Five generation ancestors report

Ancestor index   English genealogy page  Dansk slægtsside  Tree }

 

Ancestors of Jacob Laurids Paul Holdt

 

Generation No. 1

 

1. Jacob Laurids Paul Holdt, born 9 april 1844 in Flensborg; died 1 oktober 1917 in Kjøng. He was the son of 2. Jacob Hansen Holdt and 3. Anna Magdalene Møller. He married (1) Christiane Hedevig Hummel 15 august 1873 in Løgumkloster. She was born 8 februar 1851 in Frederiksværn, Norway, and died 9 juni 1921 in Dallerup. She was the daughter of Herman Frederik Peter Emil Hummel and Benedikte Andrea Tjomsås.

Notes for Jacob Laurids Paul Holdt:

17 jul 1870 cand. theol. i Copenhagen.

Huslærer bl.a. på Langeland.

12 apr 1873 udnævnt til person. kapellan Skallerup-Vennebjerg i Ålborg Stift.

30 apr 1873 ordineret af biskop P.C. Kirkegård i Budolfi, Ålborg stift.

1874-76 person. kapellan Grejs-Lindbjerg, Ribe stift.

1876-82 sognepræst Oddense-Otting, Viborg stift.

1882-93 sognepræst Nørholm, Ålborg stift.

1893-1917 sognepræst i Kjøng, Sjællands stift.

Begravet på Kjøng kirkegård.

Her samledes mange dele af Holdt-familien ca. 70 år efter til familiesammenkomst med gudstjeste af sønne-søn Jacob Holdt i Kjøng kirke og kaffebord hos pastor Mørk i præstegården.

 

More About Jacob Laurids Paul Holdt:

Burial: 8 oktober 1917, Kjøng kirkegård

Occupation: Præst i Kjøng

Notes for Christiane Hedevig Hummel: Far har et billed af en Hummel med tre koner.

 

More About Christiane Hedevig Hummel:

Burial: 13 juni 1921, Kjøng

Christening: 25 maj 1851, Frederiksværn kirke

Occupation: Lærerinde

 

Generation No. 2

 

2. Jacob Hansen Holdt, born 9 november 1801 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 24 november 1879 in Løgumkloster. He was the son of 4. Lars Hansen Holdt and 5. Anne Marie Jacobsdatter. He married 3. Anna Magdalene Møller 29 april 1841 in Flensborg.

3. Anna Magdalene Møller, born 4 april 1814; died 21 maj 1889 in Nørholm, Ålborg stift. She was the daughter of 7. Cathrine Margrethe Way.

Notes for Jacob Hansen Holdt:

1827 student i Kiel.

1831 lærer.

1840-50 præst ved den danske kirke i Flensburg.

1851-64 tysk kompastor i Åbenrå.

1864-65 dansk kompastor i Åbenrå.

1865-77 sognepræst i Løgumkloster.

I Addresseavisen meldes han død den 24 Nov 1879 i Løgumkloster, 78 år.

Hans fødsel står i kirkebogen 9 isted. for 10 Nov.:

Jacob Hansen Holt, Indsidder Lars Hansen Holts og Anne Marin, født Jacobs, ægte søn i Ulstrup. Fadere Jacob Korholm af Landeby, Villadsen af Holmgård, Hanna Niels Jørgens Enke af Koldkaad.

 

More About Jacob Hansen Holdt:

Burial: 1 december 1879, Løgumkloster kirkegård

Christening: 15 november 1801, Ulstrup, Nørre Løgum sogn

Occupation: Præst i Løgumkloster

More About Anna Magdalene Møller:

Burial: Løgumkloster

 

Child of Jacob Holdt and Anna Møller is:

1 i. Jacob Laurids Paul Holdt, born 9 april 1844 in Flensborg; died 1 oktober 1917 in Kjøng; married Christiane Hedevig Hummel 15 august 1873 in Løgumkloster.

 

Generation No. 3

 

4. Lars Hansen Holdt, born 20 september 1770 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 24 maj 1856 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn. He was the son of 8. Hans Iversen Bossen and 9. Bode Lasses. He married 5. Anne Marie Jacobsdatter.

