Five generation ancestors report

Ancestor index   English genealogy page  Dansk slægtsside  Tree }

 

Ancestors of Isabella Lucie Rostrup Holdt

 

Generation No. 1

 

1. Isabella Lucie Rostrup Holdt, born 10 oktober 1987 in Copenhagen. She was the daughter of 2. Jacob Holdt and 3. Vibeke Rostrup Bøyesen.

 

Generation No. 2

 

2. Jacob Holdt, born 29 april 1947 in Copenhagen. He was the son of 4. Jacob Holdt and 5. Åse Grethe Rigmor Hansen. He married 3. Vibeke Rostrup Bøyesen.

3. Vibeke Rostrup Bøyesen, born 21 februar 1955 in Copenhagen. She was the daughter of 6. Niels Rostrup Bøyesen and 7. Sigrid Holst Andersen.

Notes for Jacob Holdt:

Født på Diakonissstiftelsen, boede først på Østersøgade 108 til jeg var 1 år.

Boede derpå i 2 år på Skoleholdervej 41 4.sal th, hvorefter vi flyttede til Fåborg i Jylland.

 

More About Jacob Holdt:

Christening: 8 juni 1947, Grundtvigskirken, Copenhagen

Occupation: Vagabond

More About Vibeke Rostrup Bøyesen:

Occupation: Third World festival organizer

 

Children of Jacob Holdt and Vibeke Bøyesen are:

i. Jacob Daniel Rostrup Holdt, born 28 februar 1980 in Copenhagen.

1 ii. Isabella Lucie Rostrup Holdt, born 10 oktober 1987 in Copenhagen.

 

Generation No. 3

 

4. Jacob Holdt, born 8 december 1920. He was the son of 8. Jacob Chr. Gotfred Holdt and 9. Ane Sofie Rasmussen. He married 5. Åse Grethe Rigmor Hansen 8 juni 1946.

5. Åse Grethe Rigmor Hansen, born 30 marts 1921 in Marbjerg, Hedehusene; died 25 oktober 1997 in Copenhagen. She was the daughter of 10. Niels Villads Hansen and 11. Oline Kristine Larsen.

Notes for Jacob Holdt:

Efter min fars død 21. juli 1921 flyttede mor siden til Silkeborg, købte hus i Fredensgade 19, blev igen lærerinde ved Th. Langs Seminarium, men havde samtidig pensionat for seminarieelever. Min moster, Marie Rasmussen, tog sig af

husførelsen og tillige meget af mig. Skolegang: 1 1/2 år i Th. Langs øvelsesskole, indtil mor 2. januar 1929 giftede sig med valgmenighedspræst Even Marstrand, Allerslev, pr. Lejre; der fik jeg så et nyt hjem, og en far og to "søskende",

Ida og Gerda. En tid blev jeg undervist

hjemme, derefter i Osted Friskole. Sommeren 1932 optaget på Roskilde Katedralskole, student, nysproglig, derfra juni 1939.

Okt-dec. 1939 højskoleophold, Sdr. Sunderby Folkhögskola, NordSweden.

Jan 1940 påbegyndt det teologiske studium ved Copenhagens Universitet. Under studiet 3-4 år C.B.-betjent (civile luftværn).

Teologisk kandidat jan. 1946. Foråret 1946 på Pastoralseminariet.

1. juni 1946 - 31. dec. 1947 hjælpepræst ved Grundtvigskirken, 8. marts 1950 udnævnt til sognepræst for Fåborg-Årre menigheder, Ribe Stift. Indsat 7. april 1950.

1. dec. 1971 tillige provst for Skads provsti.

8 jan. 1980 Ridder af Dannebrog.

