Five generation ancestors report

Ancestor index   English genealogy page  Dansk slægtsside  Tree }

 

Ancestors of Hedvig Rostrup

 

Generation No. 1

 

1. Hedvig Rostrup, born 27 april 1854 in Varde; died 13 februar 1922. She was the daughter of 2. Peter Rostrup and 3. Edel Marie Nielsdatter. She married (1) Böye Andreas Böyesen. He was born 5 december 1852 in Varde, and died 17 januar 1936. He was the son of Morten Gadegård Böyesen and Karen Kock.

Notes for Böye Andreas Böyesen:

Direktør i Hellebæk Klædefabrik.

 

More About Böye Andreas Böyesen:

Occupation: Direktør i Hellebæk Klædefabrik

 

Generation No. 2

 

2. Peter Rostrup, born 25 oktober 1802 in Ulsted præstegård; died 24 november 1880 in Varde. He was the son of 4. F. S. Dines Hjersing Rostrup and 5. Hedvig Margrethe Møller. He married 3. Edel Marie Nielsdatter.

3. Edel Marie Nielsdatter, born 22 januar 1820 in Nebel; died 26 maj 1898 in Tarm. She was the daughter of 6. Niels Sørensen and 7. Sofie Amalie Hermansdatter.

Notes for Peter Rostrup:

Født i præstegården i Ulsted

24/2 1822 exam. jur. (bekv. temm. vel)

10/3 1827 5. kopist i Statsgældkontoret

12/2 1833 1. kopist

26/7 1836 Postmester i Varde

1/1 1859 Kammerraad

30/6 1865 Afsked

Peter Rostrup tjente i 1880 3600 Kr om året.

Gift 1. gang 7/1 1829 i Kbh (Frels) m. Mathea Rostrup, f. 3/1 1809 i Ålborg (Budolfi), død 29/12 1883 s.st. Forældre Købmand Matthias Rostrup og Helene Christiane Lund. Hun var gift 2. g. m. typograf Poul Frederick Fischer 23/11 1844 i

Randers, 36 1/2 år gl. Han døde før hun.

Gift 2. gang med Edel Marie Nielsdatter, se side 64. Peter Rostrups første kone var en "dame af stand", men da han skulle til Copenhagen og gøre rede for pengene en gang om året, stak konen af med en omvandrende agent. Han levede alene i nogle år og fik derfor en bondepige i huset. Men han tog fejl af sovekammerdørene og hun blev gravid. Han sagde så: "Hvis det bliver en dreng, gifter vi os, og hvis det blir en pige må du tage hjem." Det blev en dreng og de giftede sig, men hun fik aldrig lov at spise med ved bordet. Han

havde mange prominente forbindelser og var med til at grundlægge Varde Bank. Peter Rostrup regnedes for Vardes udøvende magt. Edel Marie var fremragende til at lave mad.

De boede i Postgården. Laust Jessen og hustru Stine, som var søster til Karen Kock, boede på torvet i Varde.

 

More About Peter Rostrup:

Occupation: Postmester i Varde

More About Edel Marie Nielsdatter:

Occupation: Postmesterkone

 

Child of Peter Rostrup and Edel Nielsdatter is:

1 i. Hedvig Rostrup, born 27 april 1854 in Varde; died 13 februar 1922; married Böye Andreas Böyesen

 

Generation No. 3

 

4. F. S. Dines Hjersing Rostrup, born 1773 in Bjørnsholm (Strandby), Gislum Hrd; died 15 september 1834 in Ulsted, Kjær Hrd.. He was the son of 8. Niels Thygesen Rostrup Lund and 9. Magdalene Margrethe Hjersing. He married 5. Hedvig Margrethe Møller 25 november 1801 in Ulsted, Kjær Hrd.

5. Hedvig Margrethe Møller, born 1778; died 26 april 1867 in Frederiksberg, Copenhagen. She was the daughter of 10. Niels Møller.

Notes for F. S. Dines Hjersing Rostrup:

1793 Student i Ålborg

23/10 1797 cand. theol.

