Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Politiken mandag 9. januar 2006

 

Må vi så få kammertonen i stedet for Camretonen


af Jacob Holdt 

 

Politikens debatsider har på det seneste bragt flere utilslørede angreb på islam uden at disse forholdt sig til islam som tro.
Vi kan diskutere hvor vidt det er rimeligt i et multireligiøst samfunds medier at kritisere andres tro – den tilstand et flertal af jordens beboere ufrivilligt er havnet i ved som forvirrede, snottede børn i mors skørter at blive slæbt hen i synagoger, kirker, moskeer, templer osv. og som altid vil opleves som tåbelig, ligegyldig eller undertrykkende for den udenforstående. Netop derfor oplever jeg sjældent medierne gøre det i mit andet hjemland, det multireligiøse USA.

I al fald burde redaktionen skarpt adskille skidt fra kanel. Thi alt for mange af de kritiske indlæg I har bragt har forsøgt at stemple muslimer generelt ved at fremdrage visse lokalt betingede medbragte kulturmønstre hos indvandrere såsom tvangsægteskaber, tørklæder, omskæring, æresdrab, kønsdiskrimination osv. skønt disse hyppigt er ligeså udbredte i andre religioner fra samme landområder eller er under hastig afvikling i samme landes byer. Er det ikke nok at vi bruger ytringsfriheden til at placere den form for generaliserende had eller uvidenhed – selv fra højt uddannede folk som Flemming Bengtsson (Pol. 3.1) - der hvor de rettelig hører hjemme i Jyllands Postens og BT’s smertesspalter?


”Jeg tror ikke at muslimer generelt er terrorister, men…..” skriver Bengtsson og bruger så alligevel Politikens spalteplads til at gøre en hel religion synonym med terror og vold ved - modsat ovennævnte tilfælde - at fokusere på en døgnfluekort nutidig epokes modstandskamp hos enkelte muslimer inspireret af hinduernes brug af selvmordsbomber i Sri Lanka. Bengtsson må være ung, for det meste af mit liv har terrorisme været associeret med kristne – ikke blot i Nordirland og Sydafrika, men først og fremmest hos dem vi ”normalt sammenligner os med” – Frankrigs og USA's massedrab på 1 million algeriere og 3 millioner vietnamesere – de fleste gennem tæppebombninger af uskyldige. Skønt billederne af biskopper som velsignede Vestens masseødelæggelsesvåben inden de blev smidt over fattige landsbyer formede hele min generations psyke, mindes jeg aldrig at vore muslimske og buddhistiske ofre udviklede et had som Bengtssons og mange andre nutidsdanskeres ved at de sidestillede kristendom med terrorisme. Men glem ikke hvor mange islamister, der blev inspireret af for 10 år siden at se højtudviklede europæere – serbere og kroater – metodisk og planmæssigt i Jesu navn myrde langt flere end samtlige islamiske terrorister siden har myrdet og at kristne stadig dækker over massemorderne – uden anger. Til det ”voldelige” historiske perspektiv bør også nævnes at både Carsten Niebuhr og min egen blaffende søn efter lange rejser i muslimske lande først blev voldeligt overfaldet EFTER at de var vendt tilbage til Vestens ”civilization.”


Faren ved ustandseligt at bringe sådanne hadske indlæg om islam er at vi langsomt lulles ind i en tro på deres rigtighed som jeg hørte det i et radioprogram, hvor en tyrkisk kvinde meget bevægende fortalte om de voldelige overgreb hun havde været udsat for i et tvangsægteskab. Næsten samtlige danske lyttere, der ringede ind, forklarede det derpå som et eller andet aspekt i islam ”som vi nok skal støtte dig imod” - skønt kvinden på intet tidspunkt havde sat sin smerte i forbindelse med islam.  Intet forekommer mig mere kvalmende end at se sådanne undertrykte kvinder blive omklamret af danskernes blinde had forklædt som omsorg. For disse havde uden tvivl ghettoiseret hende i alle de år hvor hun råbte på vores omsorg og venskab og hvor hendes prygl steg proportionalt med hendes mands egen følelse af ghettoisering (ligesom jeg kender det fra USA’s sorte ghettoer).


Så kunne Politiken ikke inden I bringer sådanne urimelige generaliseringer om islam afprøve dem ikke blot med jøde-testen, men også med kristen-testen (om kopterne f.eks. også bruger omskæring i de områder visse muslimer stammer fra), hindu-testen (om disse også bruger tvangsægteskaber og æresdrab i det subkontinent, de deler med muslimerne), buddhist-testen (om disse også brugte selvmord(sbombninger) i deres modstandskampe) osv. Men vigtigst af alt er ghetto-testen – dvs. at afprøve hvor meget af al denne undertrykkelse, som vore muslimer oprindelig flygtede fra, der er blevet fastholdt og forstærket af mødet med danskernes afvisning og had - f.eks. i form af ovennævnte generaliseringer - og som bevirker at mange danske muslimer søger tilbage til den smerte de trods alt kendte bedre.

Overdriver jeg når jeg påstår at vi med sådanne generaliseringer om islam er med til at bygge et levende museum for fortidens smerte? Så prøv at kombiner ghetto-testen med jøde-testen på Brooklyns hassidiske jøder. For her ser vi netop alt det danskerne tillægger muslimer såsom tvangsægteskaber, religiøst tildækkede kvinder, omskæring, rigid kønsadskillelse (med skillevægge i offentlige restauranter) og endog terrorisme - procentvis har denne lille ghetto på få år fostret flere enkeltmandsterrorister end alle verdens 1,5 milliarder muslimer. Kun æresdrab har jeg endnu ikke hørt om, når jeg bor hos disse ellers så elskværdige mennesker. Men når jeg lytter til dem om hvordan de blev formet af århundreders europæiske generaliseringer a la ”Jøden lugter og undertrykker kvinder med tvangsægteskaber og påbud om tildækning” forstår jeg hurtigt at alt dette ikke handler om ”jødedommen,” men om en lille gruppe mennesker, hvis næsten holocaust-udslettede kultur blev født og fastholdt af århundreders smerte, ghettoisering og had i Østeuropa.

Men hvorfor være med til at skabe en lignende smerte for muslimerne i Politikens spalter når vi har Jyllandsposten? Hvorfor ikke vise verden at vi har i al fald én avis med en anstændig tone ved at redaktionen konsekvent returnerer sådanne generaliserende og undertrykkende indlæg med ordene: ”Præciser venligst HVILKEN af verdens 1,5 milliarder muslimer, De beskriver, inden vi tager stilling til at bringe Deres indlæg.”

  


 

Artiklen førte til dette indlæg i Politiken 14.1.2006:

Holdt glemmer

muslimsk jødehad

Terror
Af Herbert Rosenbaum,
pensioneret fysiker


I sit store debatindlæg (8.1.) fremturer Jacob Holdt (JH) med en opremsning af alle bestialiteter begået af ikke-muslimer siden Arilds tid. Dog glemmer han næsten helt den lille sag om nazierne og holocaust.
JH anklager en lille (ca. 500 medlemmer) fundamentalistisk jødisk sekt i Brooklyn for at have »procentvis fostret flere enkeltmandsterrorister end alle verdens 1,5 milliarder muslimer«. Han har ret. De har fostret ét stk.: en galning, der hed Baruch Goldstein. I 1994 skød han 29 bedende palæstinensere i Patriarkernes Klippe-hule i Østjerusalem. Goldstein blev dræbt af overlevende. Den israelske regering dømte ham straks som morder og efter nogle juridiske tovtrækkerier som terrorist.
JH ignorerer totalt, at muslimsk terrorisme ikke er 'lone wolf-terror, men involverer et systematisk, velfinansieret og professionelt verdensomspændende rekrutteringsnetværk anført af ekstreme muslimske præster.
Holdt vil gerne fritage alle terrorister og deres bagmænd fra skyld. De er bare ofre for århundreders undertrykkelse begået a£ ikke-muslimer. For at vise sit storsind udnævner JH nu de 'elskværdige mennesker' fra Brooklyn som bærere i sig af hele jødedommens smerte. Han ser bort fra, at 99 pct. af pogromernes jødiske ofre ikke engang var særligt religiøse. Et stort flertal var faktisk assimilerede ateister og socialister.
Til slut vil jeg fremhæve, at JH begår en yderst alvorlig og skæbnesvanger udeladelsesfejl: Han vælger nemlig at ignorere det virulente generiske og velfinansierede jødehad, der nu florerer blandt muslimer i hele Europa.
Jacob Holdte glorie falmer her for alvor. Hans tidligere oprigtige omfavnelse af verdens undertrykte folk har udviklet sig til en tendentiøs, destruktiv og selvsmagende omklamring.
 Dette besvarede jeg med:

