Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Debatindlæg i Politiken søndag 24. april 2005

publiceret som "Muslimsk brug af demokratiet"

 

Hizb-ut-Tahrir - en gave for demokratiet


 

I Politikens referat 16.4 fra vores debatmøde i Kritiske Muslimer blev halvdelen af spaltepladsen brugt på de mange fremmødte Hizb-ut-Tahrir-medlemmers udtalelser skønt disse højst udgjorde 5% af den 3 timers debat. Fint nok, da det jo i høj grad netop er fundamentalister som disse vi vil nå med vores forening. Men efter alle de hadske angreb på HT, som I har lagt spalteplads til tidligere, kunne man have ønsket at I havde brugt lejligheden til at beskrive for jeres forvirrede læsere hvor ivrigt disse usikre, identitetssøgende unge HT’ere faktisk bruger demokratiet.

Jo vist, de rejser sig altid roligt én efter én for at sige deres mening, retorisk afsluttende med at de ikke tror på demokratiet som løsning på verdens uretfærdigheder. Men hvad gør det når de bruger demokratiet mere ivrigt end de fleste danskere? Virkelige ikke-demokrater som nazisterne ville blot trænge ind og voldeligt afbryde sådanne møder eller smide æg som VS’erne i gamle dage til Glistrupmøder. Men nej, disse HT’ere sidder og lytter intenst til møderne i 3-4 timer – i dette tilfælde til nogle velartikulerede kvinder, der kærligt imødekommende talte dem direkte imod om alt hvad demokrati og frie muslimske kvinder drejer sig om.

Tydeligvis fik HT’erne noget at tænke over, for efter mødet inviterede de os til at fortsætte debatten ude i privathjem – der hvor al integration begynder og slutter.
Hvad mere kunne en Hal Kock ønske sig af gode demokrater end evnen til at samtale, lytte og nære respekt for modparten? Bør vi ikke være taknemmelige for at nogen muslimer så ivrigt bruger demokratiet når flertallet i disse år dukker sig under overvægten af alle de falske demokrater og medier, der med deres hetz imod mindretal forråder alt hvad Hal Kocks demokrati står for?

Bør vi ikke se det som en kærkommen gave – som ikke må tabes! - at nogle få af ghettoernes unge er villige til at sidde ned og lytte til os mens tusinder af andre i stigende grad reagerer imod os med hærværk og vold?

Frem for at lægge så megen spalteplads til hadske "afstandtagende" politikeres angreb på HT, burde Politiken hellere "imødekommende" lægge lokaler til dette vigtige græsrodsdemokrati – dialogen med den ungdomsvrede, der øver sig i demokrati gennem et forståeligt psykisk behov for en tid "at tage afstand til" (ja, hør blot hvordan de allerede har tillært sig politikernes hyppigste frase!) hele dets sårende magtmisbrug - dette altafgørende forsøg på at få en næsten tabt generation af anskudte og udstødte ræve til at se det søde i rønnebærrene igen. F.eks. til Kritiske Muslimers næste debatmøde om homoseksualitet og religion, som nok skal få de fundamentalistiske HT’ere ud af rævehullerne, hvorved vi igen får lejlighed til at give dem det søde med…..ja, netop – som noget ganske uhørt i disse tider - det søde!

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;