28 Feb 1800 Personlig kapellan hos faderen i Ulsted

27 Aug 1800 ordineret 13/2 1801 Sognepræst i Ulsted. "Vist den eneste af sognets præster, som var født her. Han havde i nogle aar været kapellan hos faderen og var som denne meget afholdt; og adskillige af ulstedboerne opkaldte deres børn efter ham. Efter udskiftningen deltog han ivrigt i de mange ejendomshandler; saaledes ejede han i nogle aar Krabbesbro og købte ogsaa Bilidtgaarden, som han udstykkede og solgte. I 1822 nedbrød han præstegaarden og opførte "Den gamle præstegaard", som vi

ældre husker. Et par sten ved gaardens indkørsel minder om dette. Han ægtede 25. november 1801 Hedevig Margrethe Møller, f. 1778, død 26. april 1867, datter af Niels Møller, Dalsgaard, senere Vevebrogaard."

Værnfeldt i "Fra Himmerland og Kjær" 1961 side 11.

5 sønner og 5 døtre

En af dem, Jens Hjersing Rostrup er præst i Næsbjergh - Hornested (Hjørring Amt, Horns Hrd) f. 19/12 1811, stud. Alborg 1831, cand. theol. 2/5 1837.

 

More About F. S. Dines Hjersing Rostrup:

Christening: 1773

Occupation: Præst i Ulsted

Record Change: 24 juni 1999

Notes for Hedvig Margrethe Møller:

Fra Vive

De har 5 sønner og 5 døtre

Ca. 1814 Dorthea Sophie gift Bøgved

 

More About Hedvig Margrethe Møller:

Occupation: Præstekone

Record Change: 24 juni 1999

 

Children of F. Rostrup and Hedvig Møller are:

2 i. Peter Rostrup, born 25 oktober 1802 in Ulsted præstegård; died 24 november 1880 in Varde; married Edel Marie Nielsdatter

ii. Ulrich Christian Rostrup, born 1810; died november 1883.

More About Ulrich Christian Rostrup:

Occupation: Apoteker i New Orleans.

6. Niels Sørensen He married 7. Sofie Amalie Hermansdatter.

7. Sofie Amalie Hermansdatter

Notes for Niels Sørensen:

Gårdmand af Nebel

 

More About Niels Sørensen:

Occupation: Gårdmand

More About Sofie Amalie Hermansdatter:

Occupation: Gårdsmandskone

 

Child of Niels Sørensen and Sofie Hermansdatter is:

3 i. Edel Marie Nielsdatter, born 22 januar 1820 in Nebel; died 26 maj 1898 in Tarm; married Peter Rostrup

 

Generation No. 4

 

8. Niels Thygesen Rostrup Lund, born 1724 in Lund i Ørslevkloster sogn, Fjends Hrd; died 1 marts 1801 in Ulsted, Kjær Hrd.. He was the son of 16. Thyge Nielsen Lund and 17. Bodil Nielsdatter. He married 9. Magdalene Margrethe Hjersing 4 december 1768 in Ørslevkloster.

9. Magdalene Margrethe Hjersing, born 1738 in Sunds, Hammerum Hrd; died 8 april 1818 in Tornby, Vennebjerg Hrd.. She was the daughter of 18. Dines Jensen Hjersing and 19. Cathrine Lauridsdatter Lassen.

Notes for Niels Thygesen Rostrup Lund:

17 Okt 1750 Kand.

25 Juni 1756 Res. kapellan i Strandby - Bjørnsholm - Malle syd for Løgstør (Ålborg amt, Viborg stift).

28 Juli 1756 Ordineret.

15 Okt 1772 Sognepræst i Ulsted.

30 Jan 1801 Afs. som præst i Ulsted.

1 måned senere døde han. 5 sønner, bl.a. eftermanden og Jens Hjersing Rostrup i Torsby - Vidstrup (Vennebjerg krd. Hjørring amt) (f. 26/9 78 og død 6/8 1857). Pastor Lund var meget beundret og afholdt; thi han var jævn og folkelig, en stor jæger og dristig rytter. Hans embedseksamen var meget lille (non); "men det var de dumme teologiske professorers skyld," sagde han; "det er min ulykke nogle dosmere. A kan hele bibelen udenad, men hvad kan de?" Han forberedte sig aldrig, men holdt desuagtet nogle lange, ofte ret mærkelige prædikener, hvor han belærte menigheden om staldfodring, dræning og andre praktiske ting; men Ulsted folk var svært godt tilfredse. Han var blind et par år, men fik synet tilbage, før han døde; da dette skete,

sagde han med Simeon: "Herre, nu lade du din tjener fare med fred!"

Citeret fra Himmerland og Kjær Hrd. 1961

 

More About Niels Thygesen Rostrup Lund:

Christening: 1725

Occupation: Præst i Ulsted

Record Change: 24 juni 1999

Notes for Magdalene Margrethe Hjersing:

Retskaffen, dannet og forstandig, står der om hende på en stamtavle fra Birthe Landsberg skænket til Peter Rostrup Bøyesen d. 16. Jan 1982 på hans 100 års fødselsdag.

 

More About Magdalene Margrethe Hjersing:

Occupation: Præstekone

Record Change: 24 juni 1999

 

Child of Niels Lund and Magdalene Hjersing is:

4 i. F. S. Dines Hjersing Rostrup, born 1773 in Bjørnsholm (Strandby), Gislum Hrd; died 15 september 1834 in Ulsted, Kjær Hrd; married Hedvig Margrethe Møller 25 november 1801 in Ulsted, Kjær Hrd.

10. Niels Møller, died 26 april 1780.

Notes for Niels Møller:

Han købte i 1759 godset Dalsgård (oprettet 1436) i Vive ved Hadsund. Han fik i 1768 bevilling på at frasælge godset og solgte ved auktion s.å. Dalsgård til forpagter D. Mads Thygesen.

I 1768 oprettede Niels Møller derpå godset Vivebrogård af parcellerne Vive Bro og Vive Vorde m.m. af Dalsgård, da han udstykkede denne. AFTer hans død 1780 solgtes den med tiender og gods på auktion for 7787 rdl. til Ole S. Rohde.

 

More About Niels Møller:

Occupation: Godsejer i Vive, Hadsund

 

Child of Niels Møller is:

5 i. Hedvig Margrethe Møller, born 1778; died 26 april 1867 in Frederiksberg, Copenhagen; married F. S. Dines Hjersing Rostrup 25 november 1801 in Ulsted, Kjær Hrd.

 

Generation No. 5

 

16. Thyge Nielsen Lund, born Abt. 1684; died 1756 in Lund, Ørslevkloster. He married 17. Bodil Nielsdatter 7 juli 1715 in Ørslevkloster.

17. Bodil Nielsdatter, born 1695 in Lund, Ørslevkloster; died 1778 in Lund i Ørslevkloster, Fjends Hrd., 82 1/2 år gammel. She was the daughter of Niels Ladefoged.

Notes for Thyge Nielsen Lund:

Fra Lund ved Ørslevkloster

 

More About Thyge Nielsen Lund:

Burial: 16 maj 1756, Dom cantate, 72 år, 4 uger

Occupation: Kromand

Record Change: 24 juni 1999

More About Bodil Nielsdatter:

Burial: 20 maj 1778, Lund

Record Change: 24 juni 1999

 

Child of Thyge Lund and Bodil Nielsdatter is:

8 i. Niels Thygesen Rostrup Lund, born 1724 in Lund i Ørslevkloster sogn, Fjends Hrd; died 1 marts 1801 in Ulsted, Kjær Hrd; married Magdalene Margrethe Hjersing 4 december 1768 in Ørslevkloster.

18. Dines Jensen Hjersing, born 1703; died 4 oktober 1775. He was the son of Jens Nielsen Hjersig and Anna Dinesdatter Wind. He married 19. Cathrine Lauridsdatter Lassen 27 september 1737.

19. Cathrine Lauridsdatter Lassen, born 1713; died 4 april 1782 in Ulsted. She was the daughter of Laurits Thøgersen Lassen and Malene Margrethe Krampe.

Notes for Dines Jensen Hjersing:

Fra Ortvig - Falling

1722 Student i Århus

7/12 1724 cand.

10/8 1736 tidl. i Lunds

19/10 1736 ordineret

31/7 1750 kapellan i Rinds

4/9 1756 sognepræst i Ørslevkloster

8 Mar 1769 Provst

 

More About Dines Jensen Hjersing:

Christening: 7 maj 1703

Occupation: Provst i Ørslev Kloster

Notes for Cathrine Lauridsdatter Lassen:

Af Karby - Hvidbjerg - Redsted

5 sønner og 5 døtre

En søn Jens var rektor i Viborg

 

More About Cathrine Lauridsdatter Lassen:

Occupation: Præstekone

 

Child of Dines Hjersing and Cathrine Lassen is:

9 i. Magdalene Margrethe Hjersing, born 1738 in Sunds, Hammerum Hrd; died 8 april 1818 in Tornby, Vennebjerg Hrd; married Niels Thygesen Rostrup Lund 4 december 1768 in Ørslevkloster.