"Minder fra min barndom 
og tiden i Fåborg præstegård"

1. del

af min far, provst Jacob Holdt

 

Min slægt

Slægten stammer fra Vestslesvig, fra Løgumkloster-kanten. De ældste i slægten, jeg har navnene på, er Hans Iversen Bossen og hustru Bodil Lasses. Han har ganske sikkert været bonde. Hans søn Lars Hansen Holdt, gift med Anmarie Jacobs, ejede een eller to gårde i "Koldkåd", der ligger lidt nord for Løgumkloster. En gammel akvarel viser denne vestslesvigske bonde med toplue stående på marken med nogle får, og man ser gårdene og i baggrunden silhuetten af Løgumkloster kirke. Der findes blandt familiebillederne en blyantstegning i rund sort ramme af ham, også her med topluen på.

Det er formodentlig fra ham slægtsnavnet Holdt stammer. Jacob Hansen Holdt og fru Anna Magdalene med sønnen Jacob LauridsHan er nok i daglig tale blevet kaldt Lars Hansen fra Holt. Ordet holt betegner iflg. etymologisk ordbog på oldnordisk og nordtysk "en lille skov", eller træbevokset stengrund. I hvert fald fik hans søn navnet Jacob Hansen Holdt. Han var født 10 november 1801 i Ulstrup, Nr. Løgum sogn. Han blev ikke bonde. En ældre broder overtog gården og Jacob læste, blev student fra Flensborg 1827, studerede i Kiel og blev teologisk kandidat (Gottorp) 1831. Var 1840-50 præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1850 konstitueret tysk compastor i Åbenrå, diakon 1864 samme sted.

Trods stillingsbetegnelsen "tysk compastor" har han formodentlig været dansksindet, idet han ved sin afrejse derfra fik foræret et sølvskrivesæt, og herpå står der: Til Pastor Holdt fra den danske menighed i Åbenrå den 25 Maj 1865. 

I årene 1865-77 var han sognepræst i Løgumkloster, hvor han døde 24 november 1879. Han var gift med Anna Magdalene f. Møller. Hun var født i Flensborg d. 4 april 1814. Efter mandens død boede hun hos sønnen Jacob Laurids Paul Holdt, der var sognepræst i Oddense-Otting menigheder i Viborg stift. Hun døde 21 maj 1889 i Nørholm sogn, Ålborg stift.

Jacob Laurids Poul HoldtJacob Laurits Paul Holdt, født 9 april 1844 i Flensborg. Cand. theol. fra København i 1870. Kapellan 1874-76 i Grejs-Lindbjerg, Ribe stift. 1876-82 sognepræst i Oddense-Otting sogne, Viborg stift, 1882-93 sognepræst i Nørholm, Ålborg stift. 1893-1917 sognepræst i Kjøng, Sjællands stift. Han var gift med Christiane Hedevig Hummel, der var født 8 februar 1851 i Frederiksværn, Norge, hvor faderen var rebslagermester ved marinen. 

Den ældste af deres sønner, Jacob Christian Gotfred Holdt, blev min far. Han var født 30 september 1874 i Nørholm sogn, student fra Ålborg Katedralskole 1893, og theol. kandidat fra København 1899. Da det på den tid var svært at få præsteembede, var han som mange andre først huslærer på store gårde: Vilstrupgård ved Børkop, Scheelenborg ved Kerteminde, 1903-1913 lærer ved Thisted Realskole. 1913-18 adjunkt på Herlufsholm. Efter faderens død i 1917 følte han som den ældste søn forpligtelse, kald til at følge slægtstraditionen og blive præst.

 

Dallerup

Han søgte forskellige embeder og blev 2 oktober 1918 udnævnt til sognepræst i Dallerup-Låsby i Århus stift. Han var på det tidspunkt stadig ungkarl, og tog sin mor og sin søster Hedvig med til præstegården i Dallerup. Det var lige mens "den spanske syge" rasede, og det er blevet mig fortalt, at da han kom til sognet, stod der en del lig, der ventede på, at en præst kom til sognet og kunne foretage begravelsen.

Jacob Chr. Holdt, Ane Sofie og farmor Kristiane skriver forlovelseskort aug. 1919  Hos førstelæreren og kirkesangeren i Låsby, traf han en lærerinde fra Silkeborg, Ane Sofie Rasmussen. De forelskede sig i hinanden og blev gift i Dallerup kirke 26 oktober 1919. Hun var født 26 marts 1885 i Skibbinge sogn ved Præstø. Faderen var død allerede 1890 og moderen døde i 1896.

Hun havde fået mulighed for at læse til lærerinde, og blev 1912 forskolelærerinde fra Th. Langs seminarium i Silkeborg, og i årene 1913-19 var hun selv lærer på seminariet. En af hendes veninder var lærerinde i Sorring, og det var her hun lærte min far at kende. Hun har skrevet en kort, meget smuk beretning om sin barndom og ungdom, og ligeledes om årene i Dallerup præstegård. Her blev jeg født d. 8 december 1920. Ved dåben d. 2. januar 1921 i Dallerup kirke fik jeg i henhold til traditionen for den ældste søn i hvert slægtled navnet Jacob Holdt.

Jacob Christian Holdt med mig få måneder før sin dødDet blev kun en kort tid i præstegården. Min farmor, som også boede der, døde d. 6 juni 1921 og blev begravet på Køng kirkegård. I juli måned blev min far indlagt på sygehuset i Silkeborg for en brokoperation og var i god bedring. Min mor besøgte ham og havde et kort ærinde i byen, men da hun kom tilbage til sygehuset, var han død af en blodprop. Det skete d. 21 juli 1921. Han blev begravet under meget stor deltagelse på Dallerup kirkegård. Min mor fortæller et sted i sine erindringer, at mine forældre havde en samtale, mens han lå på sygehuset, og der sagde han pludselig: " Ja, skal vi to ikke få lov til at leve sammen med vor dreng, så er det bedst, at det er mig, der skal gå bort først. Du er bedre skikket til at opdrage ham." Han havde ved een eller anden lejlighed taget det løfte af hende, at hun aldrig måtte sende mig på kostskole. Han havde i sin tid som lærer på Herlufsholm set alt for mange ulykkelige drenge.


Fortsættes i 2. del: Silkeborg 

  Tilbage til indeks            Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside