Five generation ancestors report

Ancestor index   English genealogy page  Dansk slægtsside  Tree }

 

Ancestors of Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER

 

 

Generation No. 1

 

1. Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER, born 21 april 1860 in Varde; died 20 marts 1939. She was the daughter of 2. Daniel Storm von CASTONIER and 3. Henriette Laurine Fridericke Hollensted. She married (1) Carl Frederik Vilhelm Jensen 15 juni 1888 in St. Matthæus church, Copenhagen. He was born 3 februar 1862 in Copenhagen, and died 31 december 1928. He was the son of Carl Lauritz Jensen and Henriette Suzanne Petrine Würtz.

Notes for Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER:

Fulde navn: Dagmar Alexandra Constance Eleonora Angelica Danielline Castonier

Gift 15 Juni 1888 i Copenhagen med Carl Frederik Vilhelm Jensen

 

More About Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER:

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Carl Frederik Vilhelm Jensen:

Konfirmeret i Holmens kirke 23. Apr. 1876

Gift med Dagmar i Sct. Matthæus Kirke 15. Juni 1888.

Dagmar og Carl Vilhelm boede i Willemoesgade 82 i 1927.

 

More About Carl Frederik Vilhelm Jensen:

Christening: 4 maj 1862, Johannes Kirke

Occupation: Grosserer i Kbh.

 

Generation No. 2

 

2. Daniel Storm von CASTONIER, born 8 oktober 1806 in St. Thomas; died 22 april 1872 in Varde. He was the son of 4. Falk Daniel Chr. von CASTONIER and 5. Maren Fibiger. He married 3. Henriette Laurine Fridericke Hollensted 21 februar 1851 in St. Petersdorf kirke, Femern.

3. Henriette Laurine Fridericke Hollensted, born 9 april 1827; died 5 november 1912 in Copenhagen. She was the daughter of 6. Lars Jensen Hollensted and 7. Laurine Fridericha Tengelina Dreyer.

Notes for Daniel Storm von CASTONIER:

Major, Toldinspektør, Kammerjunker, Ridder af første grad af Dannebrogsordenen

1809 Døbt, 2 1/2 år

1820 Kadet, 14 år

1824 Officer, 18 år

1826 Sekunt i Fynske Inf.reg., 20 år

1829 Kammerjunker, 23 år

1833 Prem.løjtnant, 27 år

1834 Afsk af krigstjeneste som Kaptajn, Overtoldbetjent i Hjerting, 28 år

1834 Gift 1. gang 20 Nov i Fredericia med Gustava Charlotte Christiane Michelsen født 2 Juni 1830, død 6 Jan 1887

1843 Overtoldbetjent i Roskilde, 37 år

1846 Havnekontrollør i Copenhagen, 40 år

1848 Kontrollør ved Told- og Konsumtionen i Copenhagen, 42 år

1849 Komp.komd, 3. Reservebat., 43 år

1850 Major, 44 år

1851 Gift 2. gang med Henriette Laurine Frederikke Hollensted

1852 Toldinspektør i Varde, 46 år

1870 afg. Dek. med Medaljen for ædel Dåd, 64 år

1872 Død i Varde 65 år Fra Ribe Amtstidende, 22. April 1872: I morges kl. 8 afgik her ibyen ved døden i en alder af henved 66 Aar og efter et langt og sørgeligt sygeleje, den tidligere Toldinspektør for Varde, Hjerting og Fanø, Major Daniel Storm C. Den Afdøde,

der var født i Kjøbenhavn i 1806, og var en søn af afgangne Oberst C. i sin Tid Fortchef ved hærstyrken i Vestindien, havde været knyttet til denne egn i en lang række Aar, idet han som ung løjtnant allerede i slutningen af trediverne blev

udnævnt til Overtoldbetjent i

Hjerting. Osv..."

 

More About Daniel Storm von CASTONIER:

Christening: 1 maj 1809, Copenhagens Garnisonskirke

Occupation: Major, Toldinspektør i Varde

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Henriette Laurine Fridericke Hollensted:

10 børn

Henriette skriver om sin far:

"Den 2den November 1869 Kl 11.30 Formiddag indgik min brave, retskafne Fader til den evige Hvile, som han saa inderlig længtes efter og efter 13 ugers haardt sygeleje, næsten 77 Aar gammel.