Jacob Holdt

 

More About Jacob Holdt:

Occupation: Præst i Fåborg og Årre, Provst

Record Change: 8 juli 1998

More About Åse Grethe Rigmor Hansen:

Record Change: 8 juli 1998

 

Children of Jacob Holdt and Åse Hansen are:

2 i. Jacob Holdt, born 29 april 1947 in Copenhagen; married (1) Vibeke Rostrup Bøyesen; married (2) Annette Rush 13 september 1974 in i New York.

ii. Niels Jørgen Holdt, born 25 august 1948 in Copenhagen; married Lisbeth Mortensen

More About Niels Jørgen Holdt:

Occupation: Formand for Sparta

iii. Steen Even Holdt, born 3 marts 1960 in Fåborg pr. Varde; married (1) Susanne Cathrine Ricardy; born 12 juni 1961 in Århus.

More About Steen Even Holdt:

Occupation: Statsaut. revisor.

6. Niels Rostrup Bøyesen, born 30 oktober 1922 in København. He was the son of 12. Peter Rostrup Bøyesen and 13. Kitty Jensen. He married 7. Sigrid Holst Andersen.

7. Sigrid Holst Andersen, born 25 oktober 1930 in København. She was the daughter of 14. Rasmus Holst Andersen and 15. Vibeke Lucie Schøller.

About Niels Rostrup Bøyesen:

Occupation: Arkitekt

More About Sigrid Holst Andersen:

Occupation: Talepædagog

 

Children of Niels Bøyesen and Sigrid Holst Andersen are:

3 i. Vibeke Rostrup Bøyesen, born 21 februar 1955 in Copenhagen; married Jacob Holdt

ii. Eva Rostrup Bøyesen, born 16 september 1957.

iii. Karen Rostrup Bøyesen, born 17 april 1960; married Mikkel Holm; born 4 november 1950.

 

Generation No. 4

 

8. Jacob Chr. Gotfred Holdt, born 30 august 1874 in Grejs, Nørvang; died 21 juli 1921 in Silkeborg. He was the son of 16. Jacob Laurids Paul Holdt and 17. Christiane Hedevig Hummel. He married 9. Ane Sofie Rasmussen 26 oktober 1919 in Laasby church at Silkeborg1.

9. Ane Sofie Rasmussen, born 26 marts 1885 in Præstø; died 15 september 1979 in Vejen. She was the daughter of 18. Peder Rasmussen and 19. Bodil Christine Knudsen.

Notes for Jacob Chr. Gotfred Holdt:

Konfirmeret 30 Sep. 1888 i Nørholm kirke.

Student fra Ålborg Katedralskole 14 jul 1893.

Cand. theol. (landahibis) Kbh. 10 jun 1899.

Huslærer på større gårde, Vilstrupgård ved Børkop, Schelenborg ved Kerteminde.

Lærer ved Thisted Realskole 1903-13.

Adjunkt på Herlufsholm 1913-18.

Sognepræst Dallerup-Låsby, Århus Stift 2.10.1918.

Død kun 2 år senere.

 

More About Jacob Chr. Gotfred Holdt:

Burial: 26 juli 1921, Dallerup kirkegård

Christening: 13 september 1877, Grejs kirke

Occupation: Adjunkt, præst i Dallerup

Notes for Ane Sofie Rasmussen:

Skolegang i Skibbinge.

Konfirmeret i Præstø kirke.

Som 15 årig pige på Hesselballe Højskole ved Århus, med lov til at høre det daglige foredrag. Forstanderen og hans kone, der tog sig meget af hende, tilskyndede hende til at læse til lærerinde. En mindre arv muliggjorde det.

1910 optaget på Th. Langs forskoleseminarium i Silkeborg.

1912 eksamen med udmærkelse.

Lærerinde på privat realskole i Vejle.

1913-15 lærerinde på Th. Langs Seminarium.

1915-16 orlov til videreuddannelse på Statens kursus for skolekøkkenlærerinder i Copenhagen.

1916-19 igen på Th. Langs seminarium.

1919 viet til pastor Jacob Chr. G. Holdt. Derefter præstefolk i Dallerup-Låsby indtil hans død i 1921.

Påny lærerinde på Th. Langs Seminarium, havde samtidig pensionat for kvindelige seminarieelever.

2. Jan 1929 viet i Vartov kirke, Kbh, til valgmenighedspræst Even Nikolaj Marstrand, Osted. Boede i Allerslev pr. Lejre til hans død i 1949.

Marts 1950 Flyttede med sønnen, Jacob, til Fåborg præstegård i Vestjylland.

Købte i 1951 hus i Askov, hvor hun boede til sin død 1979. De sidste 3 år opholdt hun sig dog på plejehjemmet Egely i Vejen.

(Dette livsforløb er nedskrevet af sønnen Jacob)

 

More About Ane Sofie Rasmussen:

Burial: 21 september 1979, Askov kirke - Dallerup kirkegård

Christening: 24 maj 1885, Præstø kirke

Occupation: Lærerinde

 

Child of Jacob Holdt and Ane Rasmussen is:

4 i. Jacob Holdt, born 8 december 1920; married Åse Grethe Rigmor Hansen 8 juni 1946.

10. Niels Villads Hansen, born 16 september 1881 in Jyllinge; died 29 december 1960 in Marbjerg, Hedehusene. He was the son of 20. Ebbe Hansen and 21. Ane Pedersdatter. He married 11. Oline Kristine Larsen 25 april 1906 in Ågerup church.

11. Oline Kristine Larsen, born 5 januar 1885 in St. Valby; died 23 februar 1965 in Marbjerg. She was the daughter of 22. Kristian Larsen and 23. Kirsten Andersdatter.

Notes for Niels Villads Hansen:

Gårdejer i Marbjerg

Viet af pastor Thygesen

Formand for Mejeriet

Ridder af Dannebrog (ikke i kraft af stilling, men i kraft af indsats).

 

More About Niels Villads Hansen:

Burial: 4 januar 1991, Fløng kirkegård

Occupation: Gårdejer

Notes for Oline Kristine Larsen:

Gårdkone i Marbjerg

 

More About Oline Kristine Larsen:

Burial: 1965, Fløng kirkegård

 

Children of Niels Hansen and Oline Larsen are:

i. Asger Kristian Ebbe Hansen, born 20 januar 1907 in Marbjerg, Hedehusene; died 22 september 1990 in Sengeløse.

Notes for Asger Kristian Ebbe Hansen:

Persnr. 200107-0817

 

More About Asger Kristian Ebbe Hansen:

Burial: De ukendtes grav

Christening: 24 marts 1907, Fløng kirke

Occupation: Landbrugsmedhjælper

ii. Ebbe Villads Hansen, born 19 november 1908; died 9 juli 1983.

More About Ebbe Villads Hansen:

Burial: 13 juli 1983

iii. Evald Jens Andreas Hansen, born 10 december 1912 in Marbjerg, Hedehusene; died 28 marts 1987 in Esbjerg; married Lis Hansen; born 8 november 1916.

More About Evald Jens Andreas Hansen:

Burial: 4 april 1987, Esbjerg

Occupation: Kontorchef i Esbjerg

Record Change: 29 maj 1999

More About Lis Hansen:

Record Change: 1 juni 1999

5 iv. Åse Grethe Rigmor Hansen, born 30 marts 1921 in Marbjerg, Hedehusene; died 25 oktober 1997 in Copenhagen; married Jacob Holdt 8 juni 1946.

12. Peter Rostrup Bøyesen, born 16 januar 1882 in Varde; died 23 november 1952 in Copenhagen. He was the son of 24. Böye Andreas Böyesen and 25. Hedvig Rostrup. He married 13. Kitty Jensen.

13. Kitty Jensen, born 27 april 1889 in Frederiksberg; died 20 december 1977. She was the daughter of 26. Carl Frederik Vilhelm Jensen and 27. Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER.

Notes for Peter Rostrup Bøyesen:

Boede i Gothersgade 143 4.sal

 

More About Peter Rostrup Bøyesen:

Burial: 26 november 1952, Holmens kirkegård

Christening: 9 april 1882, Sct. Jacobi Kirke

Occupation: Artist

Notes for Kitty Jensen:

Konfirmeret 2. Apr. 1905 i Holmens Kirke af Pastor Fenger

 

Children of Peter Bøyesen and Kitty Jensen are:

i. Lars Rostrup Bøyesen, born 13 marts 1915 in Copenhagen; died 6 april 1996 in Rigshospitalet, Copenhagen; married (1) Anne Riemke; born 1916; died 1983.