 

Alle mennesker er lige... (små)

af Jacob Holdt, foredragsholder

  

Rosenbaums minoritetsparanoia er velbegrundet (14.1.), men jeg talte ikke om at fritage terrorister fra skyld (3.1). Mennesker har alle dage rationaliseret deres egne dybere voldelige tendenser og politiske konflikter med ideologier som kommunisme, fascisme, nationalisme, korstoge, zionisme, islamisme osv. Men fordi mennesker er små behøver vi ikke at lade dem slippe af sted med at tilsvine Moses’ tre smukke religioner i medierne.

Heller ikke ved som Rosenbaum at tale om ”muslimsk jødehad” når årsagerne til denne ganske rigtigt farlige form for antisemitisme sandsynligvis mest skal søges i en stillingtagen til en nutidig mellemøstlig politisk konflikt og har lige så lidt med islam at gøre som USA’s kristne fundamentalisters pludselige omvendelse til ”pro-semiter” pga. samme konflikt har med kristendom at gøre.
Beviset ses i de lange historiske perioder hvor arabiske befolkninger ydede beskyttelse og tryghed for Europas forfulgte jøder selvom tendenser til klassisk antisemitisme også sås der i arabernes økonomiske nedgangstid efter 1056.

Netop sådanne tiders smertesophobning hos deres forfølgere forklarer sandsynligvis at jøderne nødtvungent erhvervede sig en forhøjet interesse for dynamikken, der lå bag. Denne ser jeg tydeligt – også i deres stærke solidaritet med andre undertrykte folk – i mit arbejde i USA, hvor flertallet traditionelt har tilhørt venstrefløjen. Netop derfor finder jeg det trist i dag at se også mange jøder give efter for en tidsånd mindende om 20’ernes og forvilde sig ud på den islamofobiske højrefløj.

Og nej, Rosenbaum, her generaliserer jeg ligesom i forrige artikel ikke om jøderne som religion, men om en forfulgt minoritets naturlige forsvarsberedskab (og udelod bevidst holocaust da jeg syntes at de ”kristnes” synderegister blev langt nok ved blot at opregne hvad jeg selv har oplevet i mit korte liv).
Men ligegyldigt hvor tåbeligt muslimer opfører sig ude i verden – hvor jeg tvivler på at de kristne palæstinensere har mere ”jødekærlighed” end de muslimske – berettiger det ikke at du med dine generaliseringer udøver vold mod danskere, som har deres tro kær. Selvom japanerne (shintoer og buddhister) myrdede 13 millioner i 30’erne bifaldt du vel ikke at amerikanerne førte et så voldeligt sprog mod deres japanske indvandrere at det direkte banede vejen for at disse senere havnede i koncentrationslejre.

Og jo, Bengtsson (15.1), når du bevidst sidestiller terrorisme og æresdrab med islam fremgår din dybere hensigt tydeligt selvom du som danskerne flest i disse tider ikke vil erkende det med din højere bevidstheds idealer. 25 års racismeworkshops i USA har lært mig at lytte til det lille ”men” der altid kommer efter ”jeg tror dybt og inderligt at alle mennesker er lige og har personligt intet imod sorte, jøder, muslimer, homoseksuelle osv., men….”


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;