- Det er efter ham, at jeg, hans ældste Datter har taget denne Bog i Arv, den var hans tause Ven i Livet, til den betroede han sine mest fremragende Glæder og Sorger.

Ved hans Dødsseng var Søster Emma og jeg samt hans fortræffelige Hustru, som med den høieste Grad af Kjærlighed og Omhu pleiede ham til hans sidste Timer.

- Han blev begraven fra St. Hans Kirke, hvor Pastor Frimodt holdt Talen, han førtes til St. Hans Kirkegaard.

Fred med hans Støv!"

 

More About Henriette Laurine Fridericke Hollensted:

Occupation: Majorinde

 

Children of Daniel CASTONIER and Henriette Hollensted are:

i. Danietta CASTONIER, born 10 januar 1852 in Copenhagen; died 12 juni 1905 in Copenhagen.

Notes for Danietta CASTONIER:

Gift med varemægler Olaf Valdemar Jensen, f. 19 Dec 1849 i Kbh

 

More About Danietta CASTONIER:

Occupation: Varemæglerinde

Record Change: 26 juli 1998

ii. Henry "Daniello" CASTONIER, born 4 september 1853 in Varde; died 7 september 1904 in Rønne; married Henriette Suzanne Petrine Würtz 29 august 1879 in Copenhagen; born 2 april 1835; died 17 maj 1920 in i Gentofte.

Notes for Henry "Daniello" CASTONIER:

1893 Toldkontrollør

Gift 29. aug 1879 i Kbh m Henriette Susanne Petrine Würtz, som også var gift med Carl Lauritz Jensen

 

More About Henry "Daniello" CASTONIER:

Occupation: Toldkontrollør

Record Change: 26 juli 1998

More About Henriette Suzanne Petrine Würtz:

Occupation: Mæglerfrue

iii. Axel Daniel Storm CASTONIER, born 15 december 1854 in Hjerting; died 20 juli 1881 in Vordingborg Sygehus.

More About Axel Daniel Storm CASTONIER:

Occupation: Jernbaneelev

Record Change: 26 juli 1998

iv. "Alma" Daniella F. E. CASTONIER, born 16 marts 1857 in Hjerting.

More About "Alma" Daniella F. E. CASTONIER:

Record Change: 26 juli 1998

v. Hugo C. V. A. A. CASTONIER, born 10 maj 1858 in Varde; married Caroline Amalie Ruffert; born 17 juli 1869 in Varde.

Notes for Hugo C. V. A. A. CASTONIER:

1879 Ass. i Finansministeriet

1894 Toldoppebørselakontrollør i Struer

1906 Toldforvalter i Nykøbing Mors,

1915 Toldoppebørselskontrollør i Rønne

g. 1.gang 4 Sep. 1883 i Varde m. Maria Christine Frederikke Ruffert, f. 23 apr 1856 i Varde, død 8 dec 1891 i Kbh (forældre bundtmager Carl Ruffert og Andrea Petersen), mor til Helga Castonier, gift Strausgård.

g. 2. gang i Varde med Marias søster Caroline Amalie, mor til Carl og Otto Storm

Han var kærlig og godmodig og havde en digterisk åre, står på et foto af ham.

 

More About Hugo C. V. A. A. CASTONIER:

Occupation: Toldforvalter

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Caroline Amalie Ruffert:

Hendes forældre er Bundtmager Carl Ruffert og Andrea Petersen

Hendes søster Maria var først gift med Hugo

 

1 vi. Dagmar A. C. E. Danielline CASTONIER, born 21 april 1860 in Varde; died 20 marts 1939; married Carl Frederik Vilhelm Jensen 15 juni 1888 in St. Matthæus church, Copenhagen.

vii. Skuldfried "Alexandra" Septima CASTONIER, born 4 oktober 1861 in Varde.

More About Skuldfried "Alexandra" Septima CASTONIER:

Record Change: 26 juli 1998

viii. Edouard "Oscar" Octavus CASTONIER, born 4 april 1863 in Varde; died 31 december 1866 in Varde.

More About Edouard "Oscar" Octavus CASTONIER:

Record Change: 26 juli 1998

ix. "Edgar" Oscar Nonus CASTONIER, born 11 november 1866 in Varde.