Notes for Lars Rostrup Bøyesen:

I modsætning til de fleste af sine kolleger begyndte han som maler, nemlig som elev på faderens malerskole, samtidig med, at han læste kunsthistorie på universitetet og foldede sig ud som kunstanmelder ved bl.a. Nationaltidende. I 1940 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om 1600-tals maleren Abraham Wuchters, men efter sin magisterkonferens i 1943 beskæftigede han sig først og fremmest med nutidens kunst. Fra 1940 til 1967 var han ansat ved Statens Museum for

Kunst, men brød sig ikke om udviklingen af forholdene i malerisamlingen. I stedet flyttede han til Ålborg og blev chef for byens kunstmuseum, som han i løbet af få år udviklede til Nordjyllands Kunstmuseum, provinsens flotteste, tegnet af den finske arkitekt Aalvar Alto. Bygningen var ikke ene om at skabe respekt om Rostrup Bøyesen som museumsmand. Med erhvervelsen af Anna og Kresten Krestensens enestående samling af nyere dansk kunst formåede han også at give museet et

solidt fundament for dets permanente samlinger. efter 12 år i det nordjyske vendte Lars Rostrup Bøyesen tilbage til Copenhagen i 1979 som direktør for Statens Museum for Kunst efter Jørn

Rubow. Fem år senere nåede han pensionsalderen, men havde inden da fået sat sit præg på museet og

skabt adskillige store udstillinger i udlandet.

Lars Rostrup Bøyesens initiativrigdom og energi betød, at han gennem hele sin karriere var medlem af næsten alle de bestyrelser, den danske kunst- og museumsverden kan byde på.

Politiken

efter sin afgang i Sølvgade brugte han tiden på at skrive flere katalogtekster. Han var en venlig og hyggelig mand, som altid havde tid til at snakke og var glad for at følge med i alt, hvad der skete i kunstens verden, ikke mindst på hans gamle museer, hvor man ofte stødte på ham.

Alex Steen

(Dette bør senere skiftes ud med en mere personlig beretning af Niels).

 

More About Lars Rostrup Bøyesen:

Burial: 2 maj 1996, Garnisonskirkegården i Copenhagen

Occupation: Museumsdirektør

6 ii. Niels Rostrup Bøyesen, born 30 oktober 1922 in København; married Sigrid Holst Andersen

14. Rasmus Holst Andersen, born 13 marts 1886 in Lynge; died 20 december 1951. He was the son of 28. Lars Andersen and 29. Hedvig Algrenia Holst Petersen. He married 15. Vibeke Lucie Schøller.

15. Vibeke Lucie Schøller, born 12 september 1900 in Frederiksberg; died 20 december 1951. She was the daughter of 30. Knud Schøller and 31. Sigrid Wolf.

More About Rasmus Holst Andersen:

Occupation: Direktør i Dansk Sojakagefabrik

 

Children of Rasmus Holst Andersen and Vibeke Schøller are:

7 i. Sigrid Holst Andersen, born 25 oktober 1930 in København; married Niels Rostrup Bøyesen

ii. Knud Holst Andersen, born 30 maj 1935 in Copenhagen; married Kazue Ogata; born 15 marts 1938 in Manchuria.

More About Knud Holst Andersen:

Occupation: Billedhugger, forfatter, sølvsmed.

 

Generation No. 5

 

16. Jacob Laurids Paul Holdt, born 9 april 1844 in Flensborg; died 1 oktober 1917 in Kjøng. He was the son of Jacob Hansen Holdt and Anna Magdalene Møller. He married 17. Christiane Hedevig Hummel 15 august 1873 in Løgumkloster.

17. Christiane Hedevig Hummel, born 8 februar 1851 in Frederiksværn, Norway; died 9 juni 1921 in Dallerup. She was the daughter of Herman Frederik Peter Emil Hummel and Benedikte Andrea Tjomsås.

Notes for Jacob Laurids Paul Holdt:

17 jul 1870 cand. theol. i Copenhagen.

