hvid således gjort sig 6 gange så rig som hver sort. I dag er hver hvid blevet 8 gange så rig som hver sort.  På samme måde vokser forskellen på de friværdier, som vi flygtende racister skaffer os i Gentofte og Frederiksberg fra dem vore uønskede sidder tilbage med i Ishøj og Brøndbyvester.

  

De hvides massive mure mod ghettoen ses i the Bronx.

De hvides massive mure mod ghettoen ses i Gjellerupplanen.

55. Sådan tvang millioner af hæderlig, lovlydige, retskafne og ”frisindede” hvide forældre med alle de ”rigtige meninger” om borgerrettigheder og demokrati millioner af sorte ind i isolation, ghettoer og fattigdom imod de sortes vilje. Et flertal af sorte i USA ønsker nemlig at leve i integration og harmoni med de hvide. Og sådan er millioner af tilsvarende hvide i Europa i disse år ved at presse millioner af indvandrere ind i ghettoer – imod indvandrernes udtrykkelige ønsker. Se i Amerikanske Billeder hvad der derefter sker med de mennesker, som føler sig forkastede af os. Men fælles for alle ”os” gode hvide er at vi klynger os desperat til ideen om en skurk – ja, har behov for at opfinde nogen som Ku Klux Klan – for moralsk at kunne retfærdiggøre os selv og overbevise os om at der må være nogen som handler mere ondt end os selv.

  

Nazisterne udtrykker den racisme, som mange danskere tænker eller højtråbende og afstandtagende kalder ”udlændingepolitik”, men som handler om vores syn på og behandling af indlændinge.
Ligesom det store flertal af USA’s sorte ønsker at de hvide vil lade sig integrere med dem, ønsker det store flertal af vore indvandrere at danskerne integrerer sig med dem i et Danmark for alle danskere.

56. Som jeg har vist med denne empatiske billedserie om disse fattige og magtesløse mennesker, som villigt udstiller sig i fortidige klovnedragter for at tilfredsstille vores behov for at tænke hadsk om andre, findes der ingen egentlig skurk udover skurken i os selv. I sammenligning med de skader vi udøver mod sorte i USA og indvandrere i Europa gennem vores afvisende ghettoisering - under konstant påberåbelse af de og de fejl, vi i vort frisind kan finde i andres kulturer, adfærd, religion osv. - er Ku Klux Klan nemlig de rene uskyldigheder. De mennesker jeg overalt har mødt i KKK bor nemlig næsten udelukkende selv i ghettoer – hyppigt sammen med deres sorte venner og med deres børn i ”sorte skoler” – uden nogen som helst magt til som os at skabe ghettoer.
Racisme handler om ikke at se bjælken i ens eget øje – men i stedet at skyde skylden på ofrene.

Hjem       Tilbage til Racisme