Notes for "Edgar" Oscar Nonus CASTONIER:

1886 Sekltnt. i Hæren og s.A. Premltnt.

1893 Ø.F.J. 3

1894 Kmjkr

1897 S.Kr. 4

1898 S.Sv.O. 3, Bulg. A.3.

1901 Kapt.

1904-6 Adj. hos Kronprins Frederik

1906-9 hos Kong Frederik VIII

1911 Oberstltnt

1913 Oberst

1916-18 Militærattache ved det danske Gesandtskab i Berlin

1918 Generalmajor og chef for Generalstaben

gift 6 Nov 1893 i Kbh. med Adelaide (Ida) Wildenradt, f. 5 sep 1868 i Kbh (Forældre: Kaptajn, Kammerjunker Carl Marius Wildenradt og Hedevig Jensigne Constance Rodenburg).

Edgar blev i familien kaldt for "Pysse"

 

More About "Edgar" Oscar Nonus CASTONIER:

Occupation: Generalmajor

Record Change: 26 juli 1998

x. "Hakon" H. A. Decimus CASTONIER, born 9 februar 1868 in Varde; married Ellen Ørum-Jensen; born 3 juni 1877 in Copenhagen.

Notes for "Hakon" H. A. Decimus CASTONIER:

1888 Sekltnt, s.A. Premltnt

1897 Kammerjkr

1905 Kaptajn

1910-12 Adj. hos Kong Frederik VIII og derefter et år hos Kong Kristian X

1913 Oberstløjtnant

Hakon blev kaldt for "Musse". Han blev gift med en pige fra et velhavdende hjem, en rigtig "udbytterfamilie".

På en jordomrejse med konen i 1928 købte de de to japanske billeder Jacob og Vibeke har hængende.

 

More About "Hakon" H. A. Decimus CASTONIER:

Occupation: Oberstløjtnant

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Ellen Ørum-Jensen:

Forældre Fabrikant Jens Jacob Jensen og Thora, født Ørum

 

More About Ellen Ørum-Jensen:

Occupation: Oberstløjtnantinde.

 

Generation No. 3

 

4. Falk Daniel Chr. von CASTONIER, born 17 januar 1765 in Copenhagen; died 20 maj 1823 in Roskilde. He was the son of 8. Carl Frederick von CASTONIER and 9. Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow. He married 5. Maren Fibiger 26 december 1793 in Christianssted kirke.

5. Maren Fibiger, born 1773 in St. Croix; died 5 april 1842 in Copenhagen. She was the daughter of 10. Hendrik Jacob Fibiger and 11. Anna Martha"Vaage" Marthesdatter.

Notes for Falk Daniel Chr. von CASTONIER:

Oberst, kammerherre

1772 Landkadet, Underofficer Vestindiske tropper, 7 år

1786 Sekunt ref. 21 år

1792 Sekunt, 27 år

1793 gift med Maren (Maria) Fibiger

1796 Premiereløjtnant, 31 år

1800 Kapt, Kom.chef i Frederikssted i Vestindien, 35 år

1806 kas. Major, 41 år

1808 Hjem - Komp.chef i Inf.reg., 43 år

1812 off. i Felthospital i Nyborg, 47 år

1814 Oberstløjtnant, 49 år

1815 Batalionskom. 50 år

1817 Oberst Vestindiske tropper, 52 år

1819 Oberst - Kammerherre, 54 år

1823 Død, 58 år

Kirkebog på St. Croix: 26. dec 1793 efter celladagen (?kirkeligt) fra Gran Gran. Leutenant Falck Daniel Christian Castonier og Jomfru Maren Fibiger. Forlover for Brudgom: Ramløse. For Bruden: Dr. Storm. Copulerede i Frederikssted.

 

More About Falk Daniel Chr. von CASTONIER:

Christening: 23 januar 1775, Copenhagen, Jyske Garnison

Occupation: Oberst i Vestindien under slaveoprøret

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Maren Fibiger:

Dåbsattesten, som blev anskaffet det år, da hun blev gift, lyder således: "Udi Den Herre Zebaoths Kirkes Minesterialbog findes antegnet, at Faderen, Hr. Toldforvalter Fibiger, og Moderen Anna Marthæ Dotter, have Aar 1773 den 6. Juni, havt en Datter til Daaben, som blef kaldet Maren. Christianssted på Sct. Croix den 18. Dec. 1793." 4 sønner, 4 døtre 1. Marie Frederikke Cornelia Castonier, f. 1796 St Croix, død 8. aug 1832 i Copenhagen. Gift 1. g. 18. mar 1815 i Frederikssted

m løjtnant Chr. Olsen Lien. 2.g. 6. apr 1816 i Frederikssted med Joseph Kett, toldkontrollør

og vejermester på

St. Croix

2. Petrine Vilhelmine Charl. Castonier, f. 5 aug 1797 St. Croix, død 5. jan 1838. Gift 13. sep 1817 i Christianssted med overlærer Chriestlieb Georg Brückner.

3. Louise August Castonier, f. 28. apr 1801 i Frederikssted, død 10. aug 1880 i Kbh.

4. Juliane Marie Castonier, f. 10 nov 1802 i Frederikssted, død 1877 på Frederiksberg.

5. Frederik Julius Chr. Castonier, f. 10. nov 1804, St. Croix, død 20. jan 1867, St. Croix. Oberstløjtnant og kammerherre. G. 30. nov 1842 m. Anne Catharine O'Ferrall.

6. Daniel Storm, se efterkommer.

7. Carl Adolph Castonier, f. 3 apr 1809 i Kbh, død 16. mar 1831.

8. Frantz Christopher Aquarius Castonier, f. 15 feb 1815 på St. Croix, døbt 19. mar i Frederikssted, død 4. Nov. 1860 på St. Thomas. Premiereløjtnant og kammerjunker. Gift 3. apr. 1851 med Hedevig Kirstine Rye.

 

More About Maren Fibiger:

Christening: 6 juni 1773, Zebaoths kirke, Christianssted

Occupation: Oberstinde

 

Child of Falk CASTONIER and Maren Fibiger is:

2 i. Daniel Storm von CASTONIER, born 8 oktober 1806 in St. Thomas; died 22 april 1872 in Varde; married Henriette Laurine Fridericke Hollensted 21 februar 1851 in St. Petersdorf kirke, Femern.

6. Lars Jensen Hollensted, born 18 december 1793 in Århus; died 2 november 1869 in Copenhagen. He was the son of 12. Jens Laursen and 13. Anne Laursdatter. He married 7. Laurine Fridericha Tengelina Dreyer 1823.

7. Laurine Fridericha Tengelina Dreyer, born 16 november 1800 in Helsingør; 01; died 4 oktober 1850 in Copenhagen (Holmens). She was the daughter of 14. Hans Langsted Dreyer and 15. Anna Cathrine Werlin.

Notes for Lars Jensen Hollensted:

1850 Kgl. toldassistent. Lille Kongensgade 91

1857 Springgaden (Pilestræde) 35

1862 Fhv. toldassistent. St. Hansgade 22

De får 9 børn:

1. Ane Jensine Wilhelmine f. 16/33 1824, døbt i Helliggeist 16/4 1824, død 22/8 1884.

Konfirmeret 13/10 1839 i Holmens Kirke.

Rejser til Grønland 6/5 1840, hjem 6/10 1842.

Gift 24/12 1851 i Slotskirken med E. Strambo (20/12 1825-27/10 1895).

2. Henrik Carl Frederik f. 15/12 1825, døbt 17/2 1826, død Store Bededag 1826. Begr. 25/4 paa Helliggeist Kirkegaard.

3. Henriette Laurine Frederikke, se side 86.

4. Gustav Emanuel, f. 4/6 1829 i Roskilde, døbt 26/7 i Roskilde DAbtirke. Død i Kbh. 3/5 1838. Begr. i Assisstens Kirkegaard. 7/5 1838.

5. Catenka Petea Emilia, f. 29/12 1830 i Roskilde, døbt 29/5 1831 i Roskilde DAbtirke. Konfirmeret i Holmens Kirke 11/10 1846. Død 16/5 1850. Begr. paa Assistens Kirkegard 22/5 1850.

6. Emma Charlotte Amalia, f. 15/1 1832 i Roskilde. Døbt 3(6 1832 i Roskilde DAbtirke. Konfirmeret i Holmens Kirke 11/10 1846. første Condition 2/5 1850.

Lever ved faderens død i 1869.

7. Leila Arnoldine Fengeline f. 27/12 1834 i Roskilde. Døbt 8/6 1835 i Roskilde DAbtirke. Konfirmeret 30/10 1849 i Holmens Kirke.. Gift før 1871 med Johan Wilhelm Scheer (1818-83), død 1915.

8. Waldemar Ortvold f. 13. Jan i Kbh. 1837. Døbt 4/6 1837 i Holmens Kirke. Død 19/1, begr. 24/1 i Assistens 1840.

9. Guastav Waldemar, f. i Kbh 16/1 1860, hjemmedøbt 24/1 af pastor Hald. Konfirmeret 8/10 1854. 17/10 54 i Urtekræmmerlære.

 

More About Lars Jensen Hollensted:

Occupation: Toldassistent i Kbh

More About Laurine Fridericha Tengelina Dreyer:

Burial: 10 oktober 1850, Ass. kirkegård

Christening: Mariekirken

Occupation: Toldassistentfrue

 

Child of Lars Hollensted and Laurine Dreyer is:

3 i. Henriette Laurine Fridericke Hollensted, born 9 april 1827; died 5 november 1912 in Copenhagen; married Daniel Storm von CASTONIER 21 februar 1851 in St. Petersdorf kirke, Femern.

 

Generation No. 4

 

8. Carl Frederick von CASTONIER, born 12 april 1731 in Copenhagen; died 23 november 1787 in Copenhagen. He was the son of 16. Falck Daniel de CACHEDENIER and 17. Eva Maria von Lüttichau. He married 9. Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow 2 februar 1761 in Mariager.

9. Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow, born 23 juli 1735 in Copenhagen; died 7 november 1809. She was the daughter of 18. Christian von Suckow and 19. Anna Margrethe Dickhoff.

Notes for Carl Frederick von CASTONIER:

1743 Kadet, 12 år

1750 Fændrik, 19 år

1752 Sekundant i Livgarden L.F., 21 år

1758 Kaptajn Nørrejyske net fod ? Reg, 27 år

Gift 1. gang i Vinge Kirke 8 Sep 1758 med Ingeborg Christiane von Lüttichau født 1737, død 29 Maj 1759

Gift 2. gang i Visborg 20 Feb 1760 med Anna Marie Susanna Blambois fra Visborggård (død 8 Nov 1760 i Mariager) Datter af H.H. Blambois (Blanchebois)

Gift 3. gang i Mariager 2 Feb 1761 med Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow

1763 Til Kronprinsens Reg, 31 år

1765 Sekmajor, 34 år

1772 Premmajor, Danske Liv Reg., 41 år

1779 Oberstløjtnant af Liv., 48 år

1787 Oberstløjtnant og død 56 år

 

More About Carl Frederick von CASTONIER:

Christening: 19 april 1731, Citadellet

Occupation: Oberstløjtnant

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow:

8 børn

 

More About Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow:

Occupation: Officersfrue

 

Child of Carl CASTONIER and Charlotte Suckow is:

4 i. Falk Daniel Chr. von CASTONIER, born 17 januar 1765 in Copenhagen; died 20 maj 1823 in Roskilde; married Maren Fibiger 26 december 1793 in Christianssted kirke.

10. Hendrik Jacob Fibiger, born 15 marts 1726 in Nyborg; died 27 august 1777 in Frederikssted, Sct. Croix. He was the son of 20. Matthias Georg Jørgensen Fibiger and 21. Anna Cathrine Morville. He married 11. Anna Martha"Vaage" Marthesdatter 20 marts 1755 in Sct. Croix.

11. Anna Martha"Vaage" Marthesdatter, born 1744; died 17 november 1782 in Frederikssted, St. Croix.

Notes for Hendrik Jacob Fibiger:

Fra Fibiger slægtsbog: Kom til Vestindien 1749. Abtring 1750 var han Assistent på Sct. Croix samt Pakhusskriver med 12 Rdl. maanedlig. Kom 1753, ved Øernes kgl. overtagelse, i kgl. tjeneste. Der foreligger regnskaber fra ham som

vejermester

 

More About Hendrik Jacob Fibiger:

Occupation: Plantageejer og slaveholder

Notes for Anna Martha"Vaage" Marthesdatter:

Hun omtales som Vestinderinde og må ha været sort.

Kirkebog St. Croixs Engelske Sogn:

17. Nov. Døde Madam. Anna Martha Fibiger, afd. Toldformand Fibigers Enke, af mæslinger. gl. 38 Aar.

 

More About Anna Martha"Vaage" Marthesdatter:

Occupation: Sort Vestinderinde

 

Child of Hendrik Fibiger and Anna Marthesdatter is:

5 i. Maren Fibiger, born 1773 in St. Croix; died 5 april 1842 in Copenhagen; married Falk Daniel Chr. von CASTONIER 26 december 1793 in Christianssted kirke.

12. Jens Laursen He married 13. Anne Laursdatter.

13. Anne Laursdatter, born 1765.

Notes for Jens Laursen:

Podemester Jens og konen Anne får 3 sønner og 3 døtre.

Bl.a. Jens Jensen, født 30 Nov 1794 i Hollensted, død 9 Jan 1863 i Vennebjerg Sogn.

Han får dyrlægeeksamen 1817.

Gift 30 Apr 1830 i V. Brønderslev m. Maren Jensdatter, f. 10 Nov 1798 og død 26 Dec 1881. Datter af Jens Andersen og Maren Olesdatter, Enggaarden V. Brønderslev Sogn.

Vansted i Sct. Hans Sogn købte ca. 1830 gården Sortheden, Vennebjerg Sogn ved Hjørring.

Sønnen Lars Jensen Hollenstad bliver omtalt side 87.

Kilde: Philip Hansen og C. Grove Vejlskup: Den Danske Dyrlægeforening 1849-1949. Danske Dyrlæger 1779-1947. Kbh. 1949.

Jens Laursen må være død mellem 1819 og 1842. Lars Hollenstad siger, at det i 1842 er 23 år siden han var hjemme, og i mellemtiden er faderen død. Hans 2 brødre og 3 søstre er alle gift og har store børn.

 

More About Jens Laursen:

Occupation: Podemester i Hollensted

Notes for Anne Laursdatter:

I 1842 var Anne Laursdatter 77 år. Hun var altså født ca. 1765.

 

More About Anne Laursdatter:

Occupation: Podemesterfrue

 

Child of Jens Laursen and Anne Laursdatter is:

6 i. Lars Jensen Hollensted, born 18 december 1793 in Århus; died 2 november 1869 in Copenhagen; married Laurine Fridericha Tengelina Dreyer 1823.

14. Hans Langsted Dreyer, born 5 juni 1764 in Odense; died 24 maj 1817 in Helsingør. He was the son of 28. Christian Haman Dreyer and 29. Frederikke Sophie Langsted. He married 15. Anna Cathrine Werlin 8 oktober 1800 in Helsingør.

15. Anna Cathrine Werlin, born 1777 in Aastrup, Falsters Sdr. Herred; died 15 maj 1854 in Frederiksberg Hospital. She was the daughter of 30. Thomas Thengelsen Werlin and 31. Anna Christina Andersdatter.

Notes for Hans Langsted Dreyer:

1791 Kopist i 3. Departementskontor under Admiralitets- og Kommissariatskollegiet

1799 Afsked m. Pension, s. A. Klubvært i Helgsingør,

1804 Kommandersergent i Helsingørs borgerlige Artileri.

Gift 1.gang 3. sep. 1784 i Hjemmet i Kbh. (Vor Frue) m. Cathrine Rostoft, g. 2.gang i Hjemmet i Helsingør m. Anna Cathrine Werlin.

Sammen fik de 8 børn: 1. Friderica Kirstine Dreyer, dbt. 10. Nov 1784 i Kbh. (Holmen), begr. 15. jan 1785 i Holmens 2. Friderica Kirstine Dreyer, dbt. 3. Mai 1786 i Kbh. (Holmens), død 14. Jul. 1827 i St. Olai i Helsingør, g. 1.g. 28. juni 1813 i St. Olai m. Færgemand i Helsingør Andreas Carsten Meinertzen, f. 13. okt. 1776 i Helsingør (St. Olai) m. Anne Marie Fersløw, f. ca 1770, død 27. Okt 1812 i Helsingør (St. Olai), 42 år gammel), død 11. Dec 1824 i St. Marie, Helsingør,

g. 2. gang 29 Juni

1825 i St. Olai m. Fisker Mads Jacob Hammer, f. 1. Jan. 1789 i St. Olai, død 2. Okt. 1829 i St.

Marie.

3. Christiane Hamaine Dreyer, dbt. 26. Nov. 1788 i Kbh (Holmens), g. 2. marts 1814 i Helgsingør m. Færgekarl, senere fisker i Helsingør Poul Andersen, f. ca. 1785, død Sept. 1823 i St. Olai, 38 år gammel.

4. Edel Sophia Dreyer, dbt. 4. Okt. 1793 i Copenhagen (Holmens), død 5. juni 1793 i Holmens. 5. Edel Sophia Dreyer, dbt. 4. okt. 1793 i Holmens, død 13. Marts 1838 i Helsingør, g. 1. Nov. 1833 i St. Marie m. murersvend i Helsingør Christian Rudolph Beyer 6. Fredericha Tengelina Dreyer se side 88. 7 Andreas Christian Dreyer, f. 9

Sept. 1802 i St. Olai, 1817 Assisstent hos Regimentskirurg R. P. Worm paa St. Croix, 1827 kirurgisk Eksamen, derefter læge paa St. Thomas, død 10. Mai paa St.

Thomas, g. 21. Nov 1827 i Kbh (Trinitatis) m.

Johanne Justine Schiønning, dbt. 10. Sept. 1783 i Hundborg, død 20. Apr 1850 i Kbh (Helligaands), Datter af Vinhandler Lorentz Christian S. og Mille Mentzonia Rønning

8. Friderich Wilhelm Dreyer, f. 23. Sept 1804 i St. Olai.

 

More About Hans Langsted Dreyer:

Occupation: Klubvært i Helsingør

Notes for Anna Cathrine Werlin:

Efter Hans Langsteds død blev hun gift 2. gang 29. Dec. 1824 m. StabstRomepeter ved Livgarden til Hest Hans Birnbaum, død 16. Juli 1833.

 

More About Anna Cathrine Werlin:

Christening: 24 august 1777, Måske Anna Cath. Werlund

 

Child of Hans Dreyer and Anna Werlin is:

7 i. Laurine Fridericha Tengelina Dreyer, born 16 november 1800 in Helsingør; 0; died 4 oktober 1850 in Copenhagen (Holmens); married Lars Jensen Hollensted 1823.

 

Generation No. 5

 

16. Falck Daniel de CACHEDENIER, born 1689; died september 1732 in Copenhagen. He was the son of Daniel Heinrich CACHEDENIER and Sophie Gertrüde von Uslar. He married 17. Eva Maria von Lüttichau 23 november 1720 in Horsens.

17. Eva Maria von Lüttichau, born marts 1699; died 8 februar 1750 in Fredericia. She was the daughter of Hans Helmuth von Lüttichau and Cathrine Agnes de Lezenner de Pigel.

Notes for Falck Daniel de CACHEDENIER:

Indtræder sammen med broderen Heinrich Sigismund i den danske hær og antager navnet Castonier.

1707 Kornet 2 jy.nat. Ry Reg i Holland, 18 år

1710 Sekundant, 21 år

1712 kac. Kaptajn, 23 år

1719 Major i Livgarden, 30 år

1728 Ritmester i Livgarden L.F. til 1732, 39 år

1731 Oberstløjtnant, 43 år

 

More About Falck Daniel de CACHEDENIER:

Burial: Garnisonskirkegården

Occupation: Oberstløjtnant af Kavaleriet

Record Change: 26 juli 1998

Notes for Eva Maria von Lüttichau:

9 børn

 

More About Eva Maria von Lüttichau:

Occupation: Officersfrue

 

Child of Falck CACHEDENIER and Eva von Lüttichau is:

8 i. Carl Frederick von CASTONIER, born 12 april 1731 in Copenhagen; died 23 november 1787 in Copenhagen; married Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow 2 februar 1761 in Mariager.

18. Christian von Suckow He married 19. Anna Margrethe Dickhoff.

19. Anna Margrethe Dickhoff

More About Christian von Suckow:

Occupation: Oberstløjtnant

 

Child of Christian Suckow and Anna Dickhoff is:

9 i. Charlotte Cornelia Eleonora von Suckow, born 23 juli 1735 in Copenhagen; died 7 november 1809; married Carl Frederick von CASTONIER 2 februar 1761 in Mariager.