Huslærer bl.a. på Langeland.

12 apr 1873 udnævnt til person. kapellan Skallerup-Vennebjerg i Ålborg Stift.

30 apr 1873 ordineret af biskop P.C. Kirkegård i Budolfi, Ålborg stift.

1874-76 person. kapellan Grejs-Lindbjerg, Ribe stift.

1876-82 sognepræst Oddense-Otting, Viborg stift.

1882-93 sognepræst Nørholm, Ålborg stift.

1893-1917 sognepræst i Kjøng, Sjællands stift.

Begravet på Kjøng kirkegård.

Her samledes mange dele af Holdt-familien ca. 70 år efter til familiesammenkomst med gudstjeste af sønne-søn Jacob Holdt i Kjøng kirke og kaffebord hos pastor Mørk i præstegården.

 

More About Jacob Laurids Paul Holdt:

Burial: 8 oktober 1917, Kjøng kirkegård

Occupation: Præst i Kjøng

Notes for Christiane Hedevig Hummel:

Far har et billed af en Hummel med tre koner.

 

More About Christiane Hedevig Hummel:

Burial: 13 juni 1921, Kjøng

Christening: 25 maj 1851, Frederiksværn kirke

Occupation: Lærerinde

 

Children of Jacob Holdt and Christiane Hummel are:

8 i. Jacob Chr. Gotfred Holdt, born 30 august 1874 in Grejs, Nørvang; died 21 juli 1921 in Silkeborg; married Ane Sofie Rasmussen 26 oktober 1919 in Laasby church at Silkeborg.

ii. Benedikte Andrea Holdt, born 22 august 1876 in Grejs kirke; died 2 april 1905 in Herlufsholm; married Aage Mørch 15 juli 1899 in Kjøng Kirke; born 13 august 1863; died 12 april 1945.

More About Benedikte Andrea Holdt:

Burial: 7 april 1905

Christening: 17 september 1876

Record Change: 2 december 1998

Notes for Aage Mørch:

Senere gift med Nelly

 

More About Aage Mørch:

Occupation: Adjunkt på Herlufsholm

iii. Olaf Holdt, born 6 juli 1878 in Oddense, Hindborg sogn; died 26 oktober 1918 in Gentofte; married Ellen Basse-Møller 24 oktober 1909 in Kjøng kirke; born 24 december 1880 in Odense; died 19 december 1937 in Gentofte.

Notes for Olaf Holdt:

Konfirmeret af faderen i Nørholm kirke 2. okt 1892 Olaf var som ung leder af den Holdt'ske Studenterkvartet. Selv var han tenorist. Fr. Rung skriver om ham: "Herr cand. theol. Olaf Holdt er en meget begavet Tenorsanger, den bedste herhjemme efter det Kgl. Theaters første Sangere, og det vilde have megen betydning for ham, om han fik Understøttelse for derved at opnaa mere Otium til Selvstudium på Sangens Omraade. Hans Stemme er meget smuk, hans Øre for Musik sjældent godt.

 

More About Olaf Holdt:

Burial: 2 november 1918, Gentofte kirkegård

Christening: 21 juli 1878, Oddense kirke

Occupation: Cand. theol., Prokurist

Notes for Ellen Basse-Møller:

Cand. 1902

Konfirmeret d. 21/4 1895 i Vor Frue Sogns Kirke, Odense.

Ansat d. 1. juli 1923 som lærerinde og tilsynsførende ved Det Kgl. Teaters balletskole til et årligt honorar på 2000 kr.

 

More About Ellen Basse-Møller:

Burial: 22 december 1937, Gentofte kirkegård

Christening: 18 april 1881, Vor Frue, Odense

iv. Herman F. Holdt, born 29 oktober 1880; died 25 december 1880.

v. Anna Magdalene Holdt, born 14 juni 1882 in Nørholm, Ålborg stift; died 3 juli 1941 in Copenhagen; married Christian Mortensen 23 juni 1915; born 13 december 1879 in ell. 1880; died 7 december 1918 in Belgisk Congo.

