Tale til Jens Holm Nielsens begravelse 9. maj 2009

Se mere om mit liv med Jens her
 

Tale til Jens’ begravelse


af Jacob Holdt


 

I søndags tog jeg ud i Mississippis store skove for at besøge en gammel kone, Earline, som havde været tjenestepige i det Borte med Blæsten plantagehjem, jeg havde boet i i 1973. Det var et usædvanligt mørkt og tryggende vejr og Earline var overrasket over at se mig – ikke blot fordi hun boede langt ude i skoven, men også som hun sagde: ”Er du da ikke klar over at der er varslet tornado?” Og sandt nok så jeg i fjernsynet at en tornado nærmede sig lige det område, hvor jeg befandt mig. Jeg tænkte først på at skynde mig ind til byen, men inden få minutter var himlen helt sort og alt omkring mig var ét larmende og piskende kaos. Træer blev revet op med rode og væltede overalt omkring mig. Lyset og telefonen gik i Earlines hus. Inden 20 minutter var tornadoen passeret og vi var lettede over at have overlevet. Jeg kørte glad derfra, men da jeg kom 100 meter op ad vejen mod byen lå der et par store metertykke træer og spærrede hele vejen. Jeg prøvede så en anden vej og fik snoet mig uden om nedrevne grene og ledninger, men var derpå igen spærret inde af væltede træer over vejen. Jeg kørte så tilbage og forsøgte en mindre vej mod øst, men også den var blokeret af væltede træer. Til sidst var der kun en vej tilbage, som virkede åben, men som snart endte blindt.
Livet synes altid at have nye udveje, men pludseligt oplevede jeg en situation hvor der ingen udvej var. Jeg havde ikke andet valg end at sætte mig i bilen og vente på at nogen kom og skar mig fri i den piskende regn.

Mens jeg sad der hele dagen og ventede, gik mine tanker tilbage til den sidste gang, jeg befandt mig i en skov. Det var for kun få måneder siden, hvor jeg var klar over at du befandt dig i en lignende situation uden udveje. Jeg kørte over for at besøge dig i Fåborg, men Grethe sagde at du lige var kørt ud i præstegårdsplantagen. Det overraskede mig at du stadig var i stand til det, men jeg vidste hvor vigtigt det var for dig med disse vederkvægende stille stunder og den fred, du altid fandt derude i skoven og i mosen, som du elskede. Så intet sted var mere naturligt at møde dig. Jeg fandt dig netop i det vestlige område af plantagen, hvor en storm havde væltet en masse træer på samme måde som jeg nu oplevede det i Mississippi. Men modsat mig, som nu blot satte mig ned og ventede på at blive befriet, var du ikke til at slå ud. På trods af din svækkede tilstand under denne sidste fase af din sygdom var du i fuld gang med at læsse og kløve alle de tunge træblokke op på din vogn, som du havde savet til efter den sidste storm. Det var en fantastisk glæde for mig at hjælpe dig med dette arbejde i den dags sene aftensol.

Vi satte os ned i lang tid og snakkede om de mange år vi havde leget sammen i denne skov lige fra Niels Jørgen og jeg kom til Fåborg, da jeg var 3 år gammel. Vi snakkede om at det var lige dette sted i vestskoven, hvor vi sammen fangede den hugorm, som vi tog med i skole, hvor den i lang tid gik i bur i klassen. Mange andre minder var oppe at vende den dag, om alle de gange fra vi var så små at vi ikke kunne se op over kornet på marken mellem præstegården og jeres gård, men hvor vi hver dag pløjede os en sti gennem kornet for at lege med hinanden. Om borgen vi byggede med en kanon, der kunne skyde helt over til træerne omkring jeres gård, om luftmeldekorpsets tårn på jeres grund, som vi yndede at kravle op i, om dengang Magnus låste os ned i kartoffelkælderen for en eller andel forseelse indtil vi grædende og skræmte fik lov at komme ud, om dengang vi huggede penge til is fra Kristian Uldtot, om skihoppet vi lavede på bakken bag jeres gård, hvor vi lavede de længste skihop i hele sognet…..hvilket vi har bevis for på videoklippet, der ligger på min hjemmeside.

Jo, mange ting var oppe at vende den dag, som jeg frygtede ville blive den sidste, jeg ville se dig, hvilket kom til at passe. Jeg havde taget mit kamera med for at fastholde dette øjeblik og lavede en længere fotoreportage af din styrke og stædighed her midt i dette håbløse øjeblik i dit liv, hvor du ikke længere kunne se vejen frem for væltede træer omkring dig og alligevel ikke ville give op. Jeg ved ikke helt om jeg havde håbet at vise billederne til den begravelse, du og jeg vidste, ville komme, eller om jeg blot ville have dette som minde om vores mangeårige venskab. Du grinede en del af hvorfor jeg dog ville have alle disse billeder af dig, men jeg kunne ikke andet en på en eller anden måde fotografisk forsøge at fastholde det stille venskab vi havde haft livet igennem med hinanden.

Nu snød du mig med din pludselige bortgang mens jeg er her i Amerika, så jeg ikke fik lov til at være med i festligholdelsen af dit liv her i dag ved din begravelse. Da Vibeke ringede i søndags og overbragte mig den nedslående nyhed om din død lige mens redningsmandskabet - begravet i mudder - skar mig selv fri i Mississippis skove, gik det op for mig at du var bortgået i samme stund, som tornadoen nær havde blæst mig omkuld hvilket jeg på en eller anden vis følte var en meget smuk måde at tage afsked med dig på.

Nu sidder jeg og sender disse linier hos professor Sandra Ruffin i Miami, som du og Grethe var så søde at invitere med til jeres sølvbryllup, hvilket var en uforglemmelig oplevelse for hende. Også hun sender en hilsen i  dag.

Jeg vil gerne sige dig tak, Jens, for det dejlige venskab vi har haft igennem næsten 60 år og samtidig på denne svære dag sende en varm hilsen til Grethe og dine dejlige børn, som Vibeke og jeg havde på sommerferie.
Tak for alt, Jens.


 

 


 Copyright © 2006 Jacob Holdt;
 

Tilbage til oversigt over mine artikler