20. Matthias Georg Jørgensen Fibiger, born 1675 in Nyborg; died 14 marts 1741. He was the son of Jørgen (Georg) Fibiger and Abel Jørgensdatter Sibbern. He married 21. Anna Cathrine Morville 3 december 1724 in Nyborg.

21. Anna Cathrine Morville, born 1683; died 3 november 1728 in Nyborg. She was the daughter of Henrich Johansen Morville and Kirsten Gregersdatter Krag.

More About Matthias Georg Jørgensen Fibiger:

Christening: 21 november 1675, Nyborg

Occupation: Raadmand, Havnefoged i Nyborg

More About Anna Cathrine Morville:

Burial: 8 november 1728, Vor Frue kirke, Nyborg

 

Child of Matthias Fibiger and Anna Morville is:

10 i. Hendrik Jacob Fibiger, born 15 marts 1726 in Nyborg; died 27 august 1777 in Frederikssted, Sct. Croix; married Anna Martha"Vaage" Marthesdatter 20 marts 1755 in Sct. Croix.

28. Christian Haman Dreyer, born 25 august 1727 in Odense; died 8 januar 1787 in Odense. He was the son of Jens Hansen Dreyer and Anna Elisabeth Haman. He married 29. Frederikke Sophie Langsted.

29. Frederikke Sophie Langsted, born 1731; died 26 juni 1798 in Vor Frue, Odense. She was the daughter of Hans Nielsen Langsted and Johanne Hieronimussen Berndtz.

Notes for Christian Haman Dreyer:

Købmand i Odense

1770 virk. Justitsraad

Ejer af Grøftebjerggaard

Gift med Frederikke i Hjemmet i Odense

Deres børn var:

1. Jens Dreyer, dbt. 12. okt 1753 i Skt. Knuds, beg. 24. juli 1770 i St. Knuds

2. Anna Elisabeth Dreyer, dbt. 7. Juli 1758 i St. Knuds, begr. 31. Juli s.A. i St. Knuds Kirke

3. Johanne Dreyer, dbt. 1. Aug. 1760 i St. Knuds, beg. 5. Aug s.A. i Gråbrødre Kirke, Odense 4. Et barn, f. Febr 1762 i Odense, begr. 26. Mai s.A. i Graabrødre Kirke 5. Hans Langsted Dreyer, se side 221. 6. Anna Elisabeth Dreyer, f. 28. Marts 1765 i Odense, død 15 juni 1811 i Kbh (Vor Frelsers), g. 5 Okt. 1798 i Hjemmet i Kbh. m.

Chef for Frederiksværk Hovedkontor i Kbh, Justitsraad Laurithz Berth, f.

27. Mai 1765 i Kbh, (g. 2.g 24. Dec.

1812 m. Cathrine Frederikke Lilliendahl født Vogelsang, f. 25. Aug 1785, død 11. Apr 1843 i Svendborg), død 1. juli 1848 i Svendborg.

7. Johannes Dreyer, dbt. 18. Apr. 1767 i St. Knuds, begr. 15 Apr. 1768 i St. Knuds

8. Johanne Jensine Dreyer, dbt. 14. Sept 1770 i St. Knuds, begr. 10. Apr. 1772 i St. Knuds

 

More About Christian Haman Dreyer:

Occupation: Justitsråd i Odense

More About Frederikke Sophie Langsted:

Occupation: Justitsrådsfrue

 

Child of Christian Dreyer and Frederikke Langsted is:

14 i. Hans Langsted Dreyer, born 5 juni 1764 in Odense; died 24 maj 1817 in Helsingør; married Anna Cathrine Werlin 8 oktober 1800 in Helsingør.

30. Thomas Thengelsen Werlin, born in Vejringe. He married 31. Anna Christina Andersdatter.

31. Anna Christina Andersdatter

Notes for Thomas Thengelsen Werlin:

Møller i Vejringe

 

More About Thomas Thengelsen Werlin:

Occupation: Møller i Vejringe

More About Anna Christina Andersdatter:

Occupation: Møllerkone

 

Child of Thomas Werlin and Anna Andersdatter is:

15 i. Anna Cathrine Werlin, born 1777 in Aastrup, Falsters Sdr. Herred; died 15 maj 1854 in Frederiksberg Hospital; married Hans Langsted Dreyer 8 oktober 1800 in Helsingør.

 

Endnotes

 

1. Antonie Witz