Notes for Anna Magdalene Holdt:

Konf. April 1898

 

Notes for Christian Mortensen:

Premiereløjtnant da de blev gift

Den dag han skulle komme hjem fra Congo, kom der telegram om at han var død.

 

More About Christian Mortensen:

Occupation: Kaptajn i Belgisk Congo

vi. Johannes Holdt, born 9 maj 1884 in Nørholm, Ålborg stift; died 3 marts 1962; married Kirstine Jensen 27 oktober 1910; born 14 marts 1884; died 13 marts 1967.

Notes for Johannes Holdt:

Johannes, havde været forvalter, havde husmandssted i Fløng, boede til sidst i Tåstrup

 

More About Johannes Holdt:

Christening: Nørholm kirke

Occupation: Forvalter, bestyrer, parcellist

vii. Valdemar Holdt, born 29 august 1886; died 18 september 1886.

viii. Axel Holdt, born 29 august 1886; died 29 september 1886.

ix. Hedvig Marianne Sophie Holdt, born 8 juni 1888 in Nørholm, Ålborg stift; died 11 januar 1952 in Herstedvester sogn.

Notes for Hedvig Marianne Sophie Holdt:

"Faster Hedvig"

Konf. 4 okt 1903

Flyttede med farfar til Dallerup

Holdt jul hos os i Fåborg, tog hjem og blev dræbt ved bilulykke i Herstedvester.

Boede i Baggesensgade

 

More About Hedvig Marianne Sophie Holdt:

Burial: 17 januar 1952, Frederiksberg kirke

Christening: 29 juli 1888, Nørholm, Ålborg stift

Occupation: Musiklærinde, husbest. for Kbhs politidir..

18. Peder Rasmussen, born 17 oktober 1839 in Øster Egesborg, Vordingborg; died 24 januar 1890 in Skibbinge. He was the son of Rasmus Jensen and Anne Olsdatter. He married 19. Bodil Christine Knudsen 14 maj 1884 in Skibbinge kirke.

19. Bodil Christine Knudsen, born 4 december 1863 in Skibbinge; died 18 marts 1896 in Skibbinge. She was the daughter of Knud Larsen and Maren Jensdatter.

Notes for Peder Rasmussen:

Boede i Skovstræde

Fra Kirkebog Ø. Egesborg 1833-51. Daab. K. 1839.:

"Nr. 15. den 17. Oktober Peder Rasmussen, døbt i Kirken den 24 Nov 1839.

Forældre: Husmand Rasmus Jensen og Hustru Anne Olsdatter. Ø. Egesborg, Skovstræde.

Baaret af Pigen Anna Jørgensd., Overbjerg, Pigen Maren Olsdt. Rødstofte.

Faddere: Christen Jens Endegaard, Gmd. Hans Hermansen fra Ugledie, og

Gmd. Jørgen Pedersen, Overbjerg."

Kbg. Vordingborg 1852-59. Konfirmation.

"Søndag efter Michaelis 1853. Nr. 12 Peder Rasmussen af Nyraad Kjøbst. Nr. 152.

Forældre: Husmand Rasmus Jensen og Hustru Anne Hansdatter af Ø. Egesbjerg Skovstræde.

f.17 X 1839 Ø. Egesborg. Kundskab: g? vacc.4 VII 1840 af Frost. 263 - 20. "

 

More About Peder Rasmussen:

Christening: 24 november 1839, Øster Egesborg sogn

Occupation: Husmand i Skibbinge, Detailhandler

 

Child of Peder Rasmussen and Bodil Knudsen is:

9 i. Ane Sofie Rasmussen, born 26 marts 1885 in Præstø; died 15 september 1979 in Vejen; married (1) Jacob Chr. Gotfred Holdt 26 oktober 1919 in Laasby church at Silkeborg; married (2) Even Nikolaj Marstrand 3 januar 1929 in Vartov, Copenhagen; Quality: 0.

20. Ebbe Hansen, died 20 november 1905. He was the son of Hans Nielsen and Margrethe Willadsdatter. He married 21. Ane Pedersdatter.