5. Anne Marie Jacobsdatter, born Abt. 1761 in Bedsted vest for Løgumkloster ?. She was the daughter of 10. Jacob Pedersen and 11. Christen Ibsdatter.

Notes for Lars Hansen Holdt:

I folketællingslisten fra 13. feb 1803 er Lars Hansen 32 år og nævt som Mirtzmand (lejer). På det tidspunkt omfatter familien foruden konen 3 børn:

Broder 9 år

Kirsten Marie 5 år

Jacob Hansen 2 år

Kirkebog under fødsel: "Lars. Bolsmanden Hans Iwersen Bossen og Bode født Lasses, ægte Søn fra Ulstrup. Faddere: 1.) Lurv ? Livskrog Outzen fra Faargaard 2) Dorthea Sophia Kragin fra Løgumgaard, 3) Peter Lassen fra Ulstrup."

Den første fadder, Outzen fra Faaregaard siger måske lidt om deres anseelse, for Trap Denmark fortæller at birkefogedgården Fårgård på det tidspunkt ejedes af birkefoged og kancelliråd Detlef Outzen.

Nr. Løgum sogn - dødsreg. 1856:

"24 (30) 5: Aftægtsmand Lars Hansen (Holdt) i Kaalkaad, søn af Gaardm. Hans Iversen Bossen og Bodil, født Lasses, af Ulstrup. Var gift 1. g. m. Anne Marie Jakobs af Bedsted af hvilket Ægteskab foruden en afdød Søn 3 efterlevende Børn:

1) Gaardm. i Kaalkaad Broder Lassen Holdt, g. 1. G. m. Anne, født Ahnholm fra Rise-Hjarup m. hvem Børnene Lars og Hans Nissen, 2.G.m. Karen, født Koch fra Ellum, uden Børn.

2) Pastor Jakob Hansen Holdt i Aabenraa, g.m. Anne Magdalene, født Møller, m. en Søn Jakob.

3) Kirsten Marie Holdt, g.1.G.m. Niels Bundesen i Kaalkaad, m. Børnene Lars, Kirsten, Marie, Nicolai og Anne Marie.

2.G.m. Anne Marie, født Schmidt, fra Endrupskov, af hvilket Ægteskab 2 Sønner Niels Iversen Holdt og Jørgen Lassen Holdt.

85 1/2 Aar, 8 Lys, Ligprædiken (Job 5. 26). (Gravsten bevaret paa Kirkegården)."

 

More About Lars Hansen Holdt:

Burial: 30 maj 1856, Nørre Løgum kirke

Christening: 23 september 1770, Ulstrup, Nørre Løgum sogn

Occupation: Gårdmand i Koldkåd, Nørre Løgum

Notes for Anne Marie Jacobsdatter:

Hun er 42 år ved folketællingen 13. Feb 1803. Må altså være født Abtring 1761. Nåede ikke at finde hende slægt. Der er en Jacob Jacobsen i Ulstrup i FT år 1769 under 32 år med 2 børn.

 

More About Anne Marie Jacobsdatter:

Record Change: 18 oktober 1998

 

Children of Lars Holdt and Anne Jacobsdatter are:

i. Broder Hansen Holdt, born 18 december 1793 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; married Anne Ahnholm; born in Rise Hjarup.

Notes for Broder Hansen Holdt:

Havde børnene Lars og Hans Nissen

 

More About Broder Hansen Holdt:

Christening: 22 december 1793, Ulstrup, Nørre Løgum sogn

Occupation: Gaardmand i Koldkaad

ii. Kirsten Maria Holdt, born 5 juni 1798 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn.

Notes for Kirsten Maria Holdt:

Kirkebog: Indsidder Lars Hansen Holts og Anne Maria, født Jacobs, af Ulstrup ægte Datter.

Fra Lars Hansen Holdts dødsreg 1856:

Kirsten Marie Holdt, g. 1. G.m. Niels Bundesen i Koldkaad, m. Børnene, Lars, Kirsten, Marie, Nicolai og Anne Marie.

 

More About Kirsten Maria Holdt:

Christening: 10 juni 1798, Ulstrup, Nørre Løgum sogn

2 iii. Jacob Hansen Holdt, born 9 november 1801 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 24 november 1879 in Løgumkloster; married Anna Magdalene Møller 29 april 1841 in Flensborg.

iv. Jens Lassen Holdt, born 23 juli 1804 in Landeby.

More About Jens Lassen Holdt:

Record Change: 16 april 1999.

7. Cathrine Margrethe Way, born 29 november 1781; died november 1872.

 

Child of Cathrine Margrethe Way is:

3 i. Anna Magdalene Møller, born 4 april 1814; died 21 maj 1889 in Nørholm, Ålborg stift; married Jacob Hansen Holdt 29 april 1841 in Flensborg.

 

Generation No. 4

 

8. Hans Iversen Bossen, born november 1748 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn. He was the son of 16. Iwer Michelsen and 17. Ellen Hanses. He married 9. Bode Lasses.

9. Bode Lasses, born 1738 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 9 november 1782 in Landeby, Nørre Løgum sogn. She was the daughter of 18. Lass Pedersen and 19. Marine Hanses.

Notes for Hans Iversen Bossen:

I folketællingslisten fra 1769 er Hans Iwersen under 24 år og hans kone under 32 år.

Fra Kirkebogen:

Født: Dom Judica 1744 Iver Michelsens søn af Koldkaad Hans Bossen. Faddere: Michel Lausten af Visbjerg, Iver Hansen af Kandebjerg? og Maren Bossen af Koldkaad.

Død: Dom III Adv. 1746 (begraves) Hans Bossen Iversen fra Koldkaad. Pat: Iver Michelsen. Mat: Ellen Iversdatter.

Født: Dom: I Adv. 1748 Iver Michelsens søn fra Kolkaad Hans Bossen. Test: Anders Hansen fra Visbjerg, Jens Hansen fra Landeby, Maren Jensdatter fra Visbjerg.

En Maren Chrestens dør i 1748. Marit: Chresten Bossen, Pat: Peder Bossen.

Det må være den Maren Bossen, som er fadder ved den første Hans Bossens barnedåb og hvis familie begge har fået navnet Bossen fra. Senere i Hans Iversens liv nævnes han kun i kirkebøgerne uden dette Bossen.

 

More About Hans Iversen Bossen:

Christening: december 1748, Døbt Dom: 1. Adv.

Occupation: Bolsmand i Landeby, Nørre Løgum

Record Change: 18 oktober 1998

Notes for Bode Lasses:

Fra kirkebogens døde:

9. Nov (begr. 15 Nov) 1782 (dør) Bode Hanses fra Landeby, fordum Bolsmand Lars Petersen og hans endnu levende hustru Marine, født Hanses, ægte datter fra Ulstrup. Levede i Ægteskab med Bolsmand Hans Iversen i Landeby. Gammel 44 Aar mindre

nogle Uger. efterlod 3 børn. En søn Lars og 2 Døtre Ellen Holdtes og Marine Holdtes.

13. Nov (begr. 15 Nov) 1782 (dør) Marine Holdt, Bolsmand Hans Iversens og hustru Bode, født Lasses, ægte Datter i Landeby. 2 Aar gammel og 9 måneder og 2 Uger.

19. Nov (begr. 22 Nov) 1782 (dør) Ellen Holdt, Bolsmand Hans Iversen og fordum Bode, født Lasses, ægte Datter i Landeby. 10 år gammel og 10 måneder.

 

More About Bode Lasses:

Burial: 15 november 1782

 

Child of Hans Bossen and Bode Lasses is:

4 i. Lars Hansen Holdt, born 20 september 1770 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 24 maj 1856 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn; married (1) Anne Marie Schmidt; married (2) Anne Marie Jacobsdatter

10. Jacob Pedersen, born 1742. He married 11. Christen Ibsdatter.

11. Christen Ibsdatter

More About Jacob Pedersen:

Record Change: 18 oktober 1998

More About Christen Ibsdatter:

Record Change: 18 oktober 1998

 

Child of Jacob Pedersen and Christen Ibsdatter is:

5 i. Anne Marie Jacobsdatter, born Abt. 1761 in Bedsted vest for Løgumkloster ?; married Lars Hansen Holdt

 

Generation No. 5

 

16. Iwer Michelsen, born 1714 in Visbjerg, Nørre Løgum sogn; died 29 august 1776 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn. He was the son of Michel Lausten and Anna of Denmark. He married 17. Ellen Hanses.

17. Ellen Hanses, born 1721 in Landeby, Nørre Løgum sogn; died 31 maj 1772 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn. She was the daughter of Hans Jensen and Maren Ivers.

Notes for Iwer Michelsen:

Fra kirkebog:

"Død 29. Aug 1776: Iwer Michelsen, Boelsmanden Michel Laustens og Anna født N: 's ægte søn fra Visbjerg. Levede i ægteskab med Ellen født Hanses fra Landeby i Koldkaad. efterlod 2 sønner Hans og Niels. Gammel 62 (68?) Aar på sin Dødsdag."

 

More About Iwer Michelsen:

Burial: 4 september 1776

Occupation: Bolsmand i Koldkaad, Nørre Løgum

Notes for Ellen Hanses:

Fra kirkebog over døde:

"Ellen Ivers. Boelsmanden Hans Jensens og Maren f. Ivers ægte datter fra Landeby. Levede i ægteskab med Iver Michelsen i Koldkaad og efterlader 2 sønner Hans og Niels. Gammel 51 1/2."

 

More About Ellen Hanses:

Burial: 10 juni 1772

 

Children of Iwer Michelsen and Ellen Hanses are:

i. Niels Iversen

8 ii. Hans Iversen Bossen, born november 1748 in Koldkaad, Nørre Løgum sogn; married Bode Lasses

18. Lass Pedersen, born 1688 in Kirkeby sogn; died 16 september 1770 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn. He was the son of Peder Thomsen and Boede N.. He married 19. Marine Hanses.

19. Marine Hanses, born 1711 in Løjtved, Nørre Løgum sogn; died 26 oktober 1792 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn. She was the daughter of Hans Jensen and Maren Hanses.

Notes for Lass Pedersen:

Fra kirkebogens døde:

(Død) 16. Sep 1770 (Begr. 23. Sep)

"Lass Pedersen fra fra Ulstrup, Boelsmand Peder Thomsens og Boede, født N. fra Kierkebye Sogn, ægte søn. efterlader 6 børn:

Peder, Hans, Bode, Maren, Ann Cathrine og Mette.

Lass Pedersen blev 82 år mindre faa Uger."

 

More About Lass Pedersen:

Occupation: Bolsmand i Ulstrup

Notes for Marine Hanses:

Kirkebog: Enke Marine Lasses fordum Hans. Kirkebog under dødsfald: "Marina Lasses, fordum Hans Jensens og Maren, født Hanses, ægte Datter i Løjtved. Var gift med Bolsmand Lars Pedersen i Ulstrup og efterladedes af deres 2 Sønner Peder og Hans Lassen ugifte og 2 Døtre Maren Lass Datter ugift og Mette, som i Ægteskab med Anders Wollesen i Landeby har 2 Sønner, Lass og Wolle Wollesen, og 2 Døtre Karren og Marina Wollesen. Den fordum anførte Datter afdøde Bodild, som var gift med Hans Iwersen i Landeby, en søn Lars Iversen og Anna Cathrina i Ægteskab med Willads Vollesen på Holmgård. 2 sønner, Lars og Hans Wollesen og 4 døtre Mette, Christina, Marina, Else, Bodild, Lamaria Vollesen. Hun var gammel 81 Aar."

 

More About Marine Hanses:

Burial: 28 oktober 1792

 

Children of Lass Pedersen and Marine Hanses are:

i. Peder Lassen, born in Ulstrup, Nørre Løgum sogn.

ii. Hans Lassen, born in Ulstrup, Nørre Løgum sogn.

iii. Maren Lasses, born in Ulstrup, Nørre Løgum sogn.

iv. Ann Cathrine Lasses, born in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; married Willads Vollesen

v. Mette Lasses, born in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; married Anders Wollesen

9 vi. Bode Lasses, born 1738 in Ulstrup, Nørre Løgum sogn; died 9 november 1782 in Landeby, Nørre Løgum sogn; married Hans Iversen Bossen