Amerikanske Billeder er i USA en statsanerkendt non-profit-organisation, som støtter anti-racisme- arbejde hjemme i USA.  

Dens europæiske modpart - Foundation for Humanitarian Aid to Africa - gav tidligere støtte til frontliniestaterne omkring Sydafrika for at styrke disse og befrielsesbevægelserne i kampen mod apartheid. 

Af frygt for i USA at blive anklaget for at støtte voldelige organisationer, gav Amerikanske Billeder ikke direkte støtte til ANC, men støttede projekter som var godkendt af EU og DANIDA - i reglen med supplerende penge fra den danske regering eller EU. 
 

Gammel kvinde i døråbning i Alabama 

Det første projekt var Nyafaru-skolen i Zimbabwe, som blev bygget for hjemvendte flygtningebørn fra Mozambique efter at Zimbabwes kamp mod  apartheid var vundet.. 

Ligeledes sendte Amerikanske Billeder traktor og landbrugsmaskiner til landbrugskooperativet Batsiranai oprettet for 800 tidligere frihedskæmpere, som havde fået 2000 ha jord overdraget af den nye sorte regering. Disse tidligere jordløse bønder forsøgte nu at konkurrere med Zimbabwes hvide kommercielle landmænd, som stadig ejer størstedelen af den gode landbrugsjord. 

For at støtte Namibias kamp for selvstændighed hjalp Amerikanske Billeder også med at etablere en sygeplejeskole for SWAPO, hvis frihedskæmpere i nabolandet Angola ønskede at uddanne sygeplejersker til det kommende uafhængige og frie Namibia. 
Da uafhængigheden endelig kom, blev Jacob Holdt derfor inviteret til at deltage i festlighederne i denne - Afrikas sidste koloni. 
Oversigt over fondsaktiviteter
 

Gammel kvinde i North Carolina 

Amerikanerne spørger hyppigt om hvorfor indtægterne fra en produktion baseret på deres eget hjemlige apartheidsystem blev brugt i Afrika. 

Imidlertid var gruppen af frivillige knyttet til Amerikanske Billeder i Europa - ikke mindst de sorte amerikanere - af den mening at kampen mod apartheid og ghettoisering er universel - og at de sorte amerikaneres sag på det tidspunkt i historien ville blive fremmet bedst ved at bringe det systematiske, groteske og voldelige apartheidsystem i Sydafrika til ophør. Ydermere følte de at amerikanerne ville finde det patroniserende hvis europæerne begyndte at sende hjælp til et rigt land som USA, som jo let har råd til at afhjælpe sine fattigdomsproblemer, hvis det en dag beslutter sig for det.
 

Gammel kvinde med barnebarn i North Carolina
 

Da Amerikanske Billeder flyttede til USA - og de europæiske midler derfor tørrede ind - blev Foundation for Humanitarian Aid to Africa efter 10 år lukket. 

Håbet var at Amerikanske Billeder ville få ligeså stor økonomisk succes i USA som i Europa. Dette lader dog vente på sig! 
Indtil videre har der ikke været penge nok til en regulær løn til Jacob Holdt, hvis indtjening på showet også i Danmark ligger under en folkeskolelærerløn.. 

 

  - andre emner herunder:

Fremtidsplaner og fortsat opdatering af showet

Charter for American Pictures Foundation (engelsk)

Oversigt over fondsaktiviteter


    This page in English

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.
  

     
 
 
 

 

 

 

 


 

 

"Hollywood kunne popularisere Holdts historie og gøre den til et øjeblikkeligt sentimentalt kæmpehit"  National Catholic Reporter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Holdts svar på den moralske modsigelse, "fattigdom sælger", er: "så lad de fattige selv sælge den, i det mindste""  Aperture 
 

    Introduktion
Showet
Bogen
AnmeldelserBookning Fotogalleri
Racisme Artikler Lyd og video
Kontakt og kalender
Jacob HoldtKontakt og kalender