21. Ane Pedersdatter, born 2 maj 1854 in Gundsømagle sogn2; died 8 januar 1932 in Jyllinge. She was the daughter of Peder Henrik Hendriksen and Ane Jensdatter.

Notes for Ebbe Hansen:

Ebbe Hansen var 14 år ældre end konen Ane Peders.

De har 3 drenge, Hans Peter, død af kræft i 1942.

Niels, som er vores bedstefar.

Og Jens, som først har fødegården i Jyllinge indtil han dør i 1910 af blindtarmsbetændelse. Jens var gift med "heksen" og kusinen Kristina, og de har sønnen Jens.

efter Jens arver Hans Peter fødegården..

 

More About Ebbe Hansen:

Occupation: Gårdejer

 

Children of Ebbe Hansen and Ane Pedersdatter are:

i. Hans Peter Hansen, married Marie Larsen

Notes for Hans Peter Hansen:

Gift anden gang med Anna fra Søgård, ikke mor til børnene

 

More About Hans Peter Hansen:

Occupation: Gdr. af Søgård i Kirkerup

Notes for Marie Larsen:

Fra Herningløse, død 49 år gl

 

10 ii. Niels Villads Hansen, born 16 september 1881 in Jyllinge; died 29 december 1960 in Marbjerg, Hedehusene; married Oline Kristine Larsen 25 april 1906 in Ågerup church.

22. Kristian Larsen, born 14 januar 1853 in Kirkerup, Gundsølille; died 25 november 1933 in Roskilde hospital3. He was the son of Lars Hansen and Christiane Madsdatter. He married 23. Kirsten Andersdatter.

23. Kirsten Andersdatter, born 22 maj 1861 in Slæggerup, Ågerup parrish; died 25 juli 1934 in Roskilde hospital. She was the daughter of Anders Larsen and Karen Pedersdatter.

Notes for Kristian Larsen:

Murermester i St. Valby.

Har fire brødre. Christians mor alene med 5 drenge, der alle fik en håndværkeruddannelse.

Moderen ernærede sig ved at brodere.

Kristian boede ved sin død på Københavnsvej, 19 i Roskilde.

 

More About Kristian Larsen:

Burial: 30 november 1933, Ågerup kirkegård

Occupation: Murermester

Notes for Kirsten Andersdatter:

Har to søskende, som begge døde unge af TB.

Velhavende familie.

Kom fra gård i Slæggerup.

 

More About Kirsten Andersdatter:

Burial: 31 juli 1934, Ågerup kirkegård

 

Children of Kristian Larsen and Kirsten Andersdatter are:

i. Karen Larsen

ii. Dothea Larsen

iii. Anders Peder Larsen, married Petrine of Denmark

11 iv. Oline Kristine Larsen, born 5 januar 1885 in St. Valby; died 23 februar 1965 in Marbjerg; married Niels Villads Hansen 25 april 1906 in Ågerup church.

24. Böye Andreas Böyesen, born 5 december 1852 in Varde; died 17 januar 1936. He was the son of Morten Gadegård Böyesen and Karen Kock. He married 25. Hedvig Rostrup.

25. Hedvig Rostrup, born 27 april 1854 in Varde; died 13 februar 1922. She was the daughter of Peter Rostrup and Edel Marie Nielsdatter.

Notes for Böye Andreas Böyesen:

Direktør i Hellebæk Klædefabrik.

 

More About Böye Andreas Böyesen:

Occupation: Direktør i Hellebæk Klædefabrik

 

Child of Böye Böyesen and Hedvig Rostrup is:

12 i. Peter Rostrup Bøyesen, born 16 januar 1882 in Varde; died 23 november 1952 in Copenhagen; married Kitty Jensen

26. Carl Frederik Vilhelm Jensen, born 3 februar 1862 in Copenhagen; died 31 december 1928. He was the son of Carl Lauritz Jensen and Henriette Suzanne Petrine Würtz. He married 27. Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER 15 juni 1888 in St. Matthæus church, Copenhagen.

27. Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER, born 21 april 1860 in Varde; died 20 marts 1939. She was the daughter of Daniel Storm von CASTONIER and Henriette Laurine Fridericke Hollensted.

Notes for Carl Frederik Vilhelm Jensen:

Konfirmeret i Holmens kirke 23. Apr. 1876

Gift med Dagmar i Sct. Matthæus Kirke 15. Juni 1888.

Dagmar og Carl Vilhelm boede i Willemoesgade 82 i 1927.

 

More About Carl Frederik Vilhelm Jensen:

Christening: 4 maj 1862, Johannes Kirke

Occupation: Grosserer i Kbh.

Notes for Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER:

Fulde navn: Dagmar Alexandra Constance Eleonora Angelica Danielline Castonier

Gift 15 Juni 1888 i Copenhagen med Carl Frederik Vilhelm Jensen

 

More About Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER:

Record Change: 26 juli 1998

 

Children of Carl Jensen and Dagmar CASTONIER are:

i. Inger Jensen, died 1908.

13 ii. Kitty Jensen, born 27 april 1889 in Frederiksberg; died 20 december 1977; married Peter Rostrup Bøyesen

28. Lars Andersen, born 17 august 1846; died 17 juli 1893. He was the son of Anders Olsen. He married 29. Hedvig Algrenia Holst Petersen.

29. Hedvig Algrenia Holst Petersen, born 19 oktober 1853; died 12 juni 1933.

More About Lars Andersen:

Occupation: Handelsgartner

Notes for Hedvig Algrenia Holst Petersen:

Gravstenen i muren på kirkegården siger "Et liv i glæde, tro og kærlighed"

 

More About Hedvig Algrenia Holst Petersen:

Burial: Lynge Kirkegård, Sorø

 

Children of Lars Andersen and Hedvig Holst Petersen are:

i. Johanne Holst Andersen, married Mahler of Denmark

ii. Christian Holst Andersen, born 30 marts 1881; died 12 september 1945; married Ebba Phillippa Albrechtsen; born 2 november 1881.

More About Christian Holst Andersen:

Occupation: Smed og fabrikant

14 iii. Rasmus Holst Andersen, born 13 marts 1886 in Lynge; died 20 december 1951; married Vibeke Lucie Schøller

30. Knud Schøller, born 28 november 1860 in Copenhagen; died 8 september 1933 in Frederiksberg. He was the son of Christian Schøller III and Mette Margrethe Poulsen. He married 31. Sigrid Wolf.

31. Sigrid Wolf, born 23 juni 1863 in Kristiania, Norway; died 23 juli 1927 in Copenhagen. She was the daughter of Jacob Vilhelm Nikolaj Wolf and Karen Lucie (Wolf) Johansen.

Notes for Knud Schøller:

Er han født 8 Nov 1860 ifølge familiebogen om Schøller?

 

More About Knud Schøller:

Burial: Vestre kirkegård, Kbh

Christening: Garnisons

Occupation: cand. polyt., Ingeniør

More About Sigrid Wolf:

Occupation: Operasangerinde

 

Children of Knud Schøller and Sigrid Wolf are:

i. Henrik Schøller, born 11 juli 1896 in København; died 29 oktober 1973 in København.

More About Henrik Schøller:

Christening: St. Johannes

Occupation: Ingeniør

ii. Karen Margrethe Schøller, born 12 oktober 1897 in København; married Erik Bentzen Friis 17 februar 1934 in Frederiksberg; born 31 juli 1892 in København; died 1 januar 1957 in København.

Notes for Karen Margrethe Schøller:

Sang med Edward Grieg

 

More About Karen Margrethe Schøller:

Christening: St. Johannes

More About Erik Bentzen Friis:

Burial: Garnisons

Christening: Helligkors

15 iii. Vibeke Lucie Schøller, born 12 september 1900 in Frederiksberg; died 20 december 1951; married Rasmus Holst Andersen

 

Endnotes

 

1. Vielsesattest

2. Pastor Erik Nielsen, Bygaden 23, 4040 Jyllinge. Tlf 03-388160 den 7 feb 83

3. Pastor Preben Hansen, Hvestrup 4000 Roskilde Tlf. 02-169212