Mindested for 
Provst Jacob Holdt


Steen, jeg og Niels Jørgen ved fars kisteVi bærer far i hen i kisten efter påklædningenBlomsterne på fars grav foran Fåborg kirke

 

Her på mit mindested for far vil jeg foreløbig samle billeder, taler, nekrologer, mindeord og listen over deltagere, bidrag og bårebuketter ved begravelsen. Jeg vil på familiens vegne sige hjertelig tak for den overvældende deltagelse til selve begravelsen, men især for alle besøgene hos min far under det sidste års svære sygdom. 
Ønsker flere at sende mindeord og virtuelle blomster til ham, bedes I sende dem til min fars e-mail adresse herunder. Så vil de senere blive vist her på mindestedet. Se også fars erindringer og min tale til fars 70 års fødselsdag

Mel. "Så rejser vi til vort fædreland" v. 7 fra "Den signede dag med fryd vi ser"

 

 

 

Kære far

Det vil tage mig noget tid at få samlet mig - efter de sidste hektiske uger ved dit sygeleje, din død og din begravelse - til at få sendt dig mine tanker. Den mere private tak for dit virke udadtil og din enorme indflydelse på mig personligt gav jeg dig jo på dit sygeleje. Men jeg kan ikke udholde tanken om at en del af dig blot skal ligge ude på en kold kirkegård, så her på dit virtuelle gravsted vil du blive levende for mig og nærværende hver gang jeg passer gravstedet, scanner billeder og erindringer ind af dig og sætter mindeord, hilsner og virtuelle buketter ind fra dine mange venner og folk som dit virke betød noget for. Her er foreløbig nogle af tankerne, ordene og bårebuketterne fra de mange, som fulgte dig til graven den 21. oktober 2000.

Din Jacob jr.


Mindeord af Provst Jørn Munksgaard

Nekrolog i Jydske Vestkysten

Udsyngning fra kapellet i Varde ved Poul Bennedsen

Højtideligheden i Agerbæk kirke ved Bente Rosenkrants

Talere til gravkaffen på Fåborg kro: (ordene vil senere blive vist her)

Steen Even Holdt 
Provst Jørn Munksgård
 
Pastor Eva Degn Thomsen (Søe)
Jacob Holdt, jr.
Johannes Nielsen, tidl. kirkebetjent 
Pastor Ingerlise Wentzel
Knud Lykke Christensen
Pastor Finn Arne Bye
Niels Jørgen Holdt


Bårebuketter og kranse fra:
Inger Jørgensen
Ruth Jørgensen
Ulla Hunniche, Morud, Fyn
Kristen Erik Andersen
Hanne, Søren og Ruth
Karen, Mikkel, Kamilla og Marie Holm
Jens Jørgen Jensen, Portland, Oregon, USA
Ingrid og Werner Knudsen, Agerbæk
Ingrid og Henry Puggård
Musse Rahbæk
Solveig og Ole Hartmann, Luxemburg
Inger og Vagn Rasmussen, Agerbæk
Familien Pallesen
Kirsten Andersen
Harriet Jensen, f. Hansen, Tofterup
FDF, Agerbæk
Birgitte Holm Andersen
Elin Hjuler, Farup Præstegård, Ribe
Kristian Tuesen, Varde (Provstiudvalget)
Klara Nielsen, Fåborg
Skads Provsti (Signeret krans)
Jørgen og Esther Henninger, Tåstrup
Ellen Lindgren
Inga, Erik, Thomas, Carsten og Lisbeth
Olga – Lasse og IngerLise Wentzel
Olga Holdt
Marianne Holdt
Ole og Mona Holdt
Jeppe og Vibeke Holdt
Franz og Karin Holdt, Løgumkloster
Rie Christiansen, Massachusetts, USA
Inge Thomsen
Else og Bent Elm Larsen
Karen og Poul Anders Jepsen, Tjæreborg
Martin, Bodil og Mogens
Ribe Stifts Øvrighed
Randi og Svend Åge Reseke
Santalmissionen, Varde Kredsforbund v/ Hans Vestager, Ølgod
Agerbæk Skole
Anne Grethe Sø Jensen, Odense
Henriette Sø, Århus
Karen Marie Sø Leth-Nissen, Århus
Liselotte, Michel, Denivel og Anna Ricardy
Menighedsrådene i Fåborg, Årre og Agerbæk
Solveig og Arne Ekkenberg
Ellen og Villy Sørensen
Gurli og Børge Østergård
Anne Marie og Kai Scheel Andersen
Asta Østergård
Arne Sørensen
Magna Sørensen
Ellen og Eigil Sørensen
AnnaLise og Peder Thomsen
Jytte og Jens Ole Mathiesen
 
 
Naboerne fra Debelvej:
Annie - Iver
Katrine – Egon
Jenny H.
Elin – Kaj
Britta – Michael
Blenda – Jan
Karen – Troels
Signe – Jørgen
Bjarne
Anne Helga
Jenny N
Kirsten – Peter
Krista – Arne
Eli – Ejvind
Laila – Jan
Agnete
 
Fra nabopræster:
Merete Kristensen, Aastrup
Lis og JJ Brusen Rasmussen, Ansager
Bente og Knud Rosenkrants, Agerbæk
Jytte og Finn Arne Bye, Fåborg
Marianne og John Lesner, Øse
Tove og Erik Påbøl, Grimstrup
Erling Stougård Thomsen og Eva Degn Thomsen, Hobro
 
Mindegave fra venner i Agerbæk:
Mona og Henning Schmidt, Varde
Else Munck
Inga Nielsen
Gerda Nielsen
Tøve og Bruno Hansen
Bente og Bent Kristensen
Anette og Karsten Kristensen
Bodil og Leif Jørgensen
Marie og Jens Jepsen
Anna og Jens Poulsen
Marie Andersen
Anni og Ivar Frederiksen
Jane og Brian Dylmann Lyngby
Dorthea Juhl Jepsen
Anne Mane og Johannes Iversen
Jenny Holm
Mathilde og Børge Jeppesen
Elise og Bruno Frandsen
Inga og Karl Jensen
Krista og Arne Sillesen
Helle og Bjarne Mathiesen
Helga Sørensen
Ingrid Sørensen
Inge og Evald Jensen
Astrid og Henning Nielsen
Kirsten og Peder Christensen
Karen og Poul Bennedsen
Tony Sydel og Hans Madsen
Karen Mane og Ivar Hansen
Knud Knudsen,
Margit og Jeppe Mikkelsen
Sanny Sørensen
Inger og Rudolf Sørensen
Nim og Kristian Nielsen
Ingrid og Anders Kristensen
Danny Ditlevsen
Ellen og Leif Haulund
Inge og Leo Mathiasen
Anna Olesen
Laurits Jensen
Eli og Ejvind Knudsen
Harriet og Vagn Sørensen
Ingrid og Ernst Nielsen
Rita og Kurt Kristensen
Tove og Evald Kristiansen Varde
Jenny og Aage Sørensen
Gudde og Jens Madsen
Erna Bisgård
Magda og Ivar Skovdal
Esther Jepsen
Inge og Erik Juhl
Lillian Larsen og Jan Knudsen
Lis og Arne Larsen
Ellen Hansen
Anna Kristine og Erik B Lund
Ellen Sørensen
Dorthe og Niels B Sørensen
Ketty Bundgaard
Kirstine Larsen
Kirstin og Age Andersen
Liselotte Bisgaard og Svenninger Nielsen
Hilda og Evan Christensen
Grethe og Johannes Jensen
Edith og Hans Peter Nielsen
Eli og Bent Olesen
Grethe Knudsen.
Ruth og Hejhne Nielsen
Rita og Jan Mikkelsen
Pia og Carsten Blaaberg
Gerda Rasmussen
Ilse og Svend Skovdal
Karl Willy Holm
Dagma og Ove Lykke Sørensen
Agnethe og Jørgen Bak
Else og Johannes Grue
Edith Ehmsen
Ulla og Jørn Thuesen
Annelise Mogensen
Annalise Duysen, Esbjerg
 
Mindegave fra venner i Fåborg:
Frida og Niels Ibsen
Karen og Hans Holm Nielsen
Johanne Håhrmann
Erna og Arne Rasmussen
Sinne og Niels Tonnesen
Anne Meta Rosendahl.
Karin Rosendahl
Ane Nielsen
Susanne og Poul Ellehage
Solvej og Peter Damm
Søren og Anita Nymand
Vibeke og Ebbe Kildsgård, Store Darurn
Knud og Shirley Nymand
Eva Kristensen
Sine og Viggo Larsen
Anita og Kristen Ibsen
Christiane og Svend Åge Thomsen
Olav og Elva Christensen
Jens Peter og Anita Christensen, Vinge
Mette Blåbjerg
Karen Margrethe og Harry Højvang Sørensen
Ragnhild og Per Knudsen
Mary Johansen
Signe Nymand
Grethe Petersen
Grete og Jens Holm Nielsen
Grethe og Kresten Søndergård
Britta og Arvid Ryttergård
Ketty og Kay Lykke Sørensen
Ida og Thomas Thomsen
Ingrid og Torben Pedersen
Jette Nielsen
Angel Iversen
Kristine og Villy Hansen
Svend Thomsen
Elna Mortensen
Ejvind og Hanne Søndergård
Anne Stinne Ibsen
Marthe og Carlo Clausen
Jytta og Thomas Hansen
Tove og Tage Hansen
Paula Abrahamsen
Herta og Åge Christensen
Elva og Tage Kirkegaard
Annelise og Mads Nielsen
Aina Mikkelsen og Klaus hansen
Elif Petersen og Trine Christensen
Solvej Petersen
Karen Madsen
Karen og Ejner Therkelsen
 
Mindegave fra venner i Årre:
(efter håndskrift med enkelte fejl)
Ernst G. Christensen
Marie og Knud Lykke
Dorthe og Henry Rasmussen
Laura og Herman Hansen
Sigrid Ibsen
Grethe Jørgensen
Signe Lund
Kirstine B. Jensen
Margit og Hans Jepsen
Karin og Laust Ellehage
Magny og Torkild Ottesen
Karen Johansen
Erna og Lund Ruk Nielsen "Helle"
Kristiane og Laurits Søndergård
Klare og Verner Sørensen
Lotte og Jørgen Sørensen
Anna Olesen
Inge Olesen "København"
Ruth Jørgensen
Anny og Jens Klit
Vibeke og Jens Jessen
Inge Marie og Verner Laugesen
Anna Laustrup
Kirstine og Aksel Andersen
Else Marie og Gurli Christensen
Cathrine Mortensen
Kirstine Lauridsen
Jytte og Jørgen Jørgensen
Lilly og Henning Lagteskov
Gerda og Karl Bertelsen
Tove og Michael Nielsen, "Ryslinge valgmenighed"
Hanna Teglgård
Jane og Henning Ottesen
Frida Knudsen
Helge Knudsen, Sønderborg
Else Marie Knudsen, Århus
Erik Andreasen, "Brede"
Johannes Søndergård
Anne Karin og Johannes Søndergård
Inger og Mads Vajbjerg
Ingrid Asp
Kirstine Asp
Else Marie og Arne Asp
 
 
 
 
 

Tilbage til min virtuelle kirkegård
  Copyright © 1997 Jacob Holdt, jr; All rights reserved.

 

Tilbage til min virtuelle kirkegård